#

Navigácia

Obsah

Fond na podporu umenia finančne podporil našu Obecnú knižnicu v Likavke.

Typ: Oznamy OcU | ostatné | Kultúra | Aktuality
fotoAj naša knižnica rok čo rok bojuje s nedostatočným záujmom čitateľov o čítanie kníh. Dnešná doba s prívlastkom ,,moderná" vedie k úpadku knihy. Ľudia si radšej pozrú televíziu či zájdu na internet, než by mali čítať niekoľko stostranovú knihu. Pribúdaním rokov sa to bude len zhoršovať. Príchod nových technológií a výpočtovej techniky vytlačí knihu do úzadia. Napriek týmto negatívnym faktorom má v marci kniha svoj sviatok a vždy sa nájde niekto, kto uprednostní knihu pred počítačom alebo televíziou. Aktuálna ponuka kníh a samozrejme príťažlivé prostredie knižnice pomáha udržať návštevnosť a záujem čitateľov.


Aktuálnosť knižného fondu sa snažíme zabezpečovať okrem finančných prostriedkov z obecného rozpočtu aj zapájaním sa do grantových projektov z Fondu na podporu umenia v podprograme 5.1.- Knižnice, ktorý je zameraný na podporu dlhodobého rozvoja aktivít knižníc, predovšetkým na rozvoj a posilnenie knižnično-informačných služieb, vzdelávacích aktivít a doplňovania knižničných fondov. Podpora je určená na projekty knižníc, ktoré sú evidované v Zozname knižníc Slovenskej republiky, na projekty Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.

Od roku 2016 sa pravidelne zapájame do grantového systému Fondu na podporu umenia a vďaka úspešne podaným žiadostiam bola naša knižnica do roku 2019  finančne podporená sumou 4300 €, čím sa knižničný fond obohatil o veľké množstvo noviniek .  Staršie tituly sa požičiavajú už len zriedkavo, najviac si ľudia požičiavajú aktuálne novinky. Pravidelným dopĺňaním knižničného fondu nám za minulý rok stúpol aj počet čitateľov a počet návštevníkov v našej knižnici, čomu sa veľmi tešíme.

Touto cestou sa chcem poďakovať za poskytnuté finančné prostriedky z verejných zdrojov na nákup knižničného fondu vedeniu obce a najmä Fondu na podporu umenia. Bez vynaložených finančných prostriedkov by naša knižnica zívala prázdnotou.

 

 


Vytvorené: 19. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 19. 1. 2020 18:15
Autor: Miroslava Raksová