Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

knihy pre deti

V Obecnej knižnici sa tešíme z ďalších knižných noviniek

Obecná knižnica v Likavke sa už od roku 2016 každoročne zapája do grantových výziev Fondu na podporu umenia a vďaka úspešne podaným žiadostiam do našej knižnice tak pribudlo viac ako 700 zakúpených kníh v celkovej sume 7300 €. celý text

Oznamy OcU, ostatné, Kultúra, ... | 15. 10. 2021 | Autor: Miroslava Raksová
foto z obradu

Uvítanie detí

Vážení rodičia,
na pamiatku Slávnostného uvítania detí narodených v roku 2020 zverejňujeme fotky na základe Vášho súhlasu . V prípade vášho záujmu o zaslanie fotografií ma kontaktujte na e-maile: raksova@likavka.sk
Prajeme Vám veľa radosti z detičiek a pevné zdravie. celý text

Oznamy OcU, Kultúra, Aktuality | 7. 9. 2021 | Autor: Miroslava Raksová
logo

Pokus o podvod

Štatistický úrad SR dostal od obyvateľky mail, v ktorom tvrdí, že do schránky obdŕžala obálku s tvrdením, že ŠUSR a jeho zamestnanci prídu skontrolovať správnosť informácií z SODB 2021 k nej domov a má sa na takúto návštevu pripraviť. celý text

ostatné | 22. 7. 2021 | Autor: Miroslava Raksová
logo FPU

Fond na podporu umenia podporil našu obecnú knižnicu

Obecná knižnica v Likavke sa už od roku 2016 každoročne zapája do grantových výziev Fondu na podporu umenia a vďaka úspešne podaným žiadostiam do našej knižnice tak pribudlo veľké množstvo zakúpených kníh v celkovej sume 6300 €. celý text

Oznamy OcU, Kultúra, Aktuality | 15. 6. 2021 | Autor: Miroslava Raksová
kniha

Zoznam kníh v Obecnej knižnici

Vážení čitatelia, v rámci skvalitnenia služieb knižnice sme zverejnili v prílohe zoznam kníh, z ktorého si môžete knihy objednať buď telefonicky na čísle 0911315362, alebo cez e-mail:raksova@likavka.sk.
celý text

ostatné | 25. 3. 2021 | Autor: Miroslava Raksová
foto kníh

Knižnica v Likavke je bohatšia o takmer 200 nových zakúpených kníh z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Skončil sa rok 2020 a sme na začiatku nového roka 2021. Rok 2020 bol náročný, v ktorom sme sa stretli s novou chorobou COVID – 19, museli sme sa jej prispôsobiť. celý text

ostatné | 25. 2. 2021 | Autor: Miroslava Raksová
plagát knižnice

Obnovenie prevádzky Obecnej knižnice

Vážení čitatelia, pozývame Vás na výber knižných noviniek zakúpených s finančnou podporou Fondu na podporu umenia za rok 2020 v sume 2000 €. Knižnica bude v prevádzke od 1.2.2021 za podmienok, ktoré sú uvedené v prílohe. V súvislosti opatrení COVID - 19 je možné dohodnúť si termín návštevy v knižnici aj mimo knižničných hodín na tel.čísle 0911 315 362. Prosíme čitateľov o úhradu členského poplatku na rok 2021. celý text

Kultúra, Aktuality | 29. 1. 2021 | Autor: Miroslava Raksová
foto dobrovoľníkov

Oceňovanie dobrovoľníkov

V roku 2020 eRko Likavka nominovalo aj dlhoročného animátora Renáta Halušku na krajské oceňovanie Srdce na dlani, pod hlavičkou Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum.
celý text

ostatné, Kultúra, Aktuality | 11. 12. 2020 | Autor: Miroslava Raksová
ocenenie

Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020

Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť – 5. ročník realizuje Rada mládeže Žilinského kraja pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera.
Pandemické opatrenia nedovolili realizovať slávnostné udelenie ocenení ako bolo plánované a preto sa na udelenie ocenení využili služby pošty.
Ocenenie získal aj náš Likavčan Alexander Vrabko a to v kategórii " Aktívny Mládežník". Mnohí z nás ho poznáte ako dobrovoľného hasiča, poznáte ho z eRka a tiež aj ako divadelníka. Aktívne pomáhal aj pri vzniku obecnej rady mládeže pod hlavičkou RMŽK. Je to výnimočný , ochotný a obetavý mladý človek. Srdečne gratulujeme Alexovi za jeho ocenenie a prajeme mu, aby sa aj naďalej aktívne venoval svojim záľubám a formoval našu mládež.
celý text

ostatné, Kultúra, Aktuality | 11. 12. 2020 | Autor: Miroslava Raksová
foto knižnica

Aký bol rok 2020 pre Obecnú knižnicu?

