Oficiálné stránky obce Likavka

Aktuálna teplota

23.9.2020 12:49

Aktuálna teplota:

--- °C

Triedenie odpadu

envi-pack     Mobilná aplikácia GREEN DAILY  

Green Daily informuje užívateľa ako sa triedi odpad v jeho meste. Keďže systém triedenia bežného odpadu nie je na Slovensku jednotný, aplikácia ho naviguje, do akej farby koša patrí v jeho meste napr. plechovka. Okrem toho mu ponúkne možnosti, kde je najbližšie miesto na odovzdanie špecifického odpadu ako sú napr. lieky, elektroodpad či stavebný odpad.

Link: Green Daily

 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 14
DNES: 681
TÝŽDEŇ: 2094
CELKOM: 1374289

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

RUŽOMBERČANIA FOTOGRAFUJÚ 5

Typ: ostatné
fotografiFotoklub RK 1924, o.z. s podporou Mesta Ružomberok a Roba Kolára vyhlasuje fotografickú súťaž RUŽOMBERČANIA FOTOGRAFUJÚ 5.

Cieľ súťaže:

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem o mesto Ružomberok a jeho okolie, priblížiť život v ňom, zachytiť a zdokumentovať jeho premeny. Pritiahnuť všeobecný záujem o fotografiu a tvorbu s ňou spojenú, fotografické a umelecké dianie, o kultúrne príležitosti v meste.

Súťaž je určená pre všetkých neorganizovaných a neprofesionálnych záujemcov a nadšencov fotografie  ktorí majú vzťah k nášmu mestu, či už pôvodom, pobytom, prácou alebo štúdiom. Fotografie môžu zaslať len ich autori.

Do súťaže sa prostredníctvom internetového portálu http://www.fototime.sk v súlade s cieľom a pravidlami súťaže (príloha) prijímajú digitálne alebo digitalizované fotografie z oblasti Ružomberka a jeho okolia v rámci Liptova.

Témy súťaže:

Súťaž je rozdelená do nasledovných súťažných tém bez obmedzenia veku autora

1. Moje mesto Ružomberok

2. Moja rodina, práca, dovolenka

3. Môj najlepší záber

Kalendár súťaže:

Otvorenie súťaže: 4. 7. 2020, 00:00:00

Uzávierka prijímania fotografií:  27. 9. 2020, 23:59:59

Porota: 1. 10. - 4. 10. 2020

Porota: Ľubica Kremeňová, AFIAP, František Glombek, Peter Rybín

Zaplatenie účastníckeho poplatku: najneskôr do 27. 9. 2020 pripísaním na účet o.z. Prima banka, pobočka Ružomberok, IBAN: SK 55 3100 0000 0043 2003 5518

Oznámenie výsledkov: 20. 10. 2020

Vernisáž výstavy: 31. 10. 2020 o 18.00

Výstava Synagóga Ružomberok 15. 10. - 15. 11. 2020

Ceny v súťaži:

finančné ceny v každej téme vo výške:

1. cena 70 Eur

2. cena 50 Eur

3. cena 30 Eur

Cena Roba Kolára

Cena Fotoklubu RK 1924

              

Pravidlá súťaže

Vyhlasovateľom a usporiadateľom súťaže je: o.z. Fotoklub RK 1924 (www.fotoklub.sk) s podporou Mesta Ružomberok, Roba Kolára a v spolupráci so spoločnosťami WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok a WANAKA Group, s.r.o. Liptovský Hrádok (ďalej aj „Spolupracovník“).

1. Technický servis zabezpečuje spoločnosť WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok (www.wegalh.sk), ktorá je slovenským výrobcom profesionálnych dochádzkových a identifkačných systémov, ktoré predáva pod označením WIS/K.

2. Začiatok príjmu fotografií je 4. 7. 2020, 00:00:00 do 27. 9. 2020, 23:59:59.

3. Určená je pre neorganizovaných a neprofesionálnych záujemcov a nadšencov fotografie.

4. Účastnícky poplatok je pre súťažné témy 1, 2 a 3 - spolu 5,00 € na autora. Výška poplatku sa nemení, ak autor zašle svoje fotografie len do jednej súťažnej témy. Poplatok je potrebné uhradiť na účet Prima banka pobočka Ružomberok, IBAN SK 55 3100 0000 0043 2003 5518. najneskôr 27. 9. 2020. Pri úhrade bankovým prevodom je potrebné uviesť do doplňujúcich údajov k platbe svoje meno a priezvisko a RF2020.

5. Fotografe v žiadnej zo súťažných tém nebudú bez úhrady účastníckeho poplatku  zaradené do súťaže a predložené porote.

6. Súťažné fotografie je možné zaslať len prostredníctvom internetového portálu www.fototime.sk

7. Do každej súťažnej témy je možné prihlásiť pri splnení podmienok maximálne štyri digitálne fotografie.

8. Do súťaže budú prijaté a zaradené iba fotografie, ktoré splnia aj technické kritéria, ktorými sú: formát JPG, minimálna veľkosť 1.0 MB a maximálna veľkosť 8.0MB.

9. Pri registrácii na internetovom portáli každý súťažiaci vyplní aj údaje o svojej osobe: e-mail, meno a priezvisko, telefonický kontakt, celú adresu.

Údaje slúžia pre jednoznačnú identifikáciu účastníka a uľahčenie komunikácie usporiadateľa s účastníkmi súťaže. Ich zaslaním účastník v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v znení Zákona č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu tejto súťaže usporiadateľovi s cieľom vyhodnotenia súťaže, ponuky účasti v novej súťaži (súhlas s poskytnutm telefónneho čísla a e-mailu) a ďalšieho marketingového spracovania. Ide najmä o súhlas s použitm poskytnutého mena, adresy, fotografie alebo obrazového materiálu v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach usporiadateľov.

10. Súťažiaci zaslaním fotografie (fotografckého diela) do súťaže prenecháva Usporiadateľovi ku nej autorské práva v rozsahu, ktoré umožňujú bez dosahovania priameho alebo nepriameho obchodného prospechu vyhotoviť rozmnoženinu diela, túto vystavovať a uverejňovať za účelom jeho propagácie pri zachovaní autorských práv autora.

11. Súťažné fotografie vyhodnotí odborná porota. Porota pri hodnotení nepozná mená autorov. Mená autorov technický servis zverejní až po vyhodnotení.

12. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Porota zároveň vyberie výstavnú kolekciu.

13. Rozhodnutie poroty je nenapadnuteľné a právoplatné.

14. Mená súťažiacich, ktorí získali ocenenie, budú zverejnené na webovej stránke www.fotoklub.sk. Súťažiaci, ktorí získajú cenu, budú vyrozumení o výsledku hodnotenia telefonicky alebo e-mailom.

15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť fotografie, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie, alebo snímky, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi.

16. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad prihlásenie fotografie na ktorú súťažiaci nevlastní autorské práva alebo nedisponuje súhlasom osoby zachytenej na fotografi s jej zverejnením, ak je to z dôvodu platnej legislatívy nutné a pod.).

17. Usporiadateľ z vybratých  fotografií vyhotoví zväčšeniny, ktoré budú vystavené v Synagóge Ružomberok.


Príloha

Vytvorené: 31. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 31. 8. 2020 13:27
Autor: Mária Slašťanová