Navigácia

Obsah

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 15.10.2020

Typ: ostatné
Opatrenia UVZ SR od 15.10.2020Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva vydal s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania nasledovné opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.

Jedná sa o opatrenia určujúce podmienky pre

- povinné prekrývanie horných dýchacích ciest

- prevádzkovanie zariadení a organizovanie hromadných podujatí.

Opatrenia sa nachádzajú v prílohe tohto článku. Ponúkame Vám ich stručný obsahový prehľad:

RÚŠKA

Rúška je povinné nosiť v intraviláne obce a mesta. Na tvári ich nemusíte mať v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo ak ste od cudzích osôb vzdialení viac ako 5 metrov.
Nosenie rúšok je povinné aj pre deti na prvom stupni základných škôl. V materských školách je ich nosenie dôrazne odporúčané. Výnimku z nosenia rúšok majú napríklad aj nepočujúci žiaci a žiaci s mentálnym postihnutím a s poruchou autistického spektra.

ŠKOLY

Stredné školy prešli už od pondelka (12.10.2020) na dištančné vzdelávanie až do odvolania (študenti sa pohybujú v najmenej ucelených kolektívoch, týmto rozhodnutím sa minimalizuje ich mobilita – cestovanie za vzdelaním hromadnou dopravou a pod.). Základné a materské školy a osemročné gymnáziá fungujú v režime ako doteraz (ucelený kolektív, školy sa nachádzajú prevažne v mieste ich bydliska a pod.) Školské družiny fungujú za prísnych opatrení. Prevádzkovať je možné aj školské stravovanie podľa nastavených usmernení.
Fungovanie telocviční v školách, skupinových výučieb umeleckých škôl či centier voľného času sa dočasne ruší. Rovnako sa ruší organizácia lyžiarskych, plaveckých kurzov, exkurzií či iných výletov a aktivít mimo škôl.
Bližšie podrobnosti zverejní ministerstvo školstva na svojej webovej stránke.

HROMADNÉ PODUJATIA

Zakazujú sa všetky hromadné podujatia, výnimku budú mať sobáše, krsty a pohreby, pričom pre nich platí obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri; v exteriéri je nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov nie je obmedzený.
Výnimka rovnako platí pre zápasy profesionálnych líg (futbal, hokej, volejbal, basketbal, hádzaná – 1.liga), ktoré sa však musia konať bez účasti divákov, hráči budú pravidelne testovaní na COVID-19.
V paltnosti zostáva zachovaná výnimka zhromaždení zvolaných na základe zákona (mestské a obecné zastupiteľstvá, schôdze parlamentu, súdy) za dodržiavania nastavených protiepidemických opatrení.

PREVÁDZKY

Počet zákazníkov v prevádzkach je obmedzený na 1 osobu na 15 štvorcových metrov.
V obchodných centrách sa odporúča možnosť merania teploty pri vstupe.
Prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a podobne) môžu podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo ich baliť zákazníkom so sebou.
Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania ostávajú obmedzené podľa súčasných pravidiel.
Seniori majú vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9:00 do 11:00, nakupovať však môžu aj mimo tohto času, dôrazne im však ako rizikovej skupine odporúčame, aby využívali tento vyhradený čas, pretože najmä v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej iných skupín obyvateľstva.
Uzatvorené sú prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, kúpalísk, plavární, sáun, akvaparkov, fitness a wellness centier.


Prílohy

Vytvorené: 15. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 16. 10. 2020 11:02
Autor: Ing. Marián Javorka