#

Navigácia

Obsah

18.01.2021

stetoskop

Detská ambulancia Likavka - OZNAM

Detská ambulancia Likavka - MUDr. Ivona Gubalová oznamuje, že dnes (18.1.2021) nebude ordinovať. Sestrička v ambulancii bude od 09:00 hod. Súrne prípady po telefonickom dohovore od 09:00 do 11:30 hod. ošetrí MUDr. Koreňová v L. Sliačoch. Tel. č.: 0905 437 450.

Detail

15.01.2021

Budova MŠ a ŠJ Likavka

Informácia o prevádzke ZŠ s MŠ Likavka v dňoch 18. - 22. 1. 2021

V súlade s rozhodnutím Vlády SR o zavedenom lockdowne a s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 8.1.2021, Obec Likavka, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, 034 95 Likavka 480 rozhodol o prevádzke a organizácií školy v školskom v týždni od 18.1.2021 do 22.1.2021.

Detail

12.01.2021

list

Pošta Likavka - obmedzenie hodín pre verejnosť

Pošta Likavka oznamuje, že v dňoch 13.1.2021 a 20.1.2021 (stredy) bude z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu otvorená v čase od 07:30 - 11:00, 13:00 - 16:00 hod.

Detail

12.01.2021

doručovateľ

Pošta Likavka - ponuka práce

Slovenská pošta, a.s. - Pošta Likavka príjme poštového doručovateľa na dohodu. Viac informácií v prílohe.

Detail

12.01.2021

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Likavka

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Likavka

Vážení občania, informujeme Vás o "Systéme nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Likavka" a s "Opatreniami zavedenými na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce Likavka".

Detail

11.01.2021

zasnežené autá

Upozornenie na nevhodné parkovanie v čase zimnej údržby miestnych komunikácií

Vážení občania, v aktuálnom týždni sa očakáva výdatná snehová nádielka, ktorá si vyžiada dôkladnú údržbu. V tejto súvislosti vás žiadame, aby ste svoje motorové vozidlá neparkovali na miestnych komunikáciách a chodníkoch a taktiež, aby ste sneh z dvorov nevyvážali na odpratané miestne komunikácie.

Detail

07.01.2021

Budova MŠ Likavka

Návrat do škôl 2021 v podmienkach Obce Likavka

Obec Likavka, ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Likavka a vedenie tejto školy vydávajú v súvislosti s organizáciou a podmienkami výchovy a vzdelávania v Základnej škole s materskou školou v Likavke od 11.1. do 29.1.2021 pokyn, ktorého cieľom je zabezpečenie nariadených hygienicko-epidemiologických opatrení a udržanie bezpečnej prevádzky školy.

Detail

07.01.2021

home office

Uznesenie vlády Slovenskej republiky o obmedzení slobody pohybu

V prílohe prikladáme Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1 zo dňa 6.1.2021, ktoré schvaľuje obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 11. januára 2021 do 24. januára 2021.

Detail

05.01.2021

Daň z nehnuteľností – povinnosť podania daňového priznania na rok 2021 1

Daň z nehnuteľností – povinnosť podania daňového priznania na rok 2021

(Nezabudnite na svoju povinnosť, podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.01.2021)

Detail

05.01.2021

rozhlas

Obec Likavka sa zapojila do súťaže o elektrickú zvonkohru

Od 1.1.2021 do 31.1.2021 prebieha hlasovanie v súťaži o elektronickú zvonkohru DEVANA od spoločnosti HUGOTECH, s.r.o. v hodnote 800€. Prihlásených je 178 obcí.

Detail

04.01.2021

Tabule so srdiečkom na zber PET štoplov

Srdiečko pomoci zdobí námestie pred obecným úradom

V decembri roku 2020 ozdobil mobiliár námestia pred obecným úradom nový prvok - Srdiečko pomoci. Nerezové srdce slúži na zber vrchnákov z plastových PET fliaš. Vrchnáky sú vyrábané z tvrdeného plastu, ktorého zhodnotenie môže priniesť aj určitý finančný benefit.

