Navigácia

Obsah

Čo dáva našim životom zmysel ...

Typ: ostatné
Slnko na oblohePrežívame vskutku jedinečné dni, dni naplnené silnými emóciami, napätím a inšpiráciou. Množstvo kontrastov sa nám mihá pred očami. Životodarná miazga napĺňa priestor, túžba žiť, rásť a prinášať ovocie svojej existencie je takmer hmatateľná a jatrí všetky naše zmysly. Energia prúdi zo svojho nevyčerpateľného zdroja a oživuje naše utrápené telo i ducha.

V tomto vrchole nádhery a demonštrácie zmysluplnosti, práve vďaka silnému kontrastu akútne prežívanej núdze a obmedzení, naplno vyniká sila Obety, ako najbytostnejšieho prejavu a dôkazu Lásky. Prostej lásky k blížnemu, k životu, dobru a jeho hodnotám. Obeta je cesta, je základný evolučný prvok, je nástroj pokory, hybná sila všetkých konaní a myšlienkových prúdov. Dáva životu zmysel, kontúry, jasné smerovanie. Svetlo vystupujúce z temnoty, koniec tápania, úľava v trápení a utrpení.

Obeta je vznešená cnosť, no má i jeden veľmi krehký rozmer. Stupeň jej akceptácie. Neprijatie obety ju síce automaticky nerobí zbytočnou, nedovolí však ukázať význam jej naplnenia. Nevyužitý potenciál sa síce nestráca, ale neprináša žiadúci efekt.

V dňoch strachu a úzkosti o holý život hľadáme zásadnú útechu a oporu. Nachádzajme ju v pokore a obete, ako v jej ľudskom, tak i nadprirodzenom rozmere. Z nej vychádza nádej, jediná cnosť, ktorú nikto nikomu nemôže vziať, a víťazstvo nad všetkou zlobou, pýchou, chorobami, anarchiou a škodlivými extrémami.

Prežívajme dni hlbokej reflexie, máme na to jedinečnú príležitosť... Pamätajme, že najviac teraz potrebujeme trpezlivosť a rozvahu. Nech jej práve počas najbližších dní všetci načerpáme práve toľko, koľko potrebujeme. Pre seba, no najmä pre našich blížnych.

Požehnané Veľkonočné dni...


Vytvorené: 10. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 10. 4. 2020 12:32
Autor: Ing. Marián Javorka