Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

Oznamy OcU

Zobrazené 31-60 z 106
dobrovolnici

ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA

Dátum: 25. 4. 2023

Na základe výzvy Slovenskej poľovníckej komory zapojiť sa do projektu Čistý revír = čistá príroda a taktiež v rámci vyhlásenia 22. apríla ako Dňa zeme, ktoré v súčasnosti predstavuje najväčšie environmentálne hnutie na svete zorganizovali členovia Poľovného združenia LIKAVA- CHOČ...

horiaca lúka a hasiči

Vypaľovanie tráv a porastov je zakázané

Dátum: 19. 4. 2023

S príchodom jari hasiči veľmi často zápasia so spaľovaním suchej trávy, lístia a vetví z poorezávaných stromov. V tomto období sa zvyšuje výskyt požiarov, ktoré vznikajú plošným vypaľovaním porastov, drevín a biologického odpadu.

Oslavy 78. výročia oslobodenia obce

Oslavy 78. výročia oslobodenia obce

Dátum: 6. 4. 2023

Oslavy 78. výročia oslobodenia obce sa konali dňa 5.4.2023 za účasti členov Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, žiakov ZŠ s MŠ Likavka a obyvateľov obce.

IOMO

Zrušenie služby IOMO

Dátum: 15. 3. 2023

Novelou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), sa ruší inštitút integrovaných obslužných miest. Novela bola schválená Národnou radou SR s účinnosťou od 1. novembra 2022.

Metenícky fašiang

Metenícky fašiang

Dátum: 7. 3. 2023

"Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti, starie dievky plačú"... Aj túto pieseň bolo počuť v sále
kultúrneho domu v Likavke v sobotu 18.februára. Členovia folklórnej skupiny Likava zorganizovali v poradí už piaty ročník populárnej ľudovej zábavy s príznačným názvom
"Metenícky fašiang".

Staň sa dobrovoľným hasičom

Staň sa dobrovoľným hasičom

Dátum: 2. 2. 2023

Dobrovoľný hasičský zbor obce Likavka prijíma nových členov do svojich radov. Náš hasičský zbor patrí medzi najstaršie a najaktívnejšie zbory v okrese Ružomberok, no i on pociťuje nedostatok nových a mladých členov. Preto pozývame všetkých záujemcov, aby sa stali našimi členmi.

voda

Usmernenie pre vlastníkov malých, domových čistiarní odpadových vôd

Dátum: 30. 12. 2022

Na základe novely vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov bol doplnený § 80f, podľa ktorého vlastník malej ČOV je povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o zosúladenie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do termínu 1.1.2024. Viac informácií v prílohe.

stĺpik pri zdravotných strediskách

Mechanická zábrana pri zdravotnom stredisku bude znovu osadená

Dátum: 30. 11. 2022

Obec Likavka oznamuje, že od 30.11.2022 bude znovu osadená mechanická zábrana, ktorá zabraňuje prejazdu motorových vozidiel pri zdravotnom stredisku, z dôvodu zabezpečenia prechodu pre peších.

Čistý revír - čistá príroda

Čistý revír - čistá príroda

Dátum: 2. 5. 2022

Dňa 23.4.2022 organizovali členovia Poľovného združenia LIKAVA - CHOČ tradičnú brigádu zameranú na vyčistenie katastra obce a zároveň poľovného revíru od odpadkov. Aktivita sa konala v súvislosti s pripomenutím si Dňa Zeme, ako významného medzinárodného sviatku.

seniori

Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Dátum: 25. 4. 2022

Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť a nepoučiteľnosť stávajú často obeťami podvodov a krádeží.

vyzbieraný materiál

Likavčania opäť nesklamali

Dátum: 31. 3. 2022

Na ťažkú situáciu súvisiacu s vojnovým konfliktom na Ukrajine reagujú tisícky subjektov. Aj Obec Likavka je jedným z nich.

prilietajúca sýkorka do vtáčej búdky

O vtáčikoch, letáčikoch

Dátum: 31. 3. 2022

Všeobecne platí, že najväčšie efekty sa dosahujú pri jednoduchých a nenáročných aktivitách. Táto skutočnosť platí aj v prípade realizácie projektu výroby a umiestnenia vtáčích búdok v centre našej obce.

Liptov 2030

Liptov 2030: Už teraz sa rozhodne o čerpaní 24 miliónov eur z eurofondov v najbližších rokoch

Dátum: 10. 3. 2022

Začali sa prípravy strategického dokumentu Liptov 2030, ktorý určí, ako budú mestá Ružomberok a Liptovský Mikuláš spolu s ďalšími 16 liptovskými obcami čerpať eurofondy v najbližších siedmich rokoch.

obedáre pri rozvoze v Likavke

Reportáž na Rádiu Regina o poskytovaní stravy dôchodcom

Dátum: 18. 2. 2022

Obec Likavka zabezpečuje obedy pre dôchodcov už niekoľko desiatok rokov. S výnimkou krátkeho obdobia počas pandémie obedy celý čas poskytuje Centrum sociálnych služieb Likava. Informácia o tejto službe sa dostala k redaktorom Rádia Regina, ktorí o nej spracovali reportáž formou dvoch živých vstupov.

Kramariská

Nezabúdame

Dátum: 2. 2. 2022

Blížiaci sa front od východu a postupné oslobodzovanie Slovenska vyprovokovalo trestné oddiely jednotky fašistickej armády Sonderkommando 7a snahu zahladiť svoje beštiálne zločiny.

zálohovanie

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek bude možné aj v predajni CBA VEREX Likavka

Dátum: 31. 1. 2022

Od 1.2.2022 sa v predajni CBA VEREX Likavka spúšťa prevádzka flaškomatu, ktorý bude slúžiť na výkup zálohovaných plastových a plechovkových obalov z nápojov.