Detail

04.01.2021

Obecný úrad bude dočasne zatvorený z dôvodu zákazu vychádzania 1

Obecný úrad bude dočasne zatvorený z dôvodu zákazu vychádzania

Vážení občania, oznamujeme Vám že obecný úrad bude dočasne zatvorený z dôvodu zákazu vychádzania do 24.01.2021. Obecný úrad bude dostupný len pre nevyhnutné prípady, preto Vás prosíme aby ste obecný úrad kontaktovali buď telefonicky, alebo e-mailom.

Detail

04.01.2021

stetoskop

Detská ambulancia Likavka - OZNAM

Detská ambulancia Likavka - MUDr. Ivona Gubalová oznamuje, že od 5.1.2021 do 8.1.2021 bude ordinovať v čase od 08:00 do 12:00 hod. Dňa 7.1.2021 (štvrtok) nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Koreňová v Liptovských Sliačoch do 11:00 hod. (len po telefonickom dohovore, na tel. čísle: 0905 437 450).

Detail

30.12.2020

oznam o zmene vývozu komunálneho odpadu 1

oznam o zmene vývozu komunálneho odpadu

Vážení občania upozorňujeme Vás na zmenu vývozu komunálneho odpadu. Najbližší vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v PONDELOK 04.01.2021. Ostatné zberové dni budú v utorky, každý NEPÁRNY TÝŽDEŇ.

Detail

30.12.2020

test na covid 19

Informácia o zriadení a prevádzke Mobilného odberového miesta v Likavke na antigénové testovanie COVID-19.

Dňa 22.12.2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši vyhovel žiadosti Obce Likavka a s platnosťou od 23.12.2020 Rozhodnutím č. 2020/02013 (http://www.ruvzlm.sk/call-centrum-koronavirus.html) povolil obci prevádzkovať zdravotnícke zariadenie – Mobilné odberové miesto – Kultúrny dom Likavka, 034 95 Likavka 995 (ďalej len: „MOM“).

Detail

30.12.2020

Slovenská republika

Predĺženie núdzového stavu

Na základe uznesenia Vlády SR č. 807 zo dňa 29.12.2020 sa na obdobie 40 dní na celom území SR predlžuje núdzový stav. Uvedené uznesenie prikladáme v prílohe.

Detail

28.12.2020

Harmonogram vývozu separovaného odpadu v mesiaci január 2021 1

Harmonogram vývozu separovaného odpadu v mesiaci január 2021

Plasty 13.01.2021 a 27.01.2021 Sklo 26.01.2021

Detail

24.12.2020

Obloha s hviezdou

Vianoce biele v našich srdciach

Neskutočné množstvo prívlastkov je spojených s najkrajšími sviatkami roka - Vianocami. Hovoríme o Vianociach čarovných, tajomných, šťastných, veselých, plných radosti, lásky a nehy, Vianociach spojených s obdarovávaním sa, s túžbou podeliť sa, spoločne zdieľať to, čo je nám najdrahšie.

Detail

23.12.2020

Oznam o zákaze výkonu bohoslužieb. Program online bohoslužieb 1

Oznam o zákaze výkonu bohoslužieb v interiéroch kostolov. Program online bohoslužieb

Vážení občania na základe vyhlášky RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši sa od 23.12.2020 zakazuje výkon bohoslužieb, spovedí, v interiéroch kostolov, s výnimkou konania, pohrebného obradu, krstu, sobášneho obradu a bohoslužieb za účelom online vysielania ako aj spovedí osobám v nebezpečí smrti a v rizikových prevádzkach. V zmysle uvedeného budú zabezpečené online prenosy sv. omší z nášho farského kostola nasledovne: 24.12.2020 o 24:00 hod 25.12.2020 o 09:00 hod 27.12.2020 o 09:00 hod.

Detail

22.12.2020

Zmena vo vývoze komunálneho odpadu 1

Zmena vo vývoze komunálneho odpadu

Zmena vo vývoze komunálneho odpadu v mesiaci január, prvý zvozový deň bude PONDELOK 04.01.2021 a ostatné vývozy v priebehu celého roka 2021 sa budú uskutočňovať v UTORKY každý NEPÁRNY TÝŽDEŇ.

Detail

12.01.2021

V predajni CBA Verex Likavka sa našie kľúč

V predajni CBA Verex v obci Likavka sa našiel kľúč so žltým príveskom. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na obecnom úrade v čase úradných hodín.

Detail Straty a nálezy

08.10.2020

Zatúlané mačiatko

Na ul. Pod Paračkou sa našlo zatúlané mačiatko bielo-sivej farby. Majiteľ sa môže prihlásiť na Obecnom úrade v Likavke.

Detail Straty a nálezy

31.01.2020

Stratené kľúče

V obci Likavka sa našlo viacero kľúčov. Majitelia si ich môžu vyzdvihnúť na matrike obecného úradu v čase úradných hodín.

Detail Straty a nálezy

 

07.01.2021

home office

Uznesenie vlády Slovenskej republiky o obmedzení slobody pohybu

V prílohe prikladáme Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1 zo dňa 6.1.2021, ktoré schvaľuje obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 11. januára 2021 do 24. januára 2021.

Detail

30.12.2020

test na covid 19

Informácia o zriadení a prevádzke Mobilného odberového miesta v Likavke na antigénové testovanie COVID-19.

Dňa 22.12.2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši vyhovel žiadosti Obce Likavka a s platnosťou od 23.12.2020 Rozhodnutím č. 2020/02013 (http://www.ruvzlm.sk/call-centrum-koronavirus.html) povolil obci prevádzkovať zdravotnícke zariadenie – Mobilné odberové miesto – Kultúrny dom Likavka, 034 95 Likavka 995 (ďalej len: „MOM“).

Detail

30.12.2020

Slovenská republika

Predĺženie núdzového stavu

Na základe uznesenia Vlády SR č. 807 zo dňa 29.12.2020 sa na obdobie 40 dní na celom území SR predlžuje núdzový stav. Uvedené uznesenie prikladáme v prílohe.

Detail

18.12.2020

covid 19

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

V prílohe uvádzame aktuálne Vyhlášky ÚVZ SR k režimu sociálnych a zdravotníckych zariadení, prevádzok a vstupu do SR zo zahraničia.

Detail

18.11.2020

Predĺženie núdzového stavu

Vláda SR schválila návrh na zmenu času trvania núdzového Uznesením č. 718, ktorý uvádzame v prílohe.

Detail

09.11.2020

test - covid 19

Dôležité informácie po druhom kole testovania na COVID-19

V termíne 9. – 14. novembra platí rozdielny režim pre osoby, ktoré sa zdržujú v „zelených“ okresoch, teda tých kde počet pozitívne testovaných osôb v prvom kole nedosiahol hranicu 0,7%, a v „červených“ okresoch, kde počet pozitívne testovaných osôb dosiahol 0,7% a viac.

Detail

30.10.2020

test covid

Dôležité informácie pre tých, ktorí sa nezúčastnia celoplošného testovania.

V zmysle uznesenia vlády SR zo dňa 28. októbra 2020 pre Vás v termíne od 2. až do 8. novembra 2020 (pondelok-nedeľa) v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa platí zákaz vychádzania.

Detail

29.10.2020

ceduľka - karanténa COVID 19

Uznesenie vlády č. 693/2020 k obmedzeniu slobody pohybu a pobytu

V prílohe uvádzame nové Uznesenie vlády č. 693/2020 k obmedzeniu slobody pohybu a pobytu – aktualizácia od 02.11.-08.11.2020.

Detail

28.10.2020

otáznik

Často kladené otázky a odpovede pre zamestnávateľov v súvislosti s celoplošným testovaním

Dávame Vám do pozornosti často kladené otázky a odpovede pre zamestnávateľov v súvislosti s celoplošným testovaním, ktoré sú zverejnené na somzodpoveny.sk.

Detail

23.10.2020

Uznesenie vlády - obmedzenie slobody pohybu a pobytu 1

Uznesenie vlády - obmedzenie slobody pohybu a pobytu

V prílohe uvádzame Uznesenie vlády SR, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu obyvateľov SR. (Pre náš okres platí od bodu A.2.)

Detail

15.10.2020

Opatrenia UVZ SR od 15.10.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 15.10.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva vydal s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania nasledovné opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.

Detail

15.10.2020

Krvné konzervy

ÚVN Ružomberok - výzva pre darcov krvi

Ústredná vojenská nemocnica - vzhľadom na nedostatok krvi, prosí všetkých darcov krvi, aby prišli darovať krv. Ide o výzvu pre všetky krvné skupiny.

Detail

15.10.2020

Telefonny aparat

Krízová informačná linka k aplikácii opatrení voči COVID - 19

Odbor krízového riadenia Okresného úradu Žilina zriadil krízovú informačnú linku v súvislosti s aplikáciou opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID - 19.

Detail

13.10.2020

covid - test

Čo mám robiť ak som bol v úzkomkontakte s COVID 19? Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny?

Uvedené inštrukcie a odporúčania sú vypracované epidemiológmi a infektológmi pre informovanie širokej verejnosti.

Detail

02.10.2020

Nariadenie Vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19

V prílohe uvádzame Nariadenie Vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 s účinnosťou od 1.10.2020.

Detail

30.09.2020

Ochranné rúško so št. znakom

Vyhlásenie núdzového stavu - informovanie obyvateľstva

Na základe požiadavky Odboru krízového riadenia Okresného úradu v Ružomberku týmto Obec Likavka informuje širokú verejnosť o obsahu Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.

Detail

30.09.2020

corona

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

V prílohe uvádzame aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID 19, ktoré sa týkajú prevádzok a hromadných podujatí.

Detail

30.09.2020

covid 19

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

V prílohe uvádzame aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID 19.

Detail

24.09.2020

covid test

Informácia o pozastavení testovania samoplatcov na Covid-19

Vedenie ÚVN SNP Ružomberok - FN dňom 24.9.2020 pozastavuje testovanie samoplatcov na Covid-19. Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia v regióne, ktorá plne vyťažuje Ústav klinickej mikrobiológie vo vojenskej nemocnici.

Detail

19.09.2020

covid - svet

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

V prílohe uvádzame aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID 19.

Detail

09.09.2020

nemocnica - doktor

Zákaz návštev v nemocnici

Vedenie nemocnice dňom 09.09. 2020 prijalo rozhodnutie o ZÁKAZE NÁVŠTEV na všetkých lôžkových oddeleniach v ÚVN SNP Ružomberok - FN. Zákaz platí do odvolania. Nemocnica tým reaguje na vývoj situácie súvisiacej s nárastom počtu nakazených pacientov na Slovensku, ako aj s nárastom počtu hospitalizovaných pacientov s Covid-19 v ÚVN SNP Ružomberok - FN.

Detail

09.09.2020

koronavírus

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 - deviata aktualizácia

V prílohe Vám prikladáme deviatu aktualizáciu "Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2".

Detail

03.09.2020

covid-19

Nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 01.09.2020

Po zhodnotení epidemiologickej situácie nielen na území SR, ale aj v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a konzílium odborníkov rozhodlo od 1. septembra 2020 pristúpiť k nasledovným zmenám:

Detail

03.09.2020

žena s rúškom

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti ochorením COVID-I9

V prílohe uvádzame aktuálne Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-I9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (ôsma aktualizácia).

