Oficiálné stránky obce Likavka

Aktuálna teplota

2.4.2023 14:20

Aktuálna teplota:

6.9 °C

Hra o obci Likavka

hra o obciZahrajte si hru o obci Likavka. Čakajú Vás v nej štyri otázky. Tie musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu (Návod je aj v samotnej hre). Odpovede nájdete aj  na obecnej stránke www.likavka.sk. Otázky sa týkajú histórie obce. Hra sa spustí po načítaní zobrazeného QR kódu.  Prajeme Vám príjemnú zábavnú.

qr kod hra o obci

Triedenie odpadu

envi-pack     Mobilná aplikácia GREEN DAILY  

Green Daily informuje užívateľa ako sa triedi odpad v jeho meste. Keďže systém triedenia bežného odpadu nie je na Slovensku jednotný, aplikácia ho naviguje, do akej farby koša patrí v jeho meste napr. plechovka. Okrem toho mu ponúkne možnosti, kde je najbližšie miesto na odovzdanie špecifického odpadu ako sú napr. lieky, elektroodpad či stavebný odpad.

Link: Green Daily


Kam vyhodiť? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Na stránke https://smeti.sme.sk/ stačí vyplniť názov výrobku/produktu...

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:1904
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:2254874

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Osobitná matrika  zapisuje  o matričné udalosti, ktoré nastali občanom SR v cudzine

Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave.

Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu, posledného trvalého pobytu občana na území SR alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.

Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, občan môže oznámiť matričnú udalosť len jednému z uvedených orgánov. Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič.

Potrebné doklady:

Narodenie
• cudzozemský originál rodného listu (prípadne notárom overená kópia) s príslušnými overeniami a prekladom do slovenského jazyka,
• sobášny list rodičov (ak nie sú zosobášení, uznanie otcovstva)
• občiansky preukaz štátneho občana SR platného v čase narodenia dieťaťa

Uzavretie manželstva
• cudzozemský originál sobášneho listu (prípadne overená kópia) s príslušnými overeniami a prekladom do slovenského jazyka,
• rodný list štátneho občana SR
• občiansky preukaz štátneho občana SR
• informácie o dátume a mieste narodenia rodičov snúbenca – cudzinca, mená, priezviská a narodenie - ak je štátny občan SR rozvedený aj právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva

Úmrtie
• cudzozemský úmrtný list (prípadne notárom overená kópia) s príslušným overeniami a prekladom do slovenského jazyka
• rodný list zomrelého
• občiansky preukaz zomrelého /potvrdenie o štátnom občianstve vydané krajským úradom/

Poznámka:

• originál (môže byť notárom overená kópia) cudzozemského matričného dokladu (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) úradne preložený do slovenského jazyka. Preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého

• matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právne pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody (Apostil)

• ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa,  v prípade  požiadavky – písomná žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez koncovky – ová a pod.

• od 16.02. 2019 platí nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 o verejných listinách, vďaka ktorému došlo k zjednodušeniu požiadaviek na predkladanie verejných listín – sobášny, úmrtný a rodný list vydaný v krajine Európskej únie.

V prípade, ak bude predložený viacjazyčný štandardný formulár v zmysle tohto nariadenia, nie je potrebné verejnú listinu ďalej overovať (Apostil) ani úradne prekladať súdnym tlmočníkom na Slovensku.

Súvisiace predpisy:

Zákon č. 154/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách  Nariadenia Európskeho parlamentu  (EÚ) č. 1024/2012

Lehota vybavenia:

Najviac 3 mesiace od prevzatia zápisu na Osobitnej matrike v Bratislave

 

Poplatok:
10,- €

 

Vybavuje:

Obec Likavka,

Matričný úrad v Likavke

 

Kontakt:

Mária Majková

Tel: 044/4300243

Email: majkova@likavka.sk

Zastupuje

Eva Matúšková

Email: matuskova@likavka.sk

 

Prílohy:

Zápis o narodení

Zápis o uzavretí manželstva

Zápis o úmrtí