Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Harmonogram vývozu separovaného odpadu v mesiaci jún 1

Harmonogram vývozu separovaného odpadu v mesiaci jún

Vážení občania informujeme Vás o harmonograme vývozu separovaného odpadu v mesiaci júl.
02.07. papier
09.07. plasty
10.07. sklo
23.07. plasty
24.07. sklo celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 28. 6. 2021 | Autor: Mgr. Mária Žerebáková
papier, kde možno písať nápady

Výzva na finančnú pomoc: Klíma nás spája

Aj toto leto sme konfrontovaní s tým, ako veľmi nás doháňa klimatická kríza. Obrovské horúčavy, potom strašné dažde, záplavy s tragickými dôsledkami... Niekedy stačí na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny málo. celý text

ostatné | 27. 7. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
vzpierač

Výsledky vzpieračov OŠK Likavka

Vzpierači OŠK Likavka zvíťazili v 1.kole 1. ligy, ktoré sa uskutočnilo 19.6.2021 v Trenčíne. celý text

Športové oznamy, ostatné | 26. 7. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
dievčatko držiace v rukách dve vajíčka

Dôležitý oznam o zmene poskytovania dotácie na školskú stravu

ZŠ s MŠ Likavka, na základe informácie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a pokynu Obce Likavka – zriaďovateľa ZŠ s MŠ, zverejňuje nasledovný oznam: celý text

Oznamy školy, ostatné | 19. 7. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
TIK Likavka

Turisticko-informačná kancelária Likavka opäť v prevádzke

Liptovské múzeum v Ružomberku oznamuje, že Turisticko-informačná kancelária Likavka je ako informačné centrum Liptovského múzea od 10.07.2021 opäť v prevádzke. Plánované prevádzkovanie Turisticko-informačnej kancelárie bude v mesiacoch júl, august a september počas víkendov. celý text

ostatné | 12. 7. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
u doktora - meranie tlaku

Ambulancia Likavka - MUDr. Martina Lastičová - OZNAM

Ambulancia Likavka - MUDr. Martina Lastičová oznamuje, že v uvedených termínoch:
Júl: 12.-23.7.2021
August: 16.-27.8.2021
bude ambulancia zatvorená. celý text

ostatné | 12. 7. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
cyklista na kopci s výhľadom na krajinu

42. ROČNÍK OKOLO LIPTOVA

Klub nadšencov amatérskej cyklistiky Ružomberok a Obec Likavka Vás pozývajú na 42. ročník cykloturistickej akcie Okolo Liptova. celý text

ostatné | 8. 7. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
covid test

Zoznam mobilných odberových miest (MOM) v regióne Liptov

V prílohe uvádzame zoznam mobilných odberových miest (MOM) v regióne Liptov od 01.07.2021. celý text

ostatné | 6. 7. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
chlapík si umýva zuby

Zubná ambulancia Likavka - MUDr. Anna Nováková - OZNAM

Zubná ambulancia Likavka - MUDr. Anna Nováková oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky v termíne od 06.07.2021 do 30.07.2021 nebude ordinovať. Bolestivých pacientov ošetrí do 23.07.2021 MDDr. Lucia Lačná na zubnom oddelení ÚVN Ružomberok, denne v čase do 09:00 hod. celý text

ostatné | 2. 7. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
#

Nezabúdajme na kultúru a tradície svojich predkov, lebo to, čo oni odovzdali nám, môžeme my odovzdať druhým...