Detail

19.08.2020

coronavirus - mapa sveta

Cestovné odporúčanie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vydalo nové cestovné odporúčanie v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva.

Detail

18.08.2020

zem s rúškom

Nový pandemický plán pre druhú vlnu COVID-19

Cieľom Pandemického plánu je zabezpečenie pripravenosti Slovenska na pandémiu akútnych respiračných ochorení, eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva, chodu hospodárstva, verejného života, stanovenie úloh orgánov štátnej správy,

Detail

18.08.2020

Covid 19

Usmernenia kvôli COVID-19 platné od 1. septembra

Od 1. septembra 2020 do 1. októbra 2020 Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium neodporúčajú organizovať hromadné podujatia.

Detail

08.07.2020

ľudia s rúškami

Aktuálne opatrenia a informácie v súvislosti s ochorením COVID-19

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové opatrenie, ktorým s účinnosťou od soboty 4. júla 2020 rozšírili výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest pre osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu.

Detail

02.07.2020

muž s rúškom

Aktualizácia opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19

V prílohe uvádzame aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s platnosťou od 01.07.2020.

Detail

01.07.2020

covid-19

Systém opatrení prijatých v obci Likavka v súvislosti s výskytom vírusového ochorenia - aktualizácia k 1.7.2020

V súvislosti s uvoľnením opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva SR pri eliminácii výskytu a šírenia pandémie COVID-19, Obec Likavka aktualizovala systém opatrení prijatých v tejto veci na svojom území nasledovne: (príloha)

Detail

13.06.2020

Trieda MŠ Likavka

Rozhodnutie zriaďovateľa o rozšírení kapacity materskej školy

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia Covid - 19, rozhodla Obec Likavka od stredy 17. júna 2020 rozšíriť prevádzku Materskej školy Likavka na plnú kapacitu.

Detail

10.06.2020

ľudia v prírode si dávajú dole rúška z tváre

Uvoľňovanie opatrení v súvislosti s ochorením COVID - 19

V prílohe uvádzame Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 09.06.2020 k zrušeniu karantény a nosenia rúšok.

Detail

03.06.2020

žena s rúškom na tvári

Plán uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID - 19

V prílohe uvádzame aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 03.06.2020.

Detail

01.06.2020

sedadlá v autobuse

Informácia o prevádzkovaní liniek prímestskej autobusovej dopravy od 1.6.2020

Od 01. 06. 2020 bude prímestská autobusová doprava prevádzkovaná v „špeciálnom“ režime, ktorý zabezpečí dochádzanie žiakov a zamestnancov do materských a základných škôl (I. stupeň + piaty ročník) a zohľadní aktuálne požiadavky na prepravu cestujúcich.

Detail

01.06.2020

covid - 19

Systém opatrení prijatých v obci Likavka v súvislosti s výskytom vírusového ochorenia - aktualizácia k 1.6.2020

V súvislosti s uvoľnením opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva SR pri eliminácii výskytu a šírenia pandémie COVID-19, Obec Likavka aktualizovala systém opatrení prijatých v tejto veci na svojom území nasledovne: (príloha)

Detail

01.06.2020

rúška

Výnimky k povinnosti nosenia rúšok

ÚVZ SR vydal výnimku k opatreniu z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ktoré dopĺňa o: osoby nevesty a ženícha pri svadbe, žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania

Detail

28.05.2020

covid - cestovanie

Zoznam hraničných priechodov na vnútorných hraniciach, ktoré možno v súčasnosti používať

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo zoznam hraničných priechodov (pozemné i vzdušné) na vnútorných hraniciach s Českom, Maďarskom, Poľskom a Rakúskom, ktoré už je možné v súčasnosti použiť.

Detail

26.05.2020

mobilná aplikácia - koronavírus - karanténa

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 26.05.2020

V prílohe uvádzame Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, týkajúce sa eKarantény a štátnych zariadení, s účinnosťou od 26.05.2020, 08:00 hod.

