Navigácia

Obsah

Máte otázky o triedení odpadu?

tu nájdete odpovede na tie najčastejšie otázky súvisiace s triedením odpadu:

Taktiež majte na pamäti nasledovné pravidlá 

1. snažte sa odpad netvoriť vôbec

2. zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne

3. dodržiavatejte farebnú abacedu triedenia:

sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá

4. len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať

5. trieďte odpad, oplatí sa to, za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI-PAK

 

najčastejšie otázky o triedení odpadu

 

otázky o triedení odpadu ENVI-PAK