Navigácia

Obsah

Hazardné hry

Hazardné hry upravuje zákon č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách. Obec už individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných hier nevydáva, táto kompetencia patrí výlučne štátu. Obec k vydávaniu individuálnych licencií na prevdázkovanie hazardných hier vydáva v prípadoch niektorých hazardných hier: súhlasy alebo vyjadrenia. Na vydanie súhlasu a vyjadrenia sa nevyžaduje žiadna presne stanovená forma žiadosti, musí byť z nej ale zjemé, kde sa bude prevádzka nachádzať a dostatočné identifikačné údaje žiadateľa. Taktiež je potrebné uhradiť správny poplatok za vydanie vyjadrenia. 

V obci Likavka platí VZN č. 01/2019 o zákaze umiestnenia herne a kasína na území obce Likavka, v zmysle ustanovenia § 79 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách.

Na celom území obce Likavka nemožno umiestniť herňu v budovách:

  • hotely, motely a penzióny
  • budovy pre obchod a služby
  • budovy pre kultúru a na verejnú zábavu
  • bytové domy

Na celom území obce Likavka nemožno umiestniť kasíno v budovách:

  • hotely, motely, penzióny
  • budovy pre obchod a služby
  • budovy pre kultúru a na verejnú zábavu

Potrebné doklady:

  • žiadosť o stanovisko k prevádzkovaniu hazardných hier

Súvisiace predpisy:

z.č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách

VZN č. 01/2019 o zákaze umiestnenia herne a kasína na území obce Likavka

Lehota vybavenia:

30 dní od doručenia žiadosti

Poplatok

100 € za vydanie stanoviska

Vybavuje:

Obecný úrad Likavka, správa daní a poplatkov

Kontakt:

Mgr. Mária Žerebáková

Tel: 044/4300244

Email: zerebakova@likavka.sk