Detail

22.05.2020

fotografia prázdnej školskej triedy

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej a základnej školy

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia Covid - 19, rozhodla Obec Likavka od pondelka 1. júna 2020 otvoriť Základnú školu s materskou školou v Likavke pre deti materskej školy a žiakov 1. až 5. ročníka základnej školy.

Detail

22.05.2020

ľudia s rúškami

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 20.05.2020

V prílohe uvádzame „Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia“ platné od 20.05.2020.

Detail

19.05.2020

mobil - koronavírus - aplikácia

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 18.05.2020 a informácie o inteligentnej karanténe

V prílohe uvádzame aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 18.05.2020.

Detail

15.05.2020

autobus

Zmena režimu dopravy

Z rozhodnutia VÚC budú autobusy prímestskej dopravy od pondelka, 18.5. premávať ako v dňoch školských prázdnin, bez ďalších obmedzení, ktoré platili od 30.3.2020. ARRIVA Liorus v spolupráci s VÚC Žilina tým reaguje na uvoľňovanie opatrení v ekonomike a na zvyšujúci sa počet cestujúcich, ktorým chcú umožniť v autobusoch dodržiavať čo najlepšie hygienické odstupy.

Detail

13.05.2020

dieťa na hojdačke

Obec Likavka opätovne sprístupňuje multifunkčné, detské a workoutové ihrisko

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal dňa 05.05.2020 opatrenia č. OLP/3795/91875/2020 v zmysle ktorého sa otvárajú prevádzky voľnočasového charakteru – ihriská v rámci občianskej vybavenosti v exteriéroch obcí.

Detail

13.05.2020

ÚPSVaR Ružomberok

Zmena úradných hodín na ÚPSVaR

V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení Ústredného krízového štábu v boji proti šíreniu vírusu COVID-19, s účinnosťou od 11.05.2020 sú stanovené úradné hodiny pre klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny nasledovne:

Detail

12.05.2020

muž s rúškom na tvári

Systém opatrení prijatých v obci Likavka v súvislosti s výskytom vírusového ochorenia - aktualizácia 11.5.2020

V súvislosti s uvoľnením opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva SR pri eliminácii výskytu a šírenia pandémie COVID-19 aktualizovala dňa 11.05.2020 Obec Likavka systém opatrení prijatých v tejto veci na svojom území nasledovne: (príloha)

Detail

07.05.2020

covid 19

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 06.05.2020

V prílohe uvádzame aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 06.05.2020.

Detail

28.04.2020

mobil

Zostaň zdravý - mobilná aplikácia, ktorá pomáha v boji s koronavírusom

Túto aplikáciu za krátky čas vytvorili slovenskí dobrovoľníci a odborníci, aby zastavili šírenie pandémie. Všetkým krajinám vrátane Slovenska bola odovzdaná zadarmo ako nástroj pre zdravotnícke organizácie na pomoc pri splošťovaní krivky a rýchlejšom predchádzaní choroby COVID-19.

Detail

06.04.2020

deti za dverami

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým sa s účinnosťou od 6. apríla 2020 osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky, nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky.

Detail

03.04.2020

koronavírus - telefón

COVID-19 - LINKA POMOCI OBCE LIKAVKA

Pre zabezpečenie ochranných rúšok, liekov, obedov, nákupu potravín v predajni VEREX v Likavke, volajte na t. č.: 0905 527 411, 0910 940 957. Sme tu pre Vás, aby sme Vám pomáhali. Záleží nám na Vás.

Detail

01.04.2020

kríž symbol veľkej noci

Predĺženie lehoty obmedzenia slávenia verejných bohoslužieb a ďalšie informácie

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich.

Detail

Prehľad vybraných obecných aktivít podľa rokov

 

Fotodokumentácia

2007 2008 2009
2010 2011 2012
2013 2014 2015
2016 2017 2018
2019 2020 2021