Navigácia

Obsah

Oznam o prerušení prevádzky ZŠ s MŠ Likavka

Typ: ostatné
Pohľad na budovu základnej školy Z rozhodnutia ústredného krízového štábu zo dňa 12.03.2020 vyplývajú viaceré krízové opatrenia, ktoré sa dotknú všetkých občanov. Jedným z nich je aj povinné zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení.

Z tohto dôvodu Obec Likavka, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Likavka, s platnosťou od 13.03.2020 zatvára materskú školu, základnú školu, školskú jedáleň, školský klub detí, telocvičňu a multifunkčné ihrisko až do odvolania.

Toto nariadenia sa týka aj zákazu užívania detského ihriska pri hasičskej zbrojnici.

V prípade akýchkoľvek zmien a úprav tohto nariadenia bude Obec Likavka o týchto včas informovať.

V Likavke dňa 12.03.2020

 

Ing. Marián Javorka

starosta obce
 


Vytvorené: 12. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 3. 2020 21:59
Autor: Ing. Marián Javorka