#

Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

testovanie covid

Celoplošné testovanie COVID-19 v podmienkach obce Likavka

V obci Likavka sa v dňoch 31.10. a 1.11.2020 uskutoční 1. kolo celoplošného testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19. V prílohe tohto článku sa nachádzajú všetky potrebné informácie k priebehu testovania. celý text

Oznamy OcU, ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
kontajner na triedený odpad

Harmonogram vývozu triedeného odpadu v novembri 2020

Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače a Združenie obcí EKOLÓG, prostredníctvom ktorých zbierame a likvidujeme v našej obci niektoré povinne triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty a kovy) informuje občanov Likavky o termínoch vývozu jeho jednotlivých zložiek v mesiaci november 2020. celý text

Oznamy OcU, ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
stetoskop

Ambulancia Likavka - MUDr. Martina Lastičová - OZNAM

Ambulancia Likavka - MUDr. Martina Lastičová oznamuje, že z dôvodu karantény bude ambulancia od 26.10. do 4.11.2020 (vrátane) zatvorená. Akútne prípady ošetrí MUDr. Daniela Rázgová. Na predpis liekov, PN a nahlásenie karantény sa kontaktujte na: ambulancia.likavka@gmail.com celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
Oznam o fungovaní Obecného úradu Likavka v súvislosti so zákazom vychádzania 1

Oznam o fungovaní Obecného úradu Likavka v súvislosti so zákazom vychádzania

Obec Likavka oznamuje, že od 26.10.2020 na základe Uznesenia vlády SR č. 678 v súvislosti so zákazom vychádzania bude Obecný úrad Likavka uzamknutý a stránky bude Obecný úrad vybavovať telefonicky, alebo elektronicky. Na obecnom úrade bude možné vybaviť len matričnú udalosť.

Kontakt: 044/4300240 celý text

Oznamy OcU, ostatné, Aktuality | 26. 10. 2020 | Autor: Mgr. Mária Žerebáková
knižnica

Obecná knižnica Likavka - OZNAM

Obec Likavka oznamuje, že obecná knižnica bude od 26.10.2020 (pondelok) až do odvolania z dôvodu opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 zatvorená. celý text

Oznamy OcU, ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
Zberný dvor Likavka

Zberný dvor Likavka - OZNAM

Obec Likavka oznamuje, že zberný dvor bude od 24.10.2020 (sobota) až do odvolania z dôvodu opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 zatvorený. celý text

Oznamy OcU, ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
zber šatstva a textilného odpadu  1

zber šatstva a textilného odpadu

Obec Likavka upozorňuje občanov na zber šatstva a textilného odpadu na zbernom dvore.
Na zbernom dvore môžu obyvatelia obce Likavka odovzdať oblečenie a textilný odpad ako sú: tričká, nohavice, bundy, kabáty, pokrývky hlavy, topánky, kabelky, látkové tašky, posteľná bielizeň, deky, závesy, záclony, obrusy, uteráky, molitany, koberce, látky, matrace, handry, plyšové hračky.
Odovzdané šatstvo a textílie musia byť vo vreciach, sáčkoch, alebo v igelitových taškách.
Upozorňujeme, že medzi šatstvo a textílie nepatria: korčule, lyžiarky, viazanie na lyže a pod.
Textilný odpad a šatstvo môžete bezplatne odovzdať každú stredu od 08:00 – 16:00 a každú sobotu 07:00 – 15:00 hod na zbernom dvore Likavka.
Odovzdaný odpad nebude slúžiť na charitatívne účely, ale bude spracovaný na skládke odpadov.
celý text

Oznamy OcU, Aktuality | 21. 10. 2020 | Autor: Mgr. Mária Žerebáková
ľudia stojaci pri veľkých hodinách

Zmena letného času na zimný

V noci, zo soboty (24.10.2020) na nedeľu (25.10.2020) sa letný čas mení na zimný. Nezabudnime si v nedeľu pretočiť hodinky z 03:00 hod. na 02:00 hod. Pospíme si tak o hodinu dlhšie. celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
peniaze

Podávanie žiadostí o poskytovanie dotácií z rozpočtu obce na rok 2021

Obecný úrad v Likavke v zmysle VZN č. 04/2017 (príloha) o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Likavka oznamuje, že žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Likavka na rok 2021 môžu žiadatelia doručiť do podateľne Obecného úradu v Likavke, resp. poštou na adresu:

Obecný úrad
034 95 Likavka č. 815,

v termíne do 31.10.2020.
celý text

Oznamy OcU, ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
remeselník

Pripravuje sa katalóg lokálnych výrobcov a remeselníkov zo Žilinského kraja

Si remeselník zo Žilinského kraja alebo máš u nás svoju dielničku? Vyrábaš tradičný výrobok? Máš farmu? Si včelár, farmár, košikár, garbiar, šperkár, rezbár, drotár alebo sa venuješ inému remeslu? Alebo niekoho takého poznáš? celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
plagát

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020 v Žilinskom kraji

Rada mládeže Žilinského kraja v 5. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. celý text

ostatné | 20. 10. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
prasiatko

Registrácia chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš Vás vzhľadom na šírenie afrického moru ošípaných (AMO) v SR informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných. celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
stratený kľúč od auta 1

stratený kľúč od auta

V obci Likavka sa našiel kľúč od auta. Majiteľ nech kontaktuje obecný úrad na č. 044/4300244 alebo priamo na obecnom úrade. celý text

Oznamy OcU, Aktuality | 12. 10. 2020 | Autor: Mgr. Mária Žerebáková
Výzva na zaplatenie daňových nedoplatkov 1

Výzva na zaplatenie daňových nedoplatkov

Obec Likavka ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov, daňovníkov aby uhradili nedoplatky daní a poplatkov do 31.10.2020.
V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 06/2019 je daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2020 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 31.10.2020, buď zaplatením v pokladni OcÚ Likavka, alebo na účet obce a tak sa vyhli prípadným sankciám.

