Oficiálné stránky obce Likavka

Aktuálna teplota

8.3.2021 13:54

Aktuálna teplota:

3.8 °C

Triedenie odpadu

envi-pack     Mobilná aplikácia GREEN DAILY  

Green Daily informuje užívateľa ako sa triedi odpad v jeho meste. Keďže systém triedenia bežného odpadu nie je na Slovensku jednotný, aplikácia ho naviguje, do akej farby koša patrí v jeho meste napr. plechovka. Okrem toho mu ponúkne možnosti, kde je najbližšie miesto na odovzdanie špecifického odpadu ako sú napr. lieky, elektroodpad či stavebný odpad.

Link: Green Daily


Kam vyhodiť? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Na stránke https://smeti.sme.sk/ stačí vyplniť názov výrobku/produktu...

 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 16
DNES: 538
TÝŽDEŇ: 538
CELKOM: 1517000

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Informácia o otváraní škôl a školských zariadení v Likavke k 8.2.2021

Typ: ostatné
Budova ZŠ s MŠ LikavkaVláda SR dňa 2.2.2021 (v utorok) schválila návrat detí do školských lavíc od pondelka 8. februára 2021. Týka sa to materských škôl, prvého stupňa základných škôl a záverečných ročníkov stredných škôl.

Pre umožnenie prezenčnej formy vzdelávania detí materskej školy a žiakov I. stupňa základnej školy bude potrebný negatívny test zamestnancov školy, negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka základnej školypri zákonných zástupcoch detí materskej školy, ktorí budú vstupovať do priestorov MŠ, negatívny test od oboch rodičov, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s deťmi.

Test bude platiť najviac sedem dní. Minister školstva pripustil, že budú diskutovať o predĺžení platnosti testu, ak to bude nevyhnutné.

Ak sa niekto z dotknutých osôb odmietne pretestovať, žiak ostáva na dištančnom vzdelávaní.

Na základe horeuvedeného zriaďovateľ základnej a materskej školy – Obec Likavka a riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Likavke oznamuje rodičovskej verejnosti, že od 8.2.2021 sa začína v našej škole prezenčné vzdelávanie pre:

  • deti MŠ
  • žiakov I. stupňa základnej školy = ročníky 1 až 4
  • poprípade možnosť vytvárania skupín 5+1 aj pre žiakov II. stupňa, ktorí majú obmedzené možnosti vzdelávať sa dištančnou formou (rovnako ako pri žiakoch I. stupňa sa bude vyžadovať test jedného z rodičov).

Škola a školský klub detí budú od pondelka 8.2.2021 otvorené a prevádzkované v obvyklom režime.

Podrobnejšie  podmienky,  požiadavky a zásady prevádzky materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí školy a ďalšie informácie o prevádzke zariadenia budú priebežne zverejňované v závislosti od aktuálne prijatých záväzných dokumentov zo strany kompetentných orgánov.

Obec pripravuje aj možnosť pretestovania rodičov detí a žiakov z Likavky v sobotu, 6.2.2021 v doobedňajších hodinách v Mobilnom odberovom mieste – Kultúrny dom Likavka (dalej len: „MOM“). Testovanie bude určené výhradne pre zákonných zástupcov dotknutých skupín detí a žiakov navštevujúcich ZŠMŠ v Likavke.a zamestnancov školy a zamestnancov obecného úradu. Bližšie informácie a časový harmonogram testovania v Likavke budú ešte zverejnené.

Podrobnejšie informácie ohľadom návratu detí do škôl od 8.2.2021 nájdete na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/ (manuál návratu do škôl sa nachádza v prílohe tohto článku) z ktorých vyberáme:

8. Školská dochádzka

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

  1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
  2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného  vyučovania,  ak  má  na  to  škola  kapacitné  možnosti.  Ak  tak  neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
  3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
  4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že škola zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval  žiak v čo najväčšom rozsahu.

Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.“

Podmienkou pre nástup dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy je najneskôr v deň nástupu predloženie tlačiva:

„Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)“ - tlačivo sa nachádza v prílohe tohto článku.


Prílohy

Vytvorené: 4. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 4. 2. 2021 16:57
Autor: Ing. Marián Javorka