#

Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

žiarovka

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 11.8.2020 v čase od 08:00 do 17:30 hod. bude z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy obmedzená distribúcia elektriny pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe. celý text

ostatné | 7. 8. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
elektrické stožiare

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 12.8.2020 v čase od 08:30 do 15:00 hod. bude z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy obmedzená distribúcia elektriny pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe. celý text

ostatné | 5. 8. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
doktorky

Ambulancia Likavka - OZNAM

Ambulancia Likavka - MUDr. Martina Lastičová oznamuje, že v dňoch od 10. do 21.8.2020 bude z dôvodu čerpania dovolenky ambulancia zatvorená. Akútne prípady ošetrí MUDr. Daniela Rázgová, D. Kráľovenskej 867 Likavka, +421 444322770. celý text

ostatné | 3. 8. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
smetiari

Harmonogram vývozu triedeného odpadu v mesiaci august 2020

Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače a Združenie obcí EKOLÓG, prostredníctvom ktorých zbierame a likvidujeme v našej obci niektoré povinne triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty a kovy) informuje občanov Likavky o termínoch vývozu jeho jednotlivých zložiek v mesiaci august 2020. celý text

ostatné | 28. 7. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
Pozvánka

Futbalové a športové leto na Liptove 2020

UCM (United Counsulting Management) pozýva všetky deti na Futbalvé a športové leto na Liptove 2020 - futbalový kemp pod záštitou futbalistu Igora Zofčáka. celý text

Športové oznamy, ostatné | 27. 7. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
lekár

Detská ambulancia Likavka - OZNAM

Detská ambulancia Likavka - MUDr. Ivona Gubalová oznamuje, že v čase letných prázdnin bude ordinovať len do 12:00 hod. celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
vodomer

Odpis vodomerov

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. oznamuje svojim odberateľom, že v mesiaci júl sa uskutoční pravidelný odpis vodomerov. Prosíme odberateľov, aby pracovníkom VSR, a.s. sprístupnili miesta, kde sa nachádzajú vodomery (vodomerné šachty, suterény rodinných domov a pod.) Ďakujeme za ústretovosť a porozumenie. celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
autobus

Mimoriadna zmena CP

Na základe rozhodnutia Žilinského samosprávneho kraja Vám oznamujeme, že od pondelka, 22.6 do piatku, 28.6. bude prímestská doprava ARRIVA Liorbus premávať bez zmien, t.j. v režime školských prázdnin s niekoľkými pridanými spojmi, v dňoch 29.6. a 30.6. budú autobusy ARRIVA premávať v štandardnom režime školského vyučovania.
celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
dieťa v triede

Rozhodnutie zriaďovateľa o rozšírení prevádzky základnej školy s materskou školou od 22. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020

V súvislosti s ďalším uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia Covid – 19 a aktuálnym rozhodnutím MŠVVaŠ SR, Obec Likavka v spolupráci s riaditeľstvom školy stanovila podmienky a režim pre prevádzku Základnej školy s materskou školou do konca školského roka 2019/2020. celý text

Oznamy školy, ostatné | 18. 6. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
doktorka - notebook

Ambulancia Likavka - MUDr. Martina Lastičová - OZNAM

Ambulancia praktického lekára MUDr. Martina Lastičová oznamuje, že z dôvodu plánovaného odstavenia elektrickej energie dňa 19.6.2020 bude ambulancia fungovať v obmedzenom režime. Nebude možné telefonické spojenie, vybavovanie receptov. Ošetrené budú len akútne stavy do 10:00 hod. celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
ničenie bateriek

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom (viď príloha). celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
ENVI-PAK - logo

ENVI - PAK environmentálne vzdeláva deti a mládež

V mnohých školách znovu zasadli deti do lavíc, aby sa naučili niečo nové. Aj v OZV ENVI - PAK je jednou z priorít vzdelávanie. A keďže k environmentálnemu správaniu je potrebné viesť už v detstve, ENVI - PAK pravidelne pripravuje rozličné edukačné pomôcky súvisiace s touto oblasťou. celý text

ostatné | 2. 6. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
smetiari

Harmonogram vývozu triedeného odpadu v mesiaci jún 2020

Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače a Združenie obcí EKOLÓG, prostredníctvom ktorých zbierame a likvidujeme v našej obci niektoré povinne triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty a kovy) informuje občanov Likavky o termínoch vývozu jeho jednotlivých zložiek v mesiaci jún 2020. celý text

Oznamy OcU, ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
MAS Dolný Liptov

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q571-511-003

Vďaka členstvu obce Likavka v OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" sa do tejto výzvy môžu zapojiť aj subjekty z našej obce.
celý text

Oznamy OcU, ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
Hrad Likava

Hrad Likavka - otváracie hodiny

Liptovské múzeum v Ružomberku oznamuje návštevníckej verejnosti, že od 18.05.2020 je za presne stanovených hygienických podmienok opäť otvorená expozícia Hrad Likava. celý text

ostatné | 22. 5. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
zapaľovač

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Ružomberok od 15.5.2020 od 12:00 hod. celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
Križovatka pri ČS Shell v Ružomberku

Dopravné obmedzenia počas rekonštrukcie križovatky pri Katolíckej univerzite

Proces budovania tzv. zelenej vlny mestom Ružomberok zasiahne poslednú zo svetelných križovatiek po trase cesty I/18 v katastri mesta Ružomberok. Od pondelka 18.05.2020 sa preto začne s prebudovaním svetelnej signalizácie na križovatke pri Katolíckej univerzite a čerpacej stanici Shell. Jedná sa o jedno z opatrení, ktoré zhotoviteľ diaľnice D1 Hubová - Ivachnová realizuje v zmysle záverečného stanoviska Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie, ktoré bolo prijaté na základe požiadaviek mesta Ružomberok a výstavbou diaľnice zasiahnutých obcí. celý text

ostatné | 16. 5. 2020 | Autor: Ing. Marián Javorka
Oznam o sprístupnení tenisových kurtov pre verejnosť 1

