Oficiálné stránky obce Likavka

Aktuálna teplota

23.1.2021 20:01

Aktuálna teplota:

3.7 °C

Triedenie odpadu

envi-pack     Mobilná aplikácia GREEN DAILY  

Green Daily informuje užívateľa ako sa triedi odpad v jeho meste. Keďže systém triedenia bežného odpadu nie je na Slovensku jednotný, aplikácia ho naviguje, do akej farby koša patrí v jeho meste napr. plechovka. Okrem toho mu ponúkne možnosti, kde je najbližšie miesto na odovzdanie špecifického odpadu ako sú napr. lieky, elektroodpad či stavebný odpad.

Link: Green Daily


Kam vyhodiť? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Na stránke https://smeti.sme.sk/ stačí vyplniť názov výrobku/produktu...

 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 14
DNES: 1305
TÝŽDEŇ: 5854
CELKOM: 1474898

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Daň z nehnuteľností – povinnosť podania daňového priznania na rok 2021

Typ: Oznamy OcU | ostatné | Aktuality
Daň z nehnuteľností – povinnosť podania daňového priznania na rok 2021 1(Nezabudnite na svoju povinnosť, podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.01.2021)

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností?

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je povinná podať každá fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len daňovník), ktorá sa v priebehu roka 2020 stala vlastníkom nehnuteľnosti (pozemku, stavby, bytu), alebo u ktorej nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľnosti (kúpa, predaj, zmena výmery, zmena právneho vzťahu, spoluvlastníctva) v priebehu roka 2020 a týmto sa stáva platiteľom dane z nehnuteľností na rok 2021.

Vlastník, u ktorého dôjde ku zmene vlastníctva nehnuteľnosti zápisom do katastra nehnuteľností dňom 01.01.2021,je tak isto povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31.01.2021 a obec ako správca dane mu vyrubí daň za rok 2021.

Kedy a kde podáte daňové priznanie k dani z nehnuteľností?

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností Obecnému úradu Likavka (správcovi dane) do 31.01.2021 na predpísanom tlačive. Daňové priznanie môže daňovník priniesť osobne, poslať poštou, e-mailom (akceptujeme len šifrovaný súbor, scan tlačiva daňového priznania s podpisom daňovníka) na adresu: zerebakova@likavka.sk, alebo prostredníctvom ÚPVS – Ústredného portálu verejnej správy.

Aký druh daňového priznania podávate?

  1. PRIZNANIE: podáva nový vlastník nehnuteľnosti, ktorý Obecnému úradu Likavka v minulosti ešte nepodával daňové priznanie k dani z nehnuteľností a teda podáva kompletné priznanie, v ktorom uvádza všetky nehnuteľnosti, ktorých sa stal vlastníkom v priebehu roka 2020.
  2. ČIASTKOVÉ PRIZNIE: ak daňovník už v minulosti podal Obecnému úradu Likavka daňové priznanie k dani z nehnuteľností, ale v priebehu roka 2020 nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť (pozemok, stavbu, byt) je povinný podať čiastkové priznanie, v ktorom uvedie len tú nehnuteľnosť, ktorú nadobudol v roku 2020, s uvedením VZNIKU daňovej povinnosti 01.01.2021. Ak daňovník v roku 2020 predal, alebo daroval nehnuteľnosť, podáva: ČIASTKOVÉ PRIZNANIE NA ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI a uvedie tú nehnuteľnosť, ktorú predal alebo daroval s uvedením ZÁNIKU daňovej povinnosti 31.12.2020.
  3. OPRAVNÉ PRIZNANIE: podáva daňovník do 31.01.2021. v prípade, že v už podanom daňovom priznaní na rok 2021 neuviedol všetky skutočnosti, alebo sa pomýlil a prišiel na to pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, najneskôr 31.01.2021.
  4. DODATOČNÉ PRIZNANIE: podáva daňovník, ktorý bol povinný podať opravné daňové priznanie k dani z nehnuteľností, ale neurobil tak do 31.01.2021.

Čo ak je viac spoluvlastníkov, kto podáva daňové priznanie?

Ak je nehnuteľnosť (pozemok, stavba, byt) v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňové priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník za seba, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Spoluvlastníci môžu dohodou určiť, že daňové priznanie podá za všetkých jeden zo spoluvlastníkov, ako zástupca a túto skutočnosť aj vyznačí v daňovom priznaní. Určený zástupca bude preberať aj rozhodnutia za spoločné nehnuteľnosti.

V prípade, že sú nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňové priznanie podáva jeden z nich a tak isto túto skutočnosť vyznačí v daňovom priznaní.

Ako často sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností?

Daňové priznanie sa podáva:

Prvýkrát kompletne so všetkými nehnuteľnosťami, pri vzniku daňovej povinnosti, keď sa fyzická alebo právnická osoba stane novým vlastníkom nehnuteľnosti v katastri obce Likavka. Potom už daňové priznanie nepodáva, iba ak dôjde k zmene.

Pri zmene vlastníctva (kúpa, predaj, dedenie, darovanie) sa podáva čiastkové daňové priznanie na vznik alebo zánik daňovej povinnosti a v daňovom priznaní uvádzame len tú nehnuteľnosť/ti, pri ktorej došlo k zmene vlastníctva.

Kto je správca dane, kedy vyrubuje rozhodnutia, kedy nadobudne právoplatnosť a kedy je vyrubená daň splatná?

Rozhodnutia vyrubuje správca dane, ktorým je Obec Likavka, v dobe od 01.01. do 31.12. v roku, za ktorý sa daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje. V prípade, že daňovník nepodal daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo podal nesprávne daňové priznanie, správca dane ho vyzve na opravu alebo doplnenie daňového priznania. Správca dane môže vyrubiť daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, najneskôr do piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.

Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť do 30 dní od prevzatia rozhodnutia daňovníkom. Daňovník je povinný uhradiť daň do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.


Príloha

Vytvorené: 5. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 5. 1. 2021 11:18
Autor: Mgr. Mária Žerebáková