Navigácia

Obsah

Dôležité informácie pre tých, ktorí sa nezúčastnia celoplošného testovania.

Typ: ostatné
test covidV zmysle uznesenia vlády SR zo dňa 28. októbra 2020 pre Vás v termíne od 2. až do 8. novembra 2020 (pondelok-nedeľa) v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa platí zákaz vychádzania.

Realizovať môžete len:

 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotnýckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďaších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cesta späť,
 • cesta za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa predchádzajúceho bodu pre inú osobu (susedská pomoc) a cesta spať,
 • cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliedky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cesta spať,
 • cesta na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu cesrtifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cesta spať,
 • cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta spať,
 • cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cesta spať,
 • cesta osoby o psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cesta spať,
 • cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti a deti do troch rokov veku, materkej školy a cesta spať,
 • cesta žiaka nultého ročníka, prvho ročníka až stvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,
 • cesta dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Cesta do práce nie je umožnená. Zamestnávatelia aj prevádzkovatelia rônych prevádzok budú usmernení, aby vyžadovali preukázanie sa certifikátom.


 

Zákaz vychádzania s výnimkami uvedenými vyššie pre Vás neplatí, ak:

 • máte menej ako 10 rokov,
 • sa viete preukázať negatívnym PCR testom vykonaným od 29. októbra 2020 a neskôr,
 • jeho zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID – 19,
 • bolo Vám diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • bola Vám diagnostikovaná závažná porucha autistického spektra,
 • máte diagnostikovaný ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 • ste onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, má leukémiu alebo je v onkologickej liečbe alebo inej liečbe ovplyvňujúcej imunitný systém z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie, alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 • v čase celoplošného testovania ste v karanténe, ktorú Vám nariadil RÚVZ alebo Váš lekár.

Zároveň musíte vedieť v prípade dotazovania príslušnými zložkami preukázať vyššie uvedené skutočnosti, pre ktoré máte udelenú výnimku a nebude od Vás vyžadovaný certifikát.


Vytvorené: 30. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 30. 10. 2020 11:03
Autor: Mária Slašťanová