Oficiálné stránky obce Likavka

Aktuálna teplota

9.6.2023 20:48

Aktuálna teplota:

15.8 °C

Hra o obci Likavka

hra o obciZahrajte si hru o obci Likavka. Čakajú Vás v nej štyri otázky. Tie musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu (Návod je aj v samotnej hre). Odpovede nájdete aj  na obecnej stránke www.likavka.sk. Otázky sa týkajú histórie obce. Hra sa spustí po načítaní zobrazeného QR kódu.  Prajeme Vám príjemnú zábavnú.

qr kod hra o obci

Triedenie odpadu

envi-pack     Mobilná aplikácia GREEN DAILY  

Green Daily informuje užívateľa ako sa triedi odpad v jeho meste. Keďže systém triedenia bežného odpadu nie je na Slovensku jednotný, aplikácia ho naviguje, do akej farby koša patrí v jeho meste napr. plechovka. Okrem toho mu ponúkne možnosti, kde je najbližšie miesto na odovzdanie špecifického odpadu ako sú napr. lieky, elektroodpad či stavebný odpad.

Link: Green Daily


Kam vyhodiť? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Na stránke https://smeti.sme.sk/ stačí vyplniť názov výrobku/produktu...

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

FSk Likavka v Poľsku 2

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:19
DNES:2140
TÝŽDEŇ:11954
CELKOM:2422072

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. 

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú:

 • elektronické prístroje na počítačové hry
 • mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:

 • deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
 • deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
 • druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja
 • výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
 • miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja

Evidenciu je daňovník povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.

Daňovník je povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť správcovi dane hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.

Potrebné doklady:

 • daňové priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
 • evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
 • doklady výrobku, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj

Súvisiace predpisy:

z.č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 04/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Lehota vybavenia:

vznik daňovej povinnosti: prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať

zánik daňovej povinnosti: posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo prevádzkovanie nevýherného hracieho prístroja

Poplatok:

 • 170 € za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok
 • 50 € za jeden mechanický prístroj - biliard a kalendárny rok
 • 50 € za jeden mechanický prístroj - stolný futbal a kalendárny rok
 • 50 € za jeden mechanický prístroj - stolný hokej a kalendárny rok
 • 50 € za jeden mechanický prístroj - šípky a kalendárny rok
 • 50 € za jeden elektronický prístroj a kalendárny rok
 • 50 € za jeden automat a kalendárny rok
 • 50 € za jedno iné zariadenie na zábavné hry 

Vybavuje:

Obecný úrad Likavka, správa daní a poplatkov

Kontakt:

Ing. Zuzana Halušková

Tel: 044/4300244

Email: haluskova@likavka.sk

 

Prílohy: