Navigácia

Obsah

Oddychová zóna pri Pamätnom háji na Kramariskách bohatšia o atraktívny prvok

Typ: ostatné
Logo grantovej schémy spoločnosti TESCOV mesiaci november 2021 sa podarilo zrealizovať a do úspešného konca dotiahnuť zaujímavý projekt s názvom: Rozšírenie oddychového areálu pri Pamätnom háji Kramariská v Likavke.

Cieľom projektu bolo rozšíriť portfólio relaxačných prvkov v oddychovej zóne pri Pamätnom háji v Likavke v lokalite Kramariská. Projekt bol v rámci 8. edície grantovej schémy spoločnosti TESCO "Vy rozhodujete, my pomáhame" podporený sumou 800,- €. Za získané prostriedky bol v prekrásnom prostredí úpätia Chočských vrchov inštalovaný kvalitný detský kolotoč, ktorý obohatil už jestvujúce zázemie oddychových a relaxačných prvkov v  jednej z najviac sa rozvíjajúcich dominánt v prírodnom prostredí našej obce.

Pri realizácii projektu boli vykonané nasledovné aktivity: spracovanie zámeru, podanie žiadosti o grant, pridelenie prostriedkov na realizáciu projektu a podpis darovacej zmluvy, určenie relaxačného prvku - detský kolotoč, cenový prieskum na dodanie detského kolotoča, inštalácia kolotoča, publicita.

Grant prispel k skvalitneniu prostredia - oddychovej zóny, ktorá sa inštaláciou detského kolotoča stala príťažlivejšou, pôsobí komplexnejšie a zvýšila záujem obyvateľov obce a turistov o danú lokalitu.

Žiadosť na podporu realizácie projektu podal Klub nadšencov amatérskej cyklistiky na čele s p. Róberom Fajtom. Na realizácii a implementácii projektu sa podielala početná skupina dobrovoľníkov a aj Obec Likavka. Dodávateľom kolotoča bola spoločnosť Intersystem EU, s.r.o. Bytča.

Všetkým zainteresovaným, no predovšetkým štedrému donorovi - spoločnosti TESCO - vyslovuje Obec Likavka úprimné poďakovanie.


Príloha

Vytvorené: 30. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 30. 11. 2021 18:27
Autor: Ing. Marián Javorka