Pomaly sa končí rok 2020. Bol to náročný rok, v ktorom sme sa stretli s novou chorobou COVID – 19, museli sme sa jej prispôsobiť. Naše životné tempo sa spomalilo, prijaté opatrenia náš každodenný život obmedzili a my sme sa tomu podriadili. celý text

ostatné, Kultúra | 10. 12. 2020 | Autor: Miroslava Raksová
foto Mikuláša

Vitaj v našej škôlke sv. Mikuláš

„Stráne a polia spustli, končiare hôr pokryl prvý sneh, studený vietor píska piesne na tenkých konárikoch. Biela perina prikryla celý kraj a z komínov začal rozvoniavať dym. Do krajov a domov prichádzajú dlhé zimné večery...“ (Majling, 2007)

celý text

Oznamy OcU, ostatné, Kultúra, ... | 8. 12. 2020 | Autor: Miroslava Raksová
foto

Nový poslanec OZ v Likavke

V zložení poslancov Obecného zastupiteľstva v Likavke došlo k zmene dňa 22.9.2020. Po zániku mandátu poslankyne Ing. Edity Homolovej nastúpil náhradník na zaniknutý mandát poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Renát Haluška. Vo voľbách v roku 2018 Ing. Renát Haluška získal 455 platných hlasov, čím sa stal prvým náhradníkom do Obecného zastupiteľstva.Prajeme mu, aby svojimi myšlienkami, nápadmi mohol prispieť k zlepšeniu života a rozvoju v našej obci. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 7. 10. 2020 | Autor: Miroslava Raksová
foto

Uvítanie detí narodených v roku 2019

V živote človeka sú významné chvíle, na ktoré si rád spomína a ku ktorým sa rád vracia. Jednu z takýchto chvíľ sme spoločne prežili spolu s rodičmi na slávnostnom obrade Uvítania detí, ktoré sa konalo 30.9.2020 v sále Kultúrneho domu. celý text

ostatné, Kultúra, Aktuality | 2. 10. 2020 | Autor: Miroslava Raksová
foto kroník

Beseda o histórii obce so žiakmi ZŠ s MŠ Likavka

Kultúrne stredisko obce Likavka v spolupráci so ZŠ s MŠ Likavka pripravilo pre žiakov VI.A besedu o histórii našej obce, ktorá sa konala v Obradnej miestnosti Kultúrneho domu dňa 29.9.2020. Beseda sa konala v rámci vyučovacej hodiny - Občianskej náuky s pani učiteľkou Mgr. Marianou Pavelkovou za účasti starostu obce Ing. Mariána Javorku a vedúcej Kultúrneho strediska Miroslavy Raksovej. celý text

ostatné, náš tip, Kultúra, ... | 30. 9. 2020 | Autor: Miroslava Raksová
foto knihy

Oznam o otvorení obecnej knižnice v Likavke

Vážení klienti ,
s potešením Vám oznamujeme, že knižnica bude od 18.5.2020 opäť OTVORENÁ v pondelok a stredu od 13,30 - 17,00 hod. Zároveň prosíme o dodržiavanie bezpečnostných opatrení COVID 19 (viď príloha). celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 14. 5. 2020 | Autor: Miroslava Raksová
foto

Fond na podporu umenia finančne podporil našu Obecnú knižnicu v Likavke.

Aj naša knižnica rok čo rok bojuje s nedostatočným záujmom čitateľov o čítanie kníh. Dnešná doba s prívlastkom ,,moderná" vedie k úpadku knihy. Ľudia si radšej pozrú televíziu či zájdu na internet, než by mali čítať niekoľko stostranovú knihu. Pribúdaním rokov sa to bude len zhoršovať. Príchod nových technológií a výpočtovej techniky vytlačí knihu do úzadia. Napriek týmto negatívnym faktorom má v marci kniha svoj sviatok a vždy sa nájde niekto, kto uprednostní knihu pred počítačom alebo televíziou. Aktuálna ponuka kníh a samozrejme príťažlivé prostredie knižnice pomáha udržať návštevnosť a záujem čitateľov.