Materská škola v Likavke v rámci svojej profilácie obohacuje výchovu a vzdelávanie o regionálnu výchovu, prostredníctvom ktorej sa snaží o uchovávanie a šírenie kultúrneho dedičstva. celý text

ostatné | 29. 6. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
Turistický pas Ružomberok

Turistický pas Ružomberok

Mesto Ružomberok pripravilo pre návštevníkov počas tohtoročnej letnej sezóny novinku v oblasti cestovného ruchu pod názvom “TURISTICKÝ PAS RUŽOMBEROK“. celý text

ostatné | 24. 6. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
požiar

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Ružomberok od 22.6.2021 od 15:00 hod. do odvolania. celý text

ostatné | 24. 6. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
#

Veterná smršť a prietrž mračien zasiahli Likavku

Po výdatných atmosférických zrážkach spojených s krupobitím sa dňa 21.06.2021 o 17.30 sa na na okolité cesty a rodinné domy vylial potok Kopanica – Žabovo. celý text

ostatné | 22. 6. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
vytečená baterka

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom. celý text

ostatné | 16. 6. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
pomoc obetiam - kontakty

Pomoc pre obete trestných činov dostupná aj mimo krajských miest

Od 18. mája 2021 bude v Ružomberku zriadené detašované pracovisko Informačnej kancelárie pre obete trestných činov, vytvorené odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR. Kancelária sa nachádza sa v priestoroch Okresného úradu Ružomberok, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok, celý text

ostatné | 18. 5. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
plagát

Pozvánka pre denný animačný program pre deti

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže v spolupráci s obcami, školami a farnosťami Dolného Liptova pozýva deti vo veku 6-11 rokov na 5 dňový animačný program TALENTÁČ. celý text

ostatné | 14. 5. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
Usmernenie k zberu bioodpadu zo záhrad 1

Usmernenie k zberu bioodpadu zo záhrad

V našej obci počas vegetačného obdobia pravidelne každý pondelok uskutočňujú zamestnanci obce zber bioodpadu zo záhrad. Zber začína od 7.00 hod.
V tejto súvislosti vás žiadame, aby ste vyprodukovaný bioodpad ukladali do vlastných hrubostenných igelitových celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 10. 5. 2021 | Autor: Mgr. Mária Žerebáková
OZNAM O ZBERE BIO ODPADU ZO ZÁHRAD 1

OZNAM O ZBERE BIO ODPADU ZO ZÁHRAD

V obci Likavka sa bude od pondelka 03.05.2021 uskutočňovať pravidelný zber bioodpadu zo záhrad. Zber bude prebiehať KAŽDÝ PONDELOK ráno od 07:00 hod. Do igelitového vreca môžu občania ukladať BIO odpad zo záhrad a naplnené vrece vyložiť pred svoj dom rovnako ako pri vývoze komunálneho odpadu. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 27. 4. 2021 | Autor: Mgr. Mária Žerebáková
položenie venca

76. výročie oslobodenia obce Likavka

Začiatok apríla sa v našej obci spája so spomienkou na jej oslobodenie. Pamätníkov tých čias je stále menej a preto je na nás, aby sme si tieto udalosti pripomínali, v rámci možností, bez ohľadu na to, v akej situácii sa momentálne naša krajina nachádza. celý text

ostatné | 6. 4. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
zákaz násiliu

Pomoc obetiam trestných činov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v každom krajskom meste vytvorilo informačné kancelárie pre obete trestných činov. celý text

ostatné | 1. 4. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
počítač - graf

Obce a mestá v grafoch a číslach

Štatistický úrad SR predstavuje obce a mestá v novej podobe. Vybrané štatistické ukazovatele o samosprávach sú obohatené o vizuálny rozmer. Jednoduchou a ľahko čitateľnou formou sú prezentované zaujímavé číselné údaje z vybraných štatistických oblastí, ktoré sú dostupné na najnižšej územnej úrovni. celý text

ostatné | 30. 3. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
#

Pravdy a mýty o odpade

Vážení občania, touto cestou Vás informujeme o pravdách a mýtoch o odpade prostredníctvom plagátu, v ktorom sa dozviete odpovede na časté otázky súvisiace s odpadmi. Vieme, že množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšuje vďaka obyvateľom, ktorí zodpovedne pristupujú k triedeniu. celý text

Oznamy OcU, ostatné, Aktuality | 24. 3. 2021 | Autor: Mgr. Mária Žerebáková
Budova ZŠ s MŠ Likavka

Zmena oznámenia zriaďovateľa o prevádzke základnej školy pre obdobie od 22.3.2021