Oznam o sprístupnení tenisových kurtov pre verejnosť

Obec Likavka od 08.05.2020 sprístupňuje tenisové kurty v areáli OŠK Likavka. Kurty sú prístupné pre verejnosť denne od 08:00 do 20:00 hod. Prenájom kurtov a príjem poplatku zabezpečuje správca areálu p. Jozef Nemček: osobne, počas prítomnosti v areáli, alebo telefonicky: 0918 599 003, 0918 992 560.
Poplatok za užívanie tenisového kurtu:
Pre obyvateľov obce do 18 r.: 1 €/1,5 h
Pre obyvateľ obce od 18 r.: 2 €/1,5 h
Ostatní: 5 €/1,5 h celý text

Oznamy OcU, Aktuality | 6. 5. 2020 | Autor: Mgr. Mária Žerebáková
plasty

Len správne vytriedený odpad dostáva druhú šancu. Plasty sú vhodným materiálom na recykláciu.

Plasty sú neodmysliteľnou súčasťou našej každodennej reality. Stretávame sa s nimi takmer všade. Sú praktické a majú mnoho výhod. Áno, plasty patria k najpopulárnejším materiálom obalového priemyslu. Sú veľmi odolné, ľahké, lacné a zároveň majú všestranné využitie. celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
maják

Zastavme násilie aj v čase izolácie

Nakoľko aj v tomto období sa naďalej stretávame s násilím páchanom často aj na tých najzraniteľnejších - na deťoch, v prílohe uvádzame informačné letáky, ktoré poskytujú dôležité informácie a kontakty určené na pomoc deťom a dospelým. celý text

ostatné | 4. 5. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
#

Upozornenie na nepovolený vstup a životaohrozujúce správanie mladistvých

Na stavbe Diaľnice D1 Hubová - Ivachnová Zhotoviteľ Združenie "Čebrať" a Stavebný Dozor spoločnosť AECOM POLSKA SP, z. o. o. organizačná zložka, zaznamenali v uplynulom období zvýšený pohyb občanov, ktorí na stavbe nepracujú. Nejednalo sa len o pohyb po prístupových komunikáciách, na ktorých je taktiež vstup zakázaný, ale hlavne o pohyb na mostných objektoch. celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
logo Jánoš

Zápis žiakov do SZUŠ Jánoš

Súkromná základná umelecká škola Jánoš Vás srdečne pozýva na zápis žiakov na nový školský rok 2020/2021. celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
stetoskop, počítač

Ambulancia pre dospelých Likavka - OZNAM

Ambulancia MUDr. Daniela Rázgová oznamuje pacientom, že lieky si môžu objednávať aj mailom na adrese ambulancia.likavka@gmail.com. Rovnako možno postupovať aj v kontakte s ambulanciou MUDr. Lastičovej na mailovej adrese ambulancia.lasticova@gmail.com.
Lekárske predpisy - recepty budú odoslané elektronicky nasledujúci pracovný deň.
celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
Hlavná stránka obce Likavka

Včasná dostupnosť informácií je základom v boji s koronavírusom

V časoch, keď sme všetci trpko skúšaní dopadmi nebezpečnej pandémie spôsobenej vírusovým ochorením je životne dôležité dostávať včas a na každom mieste informácie, ktoré napomáhajú v boji s ním. Moderné technológie sú v tomto smere jedným z najúčinnejších nástrojov. celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Ing. Marián Javorka
peniaze

Dočasné prerušenie vyberania príspevku na materskú školu, školskú jedáleň a školský klub detí

Obec Likavka z dôvodu dočasného prerušenia školskej dochádzky, pozastavuje vyberanie príspevkov na materskú školu, školskú jedáleň a školský klub detí na obdobie mesiacov apríl, máj, jún 2020. celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
plagát COVID-19

Systémové opatrenia prijaté Obcou Likavka - aktualizácia

Obec Likavka po zasadnutí krízového štábu obce aktualizovala ku dňu 24.03.2020 Systém opatrení prijatých v obci Likavka v súvislosti s výskytom vírusového ochorenia. celý text

ostatné | 28. 3. 2020 | Autor: Ing. Marián Javorka
telefón v ruke

Obec zriadila linku pomoci

Vývoj situácie spôsobenej epidémiou vírusu COVID-19 veľmi ťažko predpokladať. Rovnako aj dĺžku trvania opatrení zavedených na zamedzenie jeho šírenia. Mnohí z občanov sa preto môžu dostávať do situácií, kedy sa nezaobídu bez pomoci iných.
celý text

ostatné | 28. 3. 2020 | Autor: Ing. Marián Javorka
vírusová epidémia - potrebný materiál

Ako správne nakladať s odpadom počas koronavírusu

Viac ako hocikedy predtým je teraz dôležitá zodpovednosť. Týka sa nás všetkých. Či už v súkromnom živote, keď sa naozaj musíme správať zodpovedne a chrániť svoje zdravie, ale aj v ostatných oblastiach každodenného života, ktorý sa momentálne zúžil najmä na naše domácnosti. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
požiar suchej trávy

Obdobie zvýšeného výskytu požiarov

V súvislosti so zvýšeným výskytom požiarov v prírodnom prostredí, ktoré vznikajú vypaľovaním porastov, drevín a biologického odpadu v jarných mesiacoch, vydalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku nasledovné usmernenie:
celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Ing. Marián Javorka
senior

Upozornenie - nové prípady podvodov na senioroch

V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID - 19 Vás Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území boli Slovenska zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
prvá prechádzajúci
z 5
posledná