celý text

Oznamy OcU, ostatné, Kultúra, ... | 19. 1. 2020 | Autor: Miroslava Raksová
foto

Katarínsky jarmok

V sobotu 23.novembra 2019 naše ochotnícke divadelné združenie usporiadalo Katarínsky jarmok, ktorý začal o 13,00 hod.na ulici D. Kráľovenskej pred KD Likavka. Široká ponuka stánkov s rôznymi remeselníckymi výrobkami,s dobrým jedlom, medovníčkami prilákalo na jarmok aj ľudí z okolia. Hlavným hosťom pripraveného programu v karaoke showw bol líder kapely Ploštín Punk pán Jozef Fašánok. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 25. 11. 2019 | Autor: Miroslava Raksová
foto

Stretnutie likavských darcov krvi za rok 2018

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Likavke v sobotu 16. novembra 2019 pripravil v KD Likavka slávnostné posedenie likavských darcov krvi, ktorí v uplynulom roku 2018 darovali aspoň jedenkrát túto vzácnu tekutinu. celý text

ostatné | 20. 11. 2019 | Autor: Miroslava Raksová
foto

Mesiac úcty k starším

Mesiac október patrí už tradične seniorom. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa vo štvrtok 17. októbra 2019 konalo posedenie s jubilantmi v sále KD Likavka, na ktoré bolo pozvaných 181 jubilantov vo veku 65,70,75,80 a viacročných. Slávnostného posedenia sa zúčastnila aj naša 94 r. seniorka p. Fajtová Matilda. Starosta obce Ing. Marián Javorka všetkých zúčastnených hostí privítal spolu s poslancami obecného zastupiteľstva p. Adriánom Solárom a p. Jozefom Nemčekom. celý text

Oznamy OcU, ostatné, Kultúra, ... | 21. 10. 2019 | Autor: Miroslava Raksová
plagát

Poďakovanie partnerom 44. ročníka Detského folklórneho festivalu v Likavke

Milí priaznivci detského folklóru,

z celého srdca úprimne ďakujem všetkým Vám , ktorí ste ochotne prispeli na podujatie s dlhoročnou tradíciou.
Bez Vašej ochoty a podpory by bolo veľmi ťažké zrealizovať takéto podujatie, nakoľko sa jedná o finančne náročné podujatie.


Ešte raz Vám úprimne ďakujem.

starosta obce - Ing. Marián Javorka celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 19. 6. 2019 | Autor: Miroslava Raksová
#

XLIV. ročník Detského folklórneho festivalu v Likavke a Hudobné leto

Tak ako dominantnou obce je od nepamäti hrad Likava, tak v oblasti kultúrno-spoločenskej našu obec najviac prezentujú dve tradičné podujatia: Detský folklórny festival a Rozlúčka s letom. Rok 2019 bol v súvislosti s nimi výnimočný v tom, že obe tieto podujatia spojil do jedného víkendu. celý text

Oznamy OcU, ostatné, Kultúra, ... | 18. 6. 2019 | Autor: Miroslava Raksová
foto

Deň otvorených dverí v Hasičskej zbrojnici

Veľké ďakujem vyslovuje Materská škola v Likavke ochotným a obetavým dobrovoľným likavským hasičom Michalovi Mudičkovi, Zuzane Mudičkovej, Jánovi Krutákovi a Michalovi Bucovi, ktorí v pondelok 29.4.2019 pripravili pre deti našej materskej školy „Deň otvorených dverí v Hasičskej zbrojnici“. celý text

Oznamy školy, Oznamy OcU, Kultúra, ... | 3. 6. 2019 | Autor: Miroslava Raksová
#

Materská škola na folklórnom festivale „Regionálne pexeso“ v Dobrej Nive

„Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane...“
Symbolika generačnej prepojenosti a s láskou odovzdávaného kultúrneho dedičstva našich predkov deťom už od najútlejšieho veku sa v celej svojej kráse predstavila aj v rámci účasti a reprezentácie detí našej materskej školy na prehliadke regionálnej výchovy v základnej a materskej škole pod názvom „Regionálne pexeso“, konanej dňa 24.5.2019 v Dobrej Nive, ktorú pod záštitou poslankyne Národnej rady SR Mgr. Evy Smolíkovej poriadalo Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou.
celý text

Oznamy školy, Oznamy OcU, ostatné, ... | 3. 6. 2019 | Autor: Miroslava Raksová
foto

