Navigácia

Obsah

Dôležité informácie po druhom kole testovania na COVID-19

Typ: ostatné
test - covid 19V termíne 9. – 14. novembra platí rozdielny režim pre osoby, ktoré sa zdržujú v „zelených“ okresoch, teda tých kde počet pozitívne testovaných osôb v prvom kole nedosiahol hranicu 0,7%, a v „červených“ okresoch, kde počet pozitívne testovaných osôb dosiahol 0,7% a viac.

Osoby, ktoré sa zdržujú v „zelených“ okresoch a absolvovali prvé kolo testovania s negatívnym výsledkom, sa môžu pohybovať v rámci „zelených“ okresov. Pre vstup do tzv. „červených“ okresov a pohyb v nich bude vyžadovaný negatívny test z druhého kola celoplošného testovania alebo akceptovaná alternatíva RT-PCR testu.

Osoby, ktoré  žijú v "červených" okresoch a ktoré absolvovali druhé kolo testovania s negatívnym výsledkom sa môžu voľne pohybovať.

Obidve skupiny však musia rešpektovať protiepidemické opatrenia, dodržiavať prísnu hygienu, odstupy a nosiť rúško. Pre osoby s negatívnym výsledkom akceptovaného testu stále platia aj opatrenia v rámci núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 na 45 dní od 1. októbra 2020 nasledovne:

  • Povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri
  • Zákaz hromadných podujatí
  • Zákaz zhromažďovania sa
  • Jedlo zabalené a so sebou alebo v exteriéri
  • Uzavreté fitness, wellness, kúpaliská, akvaparky
  • Stredné školy – distančné štúdium
  • Obchody a nákupné centrá – 1 osoba na 15m2
  • Vyhradené hodiny potravín a drogérie pre seniorov nad 65 rokov v čase 9:00-11:00

 

Pre osoby, ktoré sa zdržujú v "červených" okresoch a neabsolvovali druhé kolo testovania s negatívnym výsledkom, platí v termíne od 9. - 14. novembra zákaz vychádzania.

Realizovať môžete len:
· cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cesta späť,
· cesta za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa predchádzajúceho bodu pre inú osobu (susedská výpomoc) a cesta späť,
· cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cesta a späť,
· cesta na vykonanie RT-PCR testu,
. cestu na vykonanie antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR,
· cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť,
· cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cesta späť,
· cesta osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cesta späť,
· cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a cesta späť,
· cesta žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,
· cesta dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Zákaz vychádzania s výnimkami uvedenými vyššie pre Vás neplatí, ak:
• máte menej ako 10 rokov,
• ste absolvovali RT-PCR test s negatívnym výsledkom realizovaným v termíne od 7. novembra 2020,
• Váš zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19,
• máte bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
• máte diagnostikovanú závažnú poruchu autistického spektra,
• máte diagnostikovaný ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
• ste onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, máte leukopéniu alebo ste v onkologickej liečbe alebo inej liečbe ovplyvňujúcej imunitný systém (napr. biologickej liečbe) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie, alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiologom plánovanej liečby,
• v termíne druhého kola testovania ste v karanténe, ktorú Vám nariadil RÚVZ alebo svoj všeobecný lekár alebo lekár pre deti a dorast,
• prekonali ste ochorenie Covid-19 a máte o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo sa preukážete, že Vám bolo diagnostikované ochorenie Covid-19 v období od 1. augusta do 23. októbra 2020,
• ste vodič nákladnej dopravy, vodič autobusovej dopravy, pilot, člen posádky lietadla a iný člen leteckého personálu, posádka v lodnej doprave, rušňovodič, vozmajster, vlaková čata a obslužný pracovník v železničnej doprave vstupujúci na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustíte do 48 hodín.


Vytvorené: 9. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 9. 11. 2020 14:48
Autor: Mária Slašťanová