Oficiálné stránky obce Likavka

Aktuálna teplota

19.1.2022 06:15

Aktuálna teplota:

-9.5 °C

Hra o obci Likavka

hra o obciZahrajte si hru o obci Likavka. Čakajú Vás v nej štyri otázky. Tie musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu (Návod je aj v samotnej hre). Odpovede nájdete aj  na obecnej stránke www.likavka.sk. Otázky sa týkajú histórie obce. Hra sa spustí po načítaní zobrazeného QR kódu.  Prajeme Vám príjemnú zábavnú.

qr kod hra o obci

Triedenie odpadu

envi-pack     Mobilná aplikácia GREEN DAILY  

Green Daily informuje užívateľa ako sa triedi odpad v jeho meste. Keďže systém triedenia bežného odpadu nie je na Slovensku jednotný, aplikácia ho naviguje, do akej farby koša patrí v jeho meste napr. plechovka. Okrem toho mu ponúkne možnosti, kde je najbližšie miesto na odovzdanie špecifického odpadu ako sú napr. lieky, elektroodpad či stavebný odpad.

Link: Green Daily


Kam vyhodiť? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Na stránke https://smeti.sme.sk/ stačí vyplniť názov výrobku/produktu...

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 17
DNES: 322
TÝŽDEŇ: 2062
CELKOM: 1764473

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad - FYZICKÉ OSOBY

Typ: Oznamy OcU | ostatné | náš tip | Aktuality
Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad - FYZICKÉ OSOBY 1Vážení občania, v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Likavka č. 06/2019 si môžete požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad.

Vybavuje:

Mgr. Bc. Mária Žerebáková

044/4300244

zerebakova@likavka.sk

Oznamovacia povinnosť:

Poplatník je povinný oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik a zánik poplatkovej povinnosti a to do 30 dní, kedy tieto skutočnosti nastali.

Poplatková povinnosť pre fyzické osoby - občana vzniká:

dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu

dňom vzniku práva užívať byt, rodinný dom, alebo inú nehnuteľnosť

Sadzba poplatku pre aktuálny rok je ustanovená Všeobecne záväzným nariadením obce Likavka č. 06/2019 a to 25,55 €/rok.

 

UPLATNENIE NÁROKU

Obec na základe žiadosti poplatníka poplatok odpustí  alebo zníži za obdobie, ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Likavka.

UPLATNENIE NÁROKU NA ÚĽAVU - ODPUSTENIE POPLATKU:

- podaná žiadosť

- potvrdenie od zamestnávateľa, prípadne pracovná zmluva, že v zdaňovacom období poplatník vykonáva práce mimo trvalého pobytu (okrem denne dochádzajúcich)

- potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva

- potvrdenie o návšteve školy na zahraničnej VŠ

- iný relevantný doklad

UPLATNENIE NÁROKU NA ÚĽAVU - ZNÍŽENIE POPLATKU

- podaná žiadosť

- potvrdenie od zamestnávateľa, prípadne pracovná zmluva, že v zdaňovacom období poplatník vykonáva práce mimo trvalého pobytu (okrem denne dochádzajúcich)

- potvrdenie o ubytovaní

- POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY NA SLOVENSKEJ VŠ NIE JE POTREBNÝ

 

K ŽIADOSTI O ZN´ÍŽENIE ALEBO ODPUSTENIE POPLATKU JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ DOKLAD PREUKAZUJÚCI OBDOBIE, ZA KTORÉ SA ODPUSTENIE ALEBO ZNÍŽENIE ŽIADA.

U ŠTUDENTOV STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKôL JE POTREBNÉ DOLOŽIŤ POTVRDENIE 

O UBYTOVAN´Í  V ŠTUDENTSKÝCH DOMOVOCH.

AK SI POPLATNÍK NEUPLATNÍ NÁROK NA ODPUSTENIE ALEBO ZNÍŽENIE POPLATKU DO 31.12.2022 PODANÍM ŽIADOSTI A V TEJTO LEHOTE NEPREDLOŽÍ PRÍSLUŠNÉ PODKLADY, NÁROK ZA TOTO OBDOBIE ZANIKÁ. 

 

 

 

 


Prílohy

Vytvorené: 5. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 5. 1. 2022 08:58
Autor: Mgr. Mária Žerebáková