Navigácia

Obsah

Knižnica v Likavke je bohatšia o takmer 200 nových zakúpených kníh z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Typ: ostatné
foto kníhSkončil sa rok 2020 a sme na začiatku nového roka 2021. Rok 2020 bol náročný, v ktorom sme sa stretli s novou chorobou COVID – 19, museli sme sa jej prispôsobiť.

Naše životné tempo sa spomalilo, prijaté opatrenia náš každodenný život obmedzili a my sme sa tomu podriadili a podriaďujeme sa pandémii aj v tomto období.

Pandemické opatrenia mali dopad aj na prevádzku  Obecnej knižnice. Obecná knižnica fungovala v obmedzenom režime za sprísnených podmienok a častej zatvorenosti knižnice. Aj keď dnes už číta knihy málo ľudí, zrazu v čase pandémie o čítanie kníh prejavili čitatelia ešte väčší záujem. V tomto náročnom období  našu knižnicu navštevovali zväčša len pravidelní dlhoroční čitatelia. Staršie tituly sa požičiavajú už len zriedkavo, najviac si ľudia požičiavajú aktuálne novinky. Len pravidelným dopĺňaním knižničného fondu si dokážeme udržať našich stálych čitateľov a prilákať nových čitateľov .

Pre aktuálnosť knižného fondu sme sa aj v roku 2020 zapojili do grantového projektu z Fondu na podporu umenia a podali sme žiadosť, ktorá bola podporená sumou 2000 €.  Od roku 2016 sa pravidelne zapájame do grantového systému Fondu na podporu umenia a vďaka úspešne podaným žiadostiam bola naša knižnica do roku 2020 finančne podporená sumou 6300 €, čím sa knižničný fond obohatil o veľké množstvo noviniek . Veľká vďaka patrí za poskytnuté finančné prostriedky z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Bez vynaložených finančných prostriedkov by naša knižnica zívala prázdnotou a náš knižničný fond by sa pravidelne nemohol aktualizovať.


Vytvorené: 25. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 25. 2. 2021 10:39
Autor: Miroslava Raksová