Navigácia

Obsah

Systém opatrení prijatých v obci Likavka v súvislosti s výskytom vírusového ochorenia.

Typ: ostatné
Koronavírus - plagát ​​​​​​​Obec Likavka v súvislosti s výskytom vírusového ochorenia COVID-19 prijala s platnosťou od dňa 10.3.2020 minimálne do 23.3.2020 nasledovné opatrenia a nariadenia:

- obecná knižnica prerušuje až do odvolania svoju činnosť

- dôchodcovia poberajúci obedy prostredníctvom obce Likavka si tieto nebudú odoberať osobne, ale obec ich bude všetkým dovážať do domácností

- do odvolania sa rušia všetky možnosti príležitostných prenájmov obecných priestorov (kultúrny dom, hasičská zbrojnica, telocvičňa ZŠ s MŠ) a všetky aktivity prebiehajúce v týchto priestoroch na pravidelnej báze s výnimkou školských aktivít (krúžky, cvičenia, záujmová činnosť atď.)

- obecný úrad nebude prístupný pre verejnosť (bude uzamknutý). Starosta obce v tejto súvislosti vyzýva všetkých obyvateľov, aby v maximálnej miere využili na kontaktovanie pracovníkov úradu mailovú a telefonickú komunikáciu. Klienti, na vybavenie požiadaviek ktorých bude nevyhnutný priamy kontakt so zamestnancami úradu, budú do budovy úradu vpustení po zazvonení na zvonček pri vstupných dverách.

- pri akomkoľvek kontakte verejnosti a zamestnancov obce sa vyžaduje dodržiavanie odstupovej vzdialenosti 1,5 m a zakazuje sa priamy kontakt osôb (napr. podanie rúk).

- osobám, u ktorých sa priamo alebo prostredníctvom známych a rodinných príslušníkov vyskytujú akékoľvek symptómy pripomínajúce príznaky ochorenia COVID-19 sa odporúča nenavštevovať miesta s výskytom širokej verejnosti (úrady, kultúrne ustanovizne, športoviská, kostoly, obchody, podniky služieb, sociálne a zdravotné zariadenia a pod.). 

Rozsah opatrení sa v súvislosti s meniacou sa situáciou môže meniť a dopĺňať. Ďakujeme za pochopenie a akceptáciu týchto opatrení. Dôkladná prevencia je základným prostriedkom v zápase so zákernou chorobou.


Príloha

Vytvorené: 10. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 3. 2020 21:59
Autor: Ing. Marián Javorka