Navigácia

Obsah

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 20.05.2020

Typ: ostatné
ľudia s rúškamiV prílohe uvádzame „Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia“ platné od 20.05.2020.

Ďalšie zaujímavé informácie z viacerých oblastí samosprávy:

Legislatíva
Komentár ku krízovej legislatíve v pôsobnosti samosprávy v SR. V súčasnom náročnom období sa javí potreba kompletizácie prehľadu právnej regulácie krízových situácií pre potreby zamestnancov samosprávy a ďalších záujemcov o túto problematiku. Prehľad vybraných právnych predpisov krízovej legislatívy, upravujúcich predovšetkým postavenie samosprávy vypracoval prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD., člen Ekonomickej rady expertov ZMOS. Materiál je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/komentar-ku-krizovej-legislative-v-posobnosti-samospravy-v-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vydal rozhodnutie v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020, ktorým a)  obnovuje prevádzku centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva, b)  obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania v rozsahu a za podmienok uvedených v opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020. Jeho ďalšie usmernenie sa týka sa týka školského stravovania, na základe ktorého si napríklad môžu zriaďovatelia uplatniť náklady za škodu na skladových zásobách potravín, ktoré vznikli v dôsledku zatvorenia materských škôl alebo základných škôl. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Eurofondy a zahraničie                                                                                                                                                   Výzva pre samosprávy na zmiernenie dopadov koronakrízy v regiónoch. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil novú výzvu zameranú na zmiernenie dopadov koronakrízy v regiónoch podporou tvorby a udržania pracovných miest a aktivitami na podporu lokálnych komunít, s dôrazom na inovatívne a vzorové projekty v rôznych oblastiach (sociálne veci a zamestnanosť, cestovný ruch, pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, sociálna ekonomika, podpory občianskej spoločnosti a komunitných aktivít). Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-pre-samospravy-na-zmiernenie-dopadov-koronakrizy-v-regionoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Výzva pre mladých komunálnych politikov. Európsky výbor regiónov vyhlásil aj tento rok výzvu na výber motivovaných mladých komunálnych  politikov na zapojenie sa do Programu mladých volených politikov. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-pre-mladych-komunalnych-politikov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Verejné obstarávanie
Zelené verejné obstarávanie. Aplikáciou inštitútov zodpovedného verejného obstarávania môžu verejní obstarávatelia a obstarávatelia významne prispieť k napĺňaniu celospoločenských strategických výziev a priorít, pričom jednou z najvýznamnejších priorít je zohľadňovanie environmentálnych aspektov. Viac TU https://www.zmos.sk/zelene-verejne-obstaravanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Možnosť odkladu splátok pri nájomnom bývaní
Odklad splátok úveru ŠFRB. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informácie Štátneho fondu rozvoja bývania vo vzťahu k možnosti podania žiadosti o odklad splátok úveru v súvislosti s COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/odklad-splatok-uveru-sfrb--oznam/mid/405616/.html#m_405616                     

Zahraničie                                                                                                                                                                   Odporúčanie EÚ pre Slovensko v rámci jarného balíka európskeho semestra. Komisia 20. mája 2020 predložila návrh odporúčaní pre jednotlivé krajiny, v ktorých poskytuje usmernenia pre hospodárske politiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Tohtoročné odporúčania sa zameriavajú na najnaliehavejšie výzvy, ktoré pandémia priniesla, ako aj na opätovné naštartovanie udržateľného rastu. Viac TU https://www.zmos.sk/odporucanie-eu-pre-slovensko-v-ramci-jarneho-balika-europskeho-semestra--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Sociálne veci
Rokovanie na rezorte práce o spolupráci a trendoch. V stredu 20. mája 2020 sa na pôde ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR uskutočnilo pracovné rokovanie štátnej tajomníčky Soni Gaborčákovej so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovanie-na-rezorte-prace-o-spolupraci-a-trendoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Prílohy

Vytvorené: 22. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 5. 2020 10:15
Autor: Mária Slašťanová