Navigácia

Obsah

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode 

Oznámenie sa podáva príslušnému matričnému úradu, kde je zápis o uzavretí manželstva zapísaný v matrike, do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu – bez poplatku. Po uplynutí 3–mesačnej lehoty sa žiadosť podáva na Okresnom úrade v Ružomberku za poplatok.


Potrebné doklady:

• sobášny list

• rodný list

• občiansky preukaz

• rozsudok o rozvode manželstva s vyznačenou nadobudnutou právoplatnosťou


Súvisiace predpisy:

Zákon č. 154/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách

                  

Lehota vybavenia: 

Na počkanie                                                                                 

Poplatok:
Bez poplatku

Vybavuje:

Obec Likavka

Matričný úrad Likavka

 

Kontakt:

Mária Majková

Tel: 044/4300243

Email: majkova@likavka.sk

Zastupuje

Eva Matúšková

Email: matuskova@likavka.sk

 

Príloha:

Vyhlásenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva