Oficiálné stránky obce Likavka

Aktuálna teplota

22.3.2023 22:24

Aktuálna teplota:

4 °C

Hra o obci Likavka

hra o obciZahrajte si hru o obci Likavka. Čakajú Vás v nej štyri otázky. Tie musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu (Návod je aj v samotnej hre). Odpovede nájdete aj  na obecnej stránke www.likavka.sk. Otázky sa týkajú histórie obce. Hra sa spustí po načítaní zobrazeného QR kódu.  Prajeme Vám príjemnú zábavnú.

qr kod hra o obci

Triedenie odpadu

envi-pack     Mobilná aplikácia GREEN DAILY  

Green Daily informuje užívateľa ako sa triedi odpad v jeho meste. Keďže systém triedenia bežného odpadu nie je na Slovensku jednotný, aplikácia ho naviguje, do akej farby koša patrí v jeho meste napr. plechovka. Okrem toho mu ponúkne možnosti, kde je najbližšie miesto na odovzdanie špecifického odpadu ako sú napr. lieky, elektroodpad či stavebný odpad.

Link: Green Daily


Kam vyhodiť? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Na stránke https://smeti.sme.sk/ stačí vyplniť názov výrobku/produktu...

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:11
DNES:1581
TÝŽDEŇ:6335
CELKOM:2226749

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka.  Platiteľ dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Platiteľ dane, fyzická alebo právnická osoba, je povinná správcovi dane písomne oznámiť vznik alebo zánik činnosti prevádzky ubytovacieho zariadenia do 30 dní od vzniku alebo zániku činnosti a to na predpísanom tlačive, priznanie k miestnej dani za ubytovanie.

Na určenie základu dane za ubytovanie je podstatný počet prenocovaní v zariadení poskytujúcom ubytovanie. Sadzbu dane určí obec v eurách na osobu a prenocovanie. Výšku sadzby dane ponecháva zákon o miestnych daniach výlučne v kompetencii správcu dane, pričom umožňuje ustanoviť rôznu sadzbu dane pre časti obce alebo pre katastrálne územia.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Na dani za ubytovanie je miestne príslušnou obec, na území ktorej sa zariadenie nachádza.

Platiteľ dane je povinný predložiť vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb (9.39 kB) za každé ubytovacie zariadenie na území Obce na samostatnom tlačive za obdobie jedného roka. Vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných osôb je platiteľ dane povinný predložiť aj v prípade, že v sledovanom období odplatné prechodné ubytovanie neposkytoval.

Hlásenie o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb je platiteľ dane povinný odovzdať najneskôr do 31.01. nasledujúceho roka za zdaňujúce obdobie. (t.j. hlásenie za ubytovanie je povinný platiteľ odovzdať za rok 2022 najneskôr k 31.01.2023)

Potrebné doklady:

  • prevádzkovateľ je povinný pri hlásení o počte prechodne ubytovaných preukázať správcovi dane spôsob vedenia evidencie o počte prechodne ubytovaných (kniha o počte ubytovaných, kniha prenocovaní a pod.)
  • tlačivo - hlásenie o počte prechodne ubytovaných
  • priznanie k dani za ubytovanie

Súvisiace predpisy:

  • VZN obce Likavka č. 04/2022 o miestnych daniach a poplatkoch
  • z.č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • z.č. 563/2009 Z.z. o správe daní, daňový poriadok

Lehota vybavenia:

  • lehota na podanie priznania k dani za ubytovanie je 30 dní od vzniku/zániku činnosti
  • hlásenie k miestnej dani za ubytovanie sa podáva za celý predcádzajúci kalendárny rok k 31.01. nasledujúceho roka  (t.j. hlásenie za ubytovanie je povinný platiteľ odovzdať za rok 2022 najneskôr k 31.01.2023)
  • daň za ubytovanie sa platí raz ročne a je splatná 15 dní od doručenia predpisu k dani za ubytovanie

Poplatok:

0,50 € za prenocovanie

Vybavuje:

Obecný úrad Likavka, správa daní a poplatkov

Kontakt:

Mgr. Mária Žerebáková

Tel: 044/4300244

Email: zerebakova@likavka.sk


Prílohy: