Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

Likavan: Bilancia roku 2013

Ing. Marián Javorka, starosta obce Likavka

Vážení občania, rok 2013 sa pomaly blíži k svojmu koncu. Jeho prvé mesiace boli príznačné pasovaním sa s nadmernou snehovou nádielkou a extrémnymi mrazmi, počas ktorých doslúžil plynový kotol v stredisku služieb, ktorý sme operatívne vymenili. Následne sme presunuli naše aktivity do vnútra obecných budov, a tak sme v jarných mesiacoch vymenili všetky okná na stolnotenisovej hale a kompletnou rekonštrukciou spojenou so znižovaním stropov, zateplením, výmenou okien, položením dlažby, osadením nových radiátorov a svietidiel zrealizovali dve miestnosti na poschodí kultúrneho domu nad hlavným vstupom, ako aj sobášnu miestnosť. Na opačnej strane kultúrneho domu sme na schodisko umiestnili dva výkonné radiátory.

TERASA NA STRECHE

Práce v teréne začali v  základnej škole realizovaním projektu Zelenej oázy, kde vznikol oddychový kútik s chodníkmi a lavičkami. Zároveň sme vyrovnali terénne nerovnosti na asfaltovej ploche školského dvora, položili nový prístupový chodník a upravili vstup do materskej školy. Znovu sme sa presunuli do areálu športového klubu, kde sme na streche prístavby šatní vybudovali terasu na pohodlné sledovanie futbalových zápasov a zámkovou dlažbou vyložili plochu pred vstupom do budovy šatní. V letných mesiacoch obec podpo rila aktivity na prístavbe nášho farského kostola. Pri večne zavlhnutej východnej stene dielne pri starom obecnom úrade sme urobili drenáž, samotnú stenu sme ovakovali a vybielili. Vznikla tak parádna plocha na premietanie. V snahe zlepšiť bezpečnosť na cestách sme zrealizovali rekonštrukciu dopravného ostrovčeka v križovatke pri fare položením malého chodníka a vydláždením plochy pod blízkou autobusovou zastávkou. V súčasnosti sa vyrába aj samotná nová drevená zastávka. Dopravné značenie sme posilnili kruhovými zrkadlami v dvoch neprehľadných križovatkách. Metódou turbotryskového striekania sme opravili výtlky na piatich miestnych komunikáciách a na časti Školskej ulice po rekonštrukčných prácach vodárov položili nový asfaltový koberec. Na základe nekonečných atakov na správcov štátnych ciest, či už zo strany obce alebo formou petície priamo od vás – občanov, sme sa dočkali položenia asfaltového koberca na ceste I/59.

OBNOVY CHODNÍKOV

Frézovaným asfaltom sme spevnili ulicu Pod hradom v miestach rozrastajúcej sa bytovej výstavby. Zrekonštruovali sme zábradlie ponad Likavčianku na Družstevnej ulici. Do konca roka chceme ešte vymeniť vchodové dvere a všetky okná na budove strediska služieb v priestoroch, kde je v sú časnosti kadernícky salón.

Investičným akciám v roku 2013 dominovali rekonštrukcie chodníkov. Najnáročnejšia bola rekonštrukcia chodníka na Hollého ulici pozdĺž cesty I/59. Vybavovanie množstva povolení, stanovísk, výber dodávateľa, komplikované búracie práce a paralelné riešenie požiadaviek mnohých dotknutých obyvateľov urobili z tohto projektu akciu roka. Tesne pred prvým snehom sme dokončili nemenej komplikovanú rekonštrukciu chodníka na Železničnej ulici a to v úseku doslova popretkávanom inžinierskymi sieťami. Táto oprava bola spojená s vyriešením odtokových pomerov povrchovej vody jej zvedením do dažďovej kanalizácie. Finančne i technicky sa na nej spolupodieľal aj správca komunikácie – Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja – Závod Liptov.

VĎAKA FONDOM A GRANTOM

Množstvo tohtoročných aktivít mohlo byť uskutočnených vďaka podpore fondov, grantov a nadácií. Jesennú rekonštrukciu ihriska na plážový volejbal v areáli OŠK sme mohli urobiť prostredníctvom príspevku Nadácie Mondi SCP Ružomberok. Rada vlády SR pre prevenciu kriminality zase podporila prostredníctvom Okresného úradu v Žiline rozšírenie kamerového systému o tri kamery. Jedna monitoruje vchod do kultúrneho domu, dve sledujú pohyb v areáli ZŠ s MŠ. Vďaka nenávratnému príspevku získaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko 2007–2013 sme v lete mohli usporiadať folklórny festival, medzinárodnú hasičskú súťaž, na ulici Pod hradom budujeme turisticko-informačnú kanceláriu, začiatkom budúceho roka usporiadame turistický workshop a vydáme monografiu o obci Likavka. Tento projekt je príznačný aj výrazným spoločenským prínosom, ktorý predstavuje najmä mnoho silných priateľstiev, ktoré vznikli medzi občanmi Likavky a poľských Wilkowic. Vytvorili mnoho neopakovateľných zážitkov a vzájomného obohatenia sa.

REGULÁCIA POTOKA

Z hľadiska životného prostredia v obci sme v participácii s partnerskými organizáciami zrealizovali opílenie drevín okolo potoka Likavčianka, separovaný zber sme posilnili doplnením 27 kontajnerov, Povodie Váhu - správca Likavčianky vybudoval rozsiahle regulačné opatrenie na jej toku pri meandroch poniže mlyna. Nové plynové kotle sme osadili v zdravotnom stredisku v budove zubárok, detskej ambulancie a tiež v kultúrnom dome. V knižnici v súčasnosti natierame regály na knihy.

V sociálnej oblasti sme vďaka množstvu projektov a žiadostí mohli vytvoriť šesť pracovných miest na dobu troch mesiacov na údržbu vodných tokov. Dobrovoľnícke služby na obdobie štyroch mesiacov momentálne v obci vykonávajú dvaja dlhodobo nezamestnaní, na trojmesačnej praxi začiatkom roka bola jedna absolventka vysokoškolských štúdií a v súčasnosti na úrade pracovné skúsenosti zbiera mladá stredoškoláčka. V rámci programu miestnej a regionálnej zamestnanosti obec uzatvorila pracovnú zmluvu na deväť mesiacov s dlhodobo nezamestnaným. Treba dodať, že všetky tieto pracovné miesta sú buď úplne, alebo z väčšej časti dotované. Menšie obecné služby v Likavke v závere roka vykonáva 25 dlhodobo nezamestnaných.

KAMEROVÝ SYSTÉM

Počas roka podala obec ešte žiadosti o ďalšie rozšírenie kamerového systému, získanie deviatich nádob na separovaný odpad, doplnenie knižničného fondu, zorganizovanie zaujímavého kultúrneho podujatia v spolupráci s partnerskou obcou v  Českej republike, doplnenie materiálno-technického vybavenia hasičského zboru a vybudovanie malého detského dopravného ihriska. Žiaľ dva posledne menované projekty neboli podporené a realizovať sa nebudú. Ostatné žiadosti sú v procese vyhodnocovania.

Rok 2013 bol ozdobený aj množstvom kultúrnych podujatí. Zimné obdobie sme si spríjemnili dvomi divadelnými predstaveniami. Plesová sezóna bola taktiež veľmi bohatá, v  ponuke boli tri plesy, novonarodené detičky sme obdarili 20 eurovou darčekovou poukážkou, pripravili sme aj besedu s Karolom Polákom, no najvydarenejšie dozaista boli Druhá templárska výprava na hrad Likava, jubilejný 35. ročník Behu oslobodenia, Sadenie májov, Detský folklórny festival, Stredoveké hradné dni organizované v spolupráci s Liptovským múzeom v Ružomberku, Rozlúčka s  letom, v ktorej si zasúťažili neprofesionálni hráči vo futbalovom turnaji a  labužníci súťažili vo varení pirohov. Spomeniem aj filmový festival Kinobus, či oslavu 50. výročia detského folklórneho súboru. Pekným programom a  darčekovou poukážkou v hodnote 10 eur sme si uctili aj našich jubilantov, ktorí oslávili 65, 70, 75, 80 a viac rokov, koncert J. Ivašku a RK Jazz Bandu najočakávanejšie podujatie pre deti bolo stretnutie s  Mikulášom a  jeho pomocníkmi, Vianočné trhy.

POŽIAR DOMOVA

Žiaľ, končiaci sa rok priniesol aj niekoľko nepríjemných zážitkov. Stačí spomenúť októbrový požiar detského domova na Hollého ulici, niekoľko menších krádeží a prejavov vandalizmu, navždy nás opustilo neúmerne veľa mladých ľudí.

Na aktivity všetkého druhu bohatý rok priniesol mnoho neplánovaných prác a investícií, kvôli ktorým sa zase iné – avizované diela nepodarilo realizovať. Tieto sa posúvajú do ďalšieho roka, kedy budeme budovať sľúbený chodník z frézovaného asfaltu a osvetlením smerom k Hubertusu, či osadíme orientačné tabuľky. V návrhu rozpočtu počítame aj s revitalizáciou námestia pred obecným úradom, asfaltovaním Paračky, začatím prác na predĺžení ulice Úboč, pokračovaním chodníka na Hollého ulici smerom ku škole, či rekonštrukcii druhej strany tohto chodníka pozdĺž cesty I/59.

Všetkým tým, ktorí sa podieľali na vyššie opísaných aktivitách a podujatiach zo srdca ďakujem. Len aktívna obec s množstvom dobrovoľníkov a angažovaných ľudí má šancu napredovať. Nech je budúci rok toho príkladom.

MARIÁN JAVORKA
starosta Likavky

Dátum vloženia: 23. 12. 2013 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 7. 2016 8:44
Autor: Správca Webu

Aktuality

Smútočné oznámenia

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

FSk Likavka v Poľsku 5

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:377
TÝŽDEŇ:3415
CELKOM:2531552

Hlásenia rozhlasu

Miestny rozhlas

 

 

 

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aktuálna teplota

30.9.2023 14:51

Aktuálna teplota:

15.8 °C

hore

Môžete mať záujem


Obec Likavka