Vzhľadom k tomu, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nevydalo nové, očakávané rozhodnutia nadväzujúce na „Rozhodnutie ministra školstva SR z 2. marca 2021, č.: 2021/10079:2-A1810, v platnosti tak naďalej ostáva rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021. celý text

Oznamy školy, Oznamy OcU | 17. 3. 2021 | Autor: Ing. Marián Javorka
Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi 1

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zbernom dvore, na obecnom úrade a ďalších miestach na území našej obce a na celom území Slovenska. celý text

Oznamy OcU, ostatné, Aktuality | 17. 3. 2021 | Autor: Mgr. Mária Žerebáková
Kniha: Život, perzekúcia a obeta kňaza Benjamína Martinského SJ 1

Kniha: Život, perzekúcia a obeta kňaza Benjamína Martinského SJ

Vážení občania informujeme Vás o knihe: "Ponúkol som Pánu Bohu svoj život" Život, perzekúcia a obeta kňaza Benjamína Martinského SJ (1921-1964), ktorú je možné zakúpiť si na obecnom úrade Likavka. Cena: 2,03 € celý text

Oznamy OcU, ostatné, Aktuality | 10. 3. 2021 | Autor: Mgr. Mária Žerebáková
zberný dvor v Likavke

Zberný dvor Likavka bude od 8.3.2021 zatvorený

Zberný dvor v Likavke bude z dôvodu sprísnenia hygienicko-epidemiologickej situácie od 8.3.2021 na dobu neurčitú zatvorený. O zmenách vás budeme informovať. celý text

Oznamy OcU, ostatné | 5. 3. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
Budova druhého stupňa ZŠ Likavka

Oznámenie zriaďovateľa o prevádzke základnej školy pre obdobie od 8.3.2021 až 21.3.2021

V súlade s aktuálnym Uznesením vlády SR, Rozhodnutím ministra školstva SR a epidemiologickým vývojom na základe celoslovenského a regionálneho Covid automatu Obec Likavka, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Likavka po dohode s vedením školy rozhodla o prevádzke školy nasledovne: celý text

ostatné | 4. 3. 2021 | Autor: Ing. Marián Javorka
Antigenový test - detail

Antigénové testovanie 27.02.2021 - priebeh a výsledky

Sobota 27. februára sa zaradila do série dní, kedy Obec Likavka otvorila mobilné odberové miesto v Kultúrnom dome Likavka na výkon antigénového testovania, prioritne určeného pre obyvateľov obcí Likavka a Martinček a pre rodičov a zamestnancov základných škôl, ktoré poskytujú prezenčné vzdelávanie. celý text

ostatné | 28. 2. 2021 | Autor: Ing. Marián Javorka
#

Antigénové testovanie 20.02.2021 - priebeh a výsledky

Tretiu sobotu po sebe a v poradí už piaty víkendový deň tohto roka sme otvorili prevádzku mobilného odberového miesta Kultúrny dom Likavka. Vysoká účasť, no žiaľ aj vysoký počet pozitívne testovaných, sú dôkazom toho, že táto aktivita má zmysel a je potrebné ju vykonávať. celý text

ostatné | 21. 2. 2021 | Autor: Ing. Marián Javorka
Vyhodnocovanie vzorky AG testovania v KD Likavka

Testovanie 6.2.2021 - priebeh a výsledky

Podnetom na obnovenie činnosti mobilného odberového miesta Kultúrny dom Likavka bolo určenie akcie Návrat detí do školských lavíc od 8.2.2021, ktorú iniciovalo ministerstvo školstva s podmienkou pretestovania rodičov, resp. zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú školu, prvý stupeň základnej školy, posledný ročník strednej školy, s nevyhnutnosťou pretestovania zamestnancov škôl a školských zariadení, ako i žiakov posledného ročníka stredných škôl. celý text

ostatné | 7. 2. 2021 | Autor: Ing. Marián Javorka
prvá prechádzajúci
z 2
posledná