100. výročie založenia ochotníckeho divadla v Likavke

V nedeľu 24. marca 2019 sme v sále KD o 15,00 hod. oslávili 100. výročie založenia ochotníckeho divadla v Likavke. Program osláv začal premietaním dokumentárneho filmu, v ktorom sme nazreli do minulosti. Po filme nasledovalo slávnostné odovzdávanie cien, ktoré udelil starosta obce Ing. Marián Javorka pri tejto príležitosti. Po oceňovaní nasledovala krátka prestávka, počas ktorej sa všetci prítomní diváci mohli občerstviť kapustníkom, meteníkom a pohárom vína či vody. V závere programu si diváci mohli pozrieť divadelnú hru J. Hollého - Kubo v réžii Jolany Magovej a Petra Hlinku. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 1. 4. 2019 | Autor: Miroslava Raksová
foto

Slávnostné uvítanie detí do života

V našej obci sa každoročne koná Uvítanie detí do života. Vo štvrtok 28. marca sme v Obradnej sieni KD privítali 29 nových občanov našej obce, ktorí sa narodili v roku 2018. Rodičia boli obdarovaní starostom obce po slávnostnom zápise do Pamätnej knihy finančným darom vo výške 100€, peknou plaketou a vecným darom. celý text

Oznamy OcU, ostatné, Kultúra, ... | 30. 3. 2019 | Autor: Miroslava Raksová
foto knižnica

Marec - mesiac knihy.

V marci si viac ako inokedy pripomíname význam knižnej kultúry. Už tradične sa mesiac marec spája nielen s príchodom jari, ale je aj mesiacom knihy. Keď siahneme do histórie, tento mesiac sa viaže k zberateľovi a potulnému predavačovi Matejovi Hrebendovi, ktorý sa narodil aj zomrel v marci. Šíril osvetu a vzdelanosť, pretože nadovšetko miloval knihy. Marec ako mesiac knihy oslavujeme na jeho počesť od roku 1955. Aj naša obecná knižnica ožila detskými besedami , na ktorých otvorila čarovné dvere do sveta fantázie a rozprávok a privítala v kráľovstve kníh tých najdôležitejších návštevníkov, naše deti, pretože práve tým najmenším je dôležité ukázať krásu kníh a čítania a formovať v nich pozitívny vzťah ku knižnej kultúre. celý text

ostatné | 30. 3. 2019 | Autor: Miroslava Raksová
foto ples

XIII. Obecný ples

Plesová sezóna v našej obci je tohto roku veľmi bohatá , ktorá ponúka päť plesov s rôznym vstupným a zameraním. Najprestížnejší a s najvyššou úrovňou je Obecný ples, ktorý sa konal túto sobotu 2.2.2019. Ples je výnimočný svojou výzdobou so svetelnými efektmi, ktoré dotvárajú celkový dojem miestnosti. Obrovské javisko opäť slúžilo na sedenie, sedačky sme využili ako pódium pre kapelu, čím sme zväčšili tanečný parket. Starosta obce vítal hostí plesu s uvítacím pohárikom . celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 4. 2. 2019 | Autor: Miroslava Raksová
foto

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v novom zložení

V stredu 5.12.2018 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Likavka, ktorého hlavným bodom programu bolo zloženie sľubov novozvoleného starostu obce a poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Likavka.
Novému vedeniu obce srdečne gratulujeme a prajeme im veľa dobrých rozhodnutí pre našu obec a nás obyvateľov.

celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Miroslava Raksová
foto Mikuláš

Mikuláš v sociálnych zariadeniach

Mikuláš aj so svojimi vernými pomocníkmi navštívil 6. decembra klientov sociálnych zariadení v Likavke. Obyvatelia Seniresu a Likavy - CSS nás už netrpezlivo očakávali, povedali básničku, zaspievali aj pesničku. Veľmi ich potešila sladká odmena, tešili sa, že na nich rok čo rok nezabúdame a prídeme ich rozveseliť a spríjemniť im ich veľký deň.
celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Miroslava Raksová
foto

Vianočné trhy s príchodom Mikuláša

V našej obci sa v nedeľu 2. decembra konali 7. Vianočné trhy, ktoré boli spojené s príchodom Mikuláša. Vianočné trhy sa tradične konali na námestí pred Obecným úradom. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Miroslava Raksová
prvá prechádzajúci
z 7
posledná