Oslavy vzniku ČSR

Pripomenuli sme si 103. výročie vzniku Československej republiky

Dátum: 8. 11. 2021

V našej obci zodpovedne reagujeme na spoločenské dianie a s úctou si pripomíname dôležité momenty histórie našej vlasti. Oslavy 103. výročia vzniku Československej republiky neboli v tomto smere výnimkou.

Vladimír Holota

Obrovský úspech likavského športovca

Dátum: 8. 11. 2021

Na IFBB WORLD CHAMPIONSCHIPS 2021 v španielskej Santa Susanne v kategórii Mens Bodybuilding up to 100 kg získal 6.11.2021 zlato náš rodák Vladimír Holota, ktorý svoju kvalitu potvrdil nasledovne získaním titulu absolútneho majstra sveta. Vo svete kulturistiky je to jeden z najprestížnejších titulov.

zubárka, zub, kefka

Nová zubná lekárka v obci

Dátum: 7. 9. 2021

Obec Likavka oznamuje, že do uvoľnenej zubnej ambulancie po MUDr. Marte Halásovej v Zdravotnom stredisku Likavka č. 865 od 13.9.2021 nastupuje nová zubná lekárka - Dr. Yuliia Leshchyk. Tel. číslo na ambulanciu: 0917 204 393.

stará kniha, hodiny, okuliare

Digitalizované kroniky obce

Dátum: 11. 8. 2021

Keďže ku kronike zatvorenej v skrini na obecnom úrade sa málokto dostane, rozhodli sme sa postupne kroniky zdigitalizovať a sprístupniť každému na internetovej stránke obce.

vzpierač

Výsledky vzpieračov OŠK Likavka

Dátum: 26. 7. 2021

Vzpierači OŠK Likavka zvíťazili v 1.kole 1. ligy, ktoré sa uskutočnilo 19.6.2021 v Trenčíne.

Nezabúdajme na kultúru a tradície svojich predkov, lebo to, čo oni odovzdali nám, môžeme my odovzdať druhým...

Nezabúdajme na kultúru a tradície svojich predkov, lebo to, čo oni odovzdali nám, môžeme my odovzdať druhým...

Dátum: 29. 6. 2021

Materská škola v Likavke v rámci svojej profilácie obohacuje výchovu a vzdelávanie o regionálnu výchovu, prostredníctvom ktorej sa snaží o uchovávanie a šírenie kultúrneho dedičstva.

Veterná smršť a prietrž mračien zasiahli Likavku

Veterná smršť a prietrž mračien zasiahli Likavku

Dátum: 22. 6. 2021

Po výdatných atmosférických zrážkach spojených s krupobitím sa dňa 21.06.2021 o 17.30 sa na na okolité cesty a rodinné domy vylial potok Kopanica – Žabovo.

vytečená baterka

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Dátum: 16. 6. 2021

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

pomoc obetiam - kontakty

Pomoc pre obete trestných činov dostupná aj mimo krajských miest

Dátum: 18. 5. 2021

Od 18. mája 2021 bude v Ružomberku zriadené detašované pracovisko Informačnej kancelárie pre obete trestných činov, vytvorené odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR. Kancelária sa nachádza sa v priestoroch Okresného úradu Ružomberok, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok,

položenie venca

76. výročie oslobodenia obce Likavka

Dátum: 6. 4. 2021

Začiatok apríla sa v našej obci spája so spomienkou na jej oslobodenie. Pamätníkov tých čias je stále menej a preto je na nás, aby sme si tieto udalosti pripomínali, v rámci možností, bez ohľadu na to, v akej situácii sa momentálne naša krajina nachádza.

zákaz násiliu

Pomoc obetiam trestných činov

Dátum: 1. 4. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v každom krajskom meste vytvorilo informačné kancelárie pre obete trestných činov.

Budova ZŠ s MŠ Likavka

Zmena oznámenia zriaďovateľa o prevádzke základnej školy pre obdobie od 22.3.2021

Dátum: 17. 3. 2021

Vzhľadom k tomu, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nevydalo nové, očakávané rozhodnutia nadväzujúce na „Rozhodnutie ministra školstva SR z 2. marca 2021, č.: 2021/10079:2-A1810, v platnosti tak naďalej ostáva rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021.

Budova druhého stupňa ZŠ Likavka

Oznámenie zriaďovateľa o prevádzke základnej školy pre obdobie od 8.3.2021 až 21.3.2021

Dátum: 4. 3. 2021

V súlade s aktuálnym Uznesením vlády SR, Rozhodnutím ministra školstva SR a epidemiologickým vývojom na základe celoslovenského a regionálneho Covid automatu Obec Likavka, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Likavka po dohode s vedením školy rozhodla o prevádzke školy nasledovne:

Antigenový test - detail

Antigénové testovanie 27.02.2021 - priebeh a výsledky

Dátum: 28. 2. 2021

Sobota 27. februára sa zaradila do série dní, kedy Obec Likavka otvorila mobilné odberové miesto v Kultúrnom dome Likavka na výkon antigénového testovania, prioritne určeného pre obyvateľov obcí Likavka a Martinček a pre rodičov a zamestnancov základných škôl, ktoré poskytujú prezenčné vzdelávanie.

Zobrazené 31-60 z 106

Aktuality

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:319
TÝŽDEŇ:4730
CELKOM:2695652

Hlásenia rozhlasu

Miestny rozhlas

 

 

 

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aktuálna teplota

12.1.2024 15:01

Aktuálna teplota:

--- °C

hore

Môžete mať záujem


Obec Likavka