V prípade otázok kontaktujte:
Mgr. Mária Žerebáková
správa miestnych daní a poplatkov
Obecný úrad Likavka
Tel.: 044/4300244

celý text

Oznamy OcU, ostatné, Aktuality | 6. 10. 2020 | Autor: Mgr. Mária Žerebáková
obrana art

Ministerstvo obrany vyhlásilo literárnu súťaž, víťazov čaká finančná odmena

Študenti stredných a vysokých škôl sa aj tento rok môžu zapojiť do literárnej súťaže Ministerstva obrany SR. Svoje príspevky na tému „Akú cenu má mier?“ môžu posielať do 22. novembra 2020 na emailovú adresu sutaz@mil.sk. Vyhlasovateľom súťaže je redakcia rezortného časopisu OBRANA. celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
eRko Likavka - logo

eRko Likavka - OZNAM

eRko Likavka oznamuje, že z dôvodu aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie od 04. októbra 2020 PRERUŠUJE SVOJU ČINNOSŤ.
celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
urbár Likavka - logo

Urbárske pozemkové spoločenstvo Likavka - OZNAM

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Likavka oznamuje všetkým svojim členom, že plánovaná hotovostná výplata podielov za rok 2019, ktorá sa mala konať v dňoch 2., 3., 9., a 16.10.2020 sa ruší z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie. celý text

ostatné | 29. 9. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
plasty

Harmonogram vývozu triedeného odpadu v mesiaci október 2020

Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače a Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače a Združenie obcí EKOLÓG, prostredníctvom ktorých zbierame a likvidujeme v našej obci niektoré povinne triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty a kovy) informuje občanov Likavky o termínoch vývozu jeho jednotlivých zložiek v mesiaci október 2020. celý text

ostatné | 28. 9. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
futbal

Pozvánka na futbalové zápasy

Obecný športový klub Likavka pozýva všetkých priaznivcov futbalu na majstrovské futbalové zápasy, ktoré odohrajú naši futbalisti počas najbližšieho víkendu nasledovne:
celý text

Športové oznamy, ostatné | 2. 9. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
fotografi

RUŽOMBERČANIA FOTOGRAFUJÚ 5

Fotoklub RK 1924, o.z. s podporou Mesta Ružomberok a Roba Kolára vyhlasuje fotografickú súťaž RUŽOMBERČANIA FOTOGRAFUJÚ 5.
celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
plasty

Čo nepatrí do triedeného zberu - Pozor na časté chyby

Ak správne triedime, svet je krajší!
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
zubárka

Zubná ambulancia Likavka - MUDr. Marta Halásová - OZNAM

Ambulancia zubného lekárstva - MUDr. Marta Halásová oznamuje zmenu ordinačných hodín, ktoré sú platné od 1.9.2020 nasledovne: celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
pani so žltým sáčkom

Harmonogram vývozu triedeného odpadu v mesiaci september 2020

Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače a Združenie obcí EKOLÓG, prostredníctvom ktorých zbierame a likvidujeme v našej obci niektoré povinne triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty a kovy) informuje občanov Likavky o termínoch vývozu jeho jednotlivých zložiek v mesiaci september 2020. celý text

ostatné | 25. 8. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
ničenie bateriek

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom (viď príloha). celý text

ostatné | 18. 8. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
covid - 19

Informácia o možnosti testovania na ochorenie COVID19

Základné informácie ale aj podrobnosti o tom, kedy je občan po návrate z dovolenky povinný ísť do domácej izolácie, ako aj o podmienkach testovania na ochorenie COVID19, odberných miestach a tiež o tom kedy je toto vyšetrenie bezplatné sú k dispozícii na: celý text

ostatné | 11. 8. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
lekár

Detská ambulancia Likavka - OZNAM

Detská ambulancia Likavka - MUDr. Ivona Gubalová oznamuje, že v čase letných prázdnin bude ordinovať len do 12:00 hod. celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
autobus

Mimoriadna zmena CP

Na základe rozhodnutia Žilinského samosprávneho kraja Vám oznamujeme, že od pondelka, 22.6 do piatku, 28.6. bude prímestská doprava ARRIVA Liorbus premávať bez zmien, t.j. v režime školských prázdnin s niekoľkými pridanými spojmi, v dňoch 29.6. a 30.6. budú autobusy ARRIVA premávať v štandardnom režime školského vyučovania.
celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
dieťa v triede

Rozhodnutie zriaďovateľa o rozšírení prevádzky základnej školy s materskou školou od 22. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020

V súvislosti s ďalším uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia Covid – 19 a aktuálnym rozhodnutím MŠVVaŠ SR, Obec Likavka v spolupráci s riaditeľstvom školy stanovila podmienky a režim pre prevádzku Základnej školy s materskou školou do konca školského roka 2019/2020. celý text

Oznamy školy, ostatné | 18. 6. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
ENVI-PAK - logo

ENVI - PAK environmentálne vzdeláva deti a mládež

V mnohých školách znovu zasadli deti do lavíc, aby sa naučili niečo nové. Aj v OZV ENVI - PAK je jednou z priorít vzdelávanie. A keďže k environmentálnemu správaniu je potrebné viesť už v detstve, ENVI - PAK pravidelne pripravuje rozličné edukačné pomôcky súvisiace s touto oblasťou. celý text

ostatné | 2. 6. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
MAS Dolný Liptov

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q571-511-003

Vďaka členstvu obce Likavka v OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" sa do tejto výzvy môžu zapojiť aj subjekty z našej obce.
celý text

Oznamy OcU, ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
prvá prechádzajúci
z 6
posledná