Navigácia

Obsah

Beseda o histórii obce so žiakmi ZŠ s MŠ Likavka

Typ: ostatné | náš tip | Kultúra | Aktuality
foto kroníkKultúrne stredisko obce Likavka v spolupráci so ZŠ s MŠ Likavka pripravilo pre žiakov VI.A besedu o histórii našej obce, ktorá sa konala v Obradnej miestnosti Kultúrneho domu dňa 29.9.2020. Beseda sa konala v rámci vyučovacej hodiny - Občianskej náuky s pani učiteľkou Mgr. Marianou Pavelkovou za účasti starostu obce Ing. Mariána Javorku a vedúcej Kultúrneho strediska Miroslavy Raksovej.

Na besede sme žiakom porozprávali o začiatkoch osídlenia obce Likavka už pred 13. storočím až do 2.polovice 19. storočia, spomenuli sme významné osobnosti obce, richtárov , predsedov MNV a starostov Likavky,  heraldické symboly obce .  Žiaci mali možnosť vidieť obecné kroniky a insígnie s erbom obce a štátnym znakom, ktoré starosta používa pri výkone svojej starostovskej pozície, mohli  nahliadnuť aj do najstaršej obecnej kroniky, ktorá je z roku 1933. Kronika je viazaná v koženom prevedení a toho času ju zostavil  notár v Likavke Ján Mikula . Táto kronika pozostáva z 289 strán . Zaujímavosťou  tejto kroniky je výmaz strany, ktorý sa spravil začiernením strany a nie vytrhnutím. Výmaz strany t.j. zrušený text bol na základe uznesenia RMNV v Likavke a DO KSS č. 8476/76 dňa 20.10.1976. Druhá obecná kronika je od roku 1969 a je už písaná na písacom stroji. Posledná  kronika je už písaná na počítači.Všetky obecné kroniky budú zdigitalizované. V súčasnosti okrem kroniky sa používa na slávnostné zápisy Pamätná kniha, ktorá je písaná a kreslená ručne.

Ďakujeme pani učiteľke a žiakom VI.A  za návštevu a prejavený záujem o besedu. Sme naozaj veľmi radi, že našou besedou sme mohli žiakom spríjemniť vyučovaciu hodinu.


Vytvorené: 30. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 10. 2020 06:11
Autor: Miroslava Raksová