Navigácia

Obsah

Fond na podporu umenia podporil našu obecnú knižnicu

Typ: Oznamy OcU | Kultúra | Aktuality
logo FPUObecná knižnica v Likavke sa už od roku 2016 každoročne zapája do grantových výziev Fondu na podporu umenia a vďaka úspešne podaným žiadostiam do našej knižnice tak pribudlo veľké množstvo zakúpených kníh v celkovej sume 6300 €.

 Aj tento rok sme podali žiadosť na nákup  knižničného fondu a  žiadosť bola podporená sumou 1000€.

Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu, prioritne z jednotlivých oblastí umenia, kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu a spoločenských vied, pričom minimálne 20% pridelenej podpory musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou fondu alebo publikáciami vydanými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice.

Dopĺňaním knižničného fondu chceme prispieť k lepšiemu uspokojovaniu potrieb čitateľov našej knižnice a k rozvoju čítania. Veríme, že nové knihy si nájdu svojich stálych čitateľov a prispejú k zvýšeniu návštevnosti v našej Obecnej knižnici.

 Tešíme sa na spokojných čitateľov a návštevníkov!


Vytvorené: 15. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 15. 6. 2021 08:43
Autor: Miroslava Raksová