Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

modré vrece

Oznam o najbližšom vývoze papiera

Vážení občania informujeme Vás o najbližšom vývoze papiera v našej obci, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 06.10.2022. Naplnené vrecia je potrebné vyložiť pred svoj dom, rovnako ako pri vývoze komunálneho odpadu. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 4. 10. 2022 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
zberný dvor

Oznam - zberný dvor zatvorený

Vážení občania informujeme Vás, že dňa 08.10.2022 (sobota) bude z technických príčin zberný dvor Likavka ZATVORENÝ. Za porozumenie Vám ďakujeme. celý text

Oznamy OcU, ostatné, Aktuality | 7. 10. 2022 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
farebné kontajnery

Čo nás môže prekvapiť pri triedení odpadu?

Denne sa stretávame s rôznymi druhmi odpadu, ale nie pri každom sme si istí, kam patrí. Pozrite si plagát "čo nás môže prekvapiť pri triedení odpadu?" na ktorom nájdete rady, ako zaobchádzať s problematickými druhmi odpadu. celý text

ostatné | 28. 9. 2022 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
farebné kontajnery

Harmonogram vývozu separovaného odpadu v mesiaci október

Vážení občania informujeme Vás o harmonograme vývozu separovaného odpadu v mesiaci október 2022.
Papier 06.10.2022
Plasty 18.10.2022 celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 28. 9. 2022 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
porada

V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutočňuje medzinárodný výskum zručností dospelých

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej aj NIVAM) realizuje od 5. septembra 2022 do 31. marca
2023 zber dát v rámci medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné
hodnotenie kompetencií dospelých, do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta.
celý text

ostatné | 26. 9. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
zemiaky

Oznam - súkromný podnikateľ ponúka na predaj zemiaky, kapustu

Súkromný podnikateľ ponúka na objednávku zemiaky na zimné uskladnenie v cene 0,36 €, kapustu rezanú aj hlávkovú a cibuľu, cviklu a mrkvu. Kontakt na predajcu: 517095148 celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 23. 9. 2022 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
provizórne premostenie

Dopravná situácia v Likavke sa ešte viac skomplikovala

Od pondelka 19.9.2022 prebieha v Ružomberku a jeho okolí rekonštrukcia asfaltového povrchu na 2,6 km dlhom úseku cesty I/18. Práce vykonáva spoločnosť MBM-STAV, s.r.o. so sídlom v Námestove. Práce sú rozvrhnuté do šiestich etáp. celý text

ostatné | 22. 9. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
autobus

Pozvánka na autobusový zájazd do Jablonky

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Vás pozýva na autobusový zájazd do Jablonky, ktorý sa uskutoční dňa 12.10.2022. Odchod autobusu bude zo zástavky Domiter o 06:30 hod. Cena zájazdu je 8,- €. celý text

ostatné | 21. 9. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
popolnica

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 13. 9. 2022 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
partia mladých ľudí pri ohni

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Ružomberok od 22.8.2022 od 15:00 hod. celý text

ostatné | 23. 8. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
školská jedáleň

Oznam pre rodičov k dotáciám na stravovanie v školskom roku 2022/2023

Vážení rodičia,
v súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov a zákona o dotáciách nastala zmena v poskytovaní dotácií na stravu pre deti.
celý text

ostatné | 4. 8. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
tenis

Oznam o sprístupnení tenisových kurtov pre verejnosť

Obec Likavka od 13.07.2022 sprístupňuje tenisové kurty v areáli OŠK Likavka. Kurty sú prístupné pre verejnosť denne od 08:00 do 20:00 hod. celý text

ostatné | 13. 7. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
farebné kontajnery

Certifikát za rok 2021

Množstvom triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 171 147 Kg prispela obec Likavka k celkovej úspore emisií skleníkových plynov systému zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENIV-PAK 78 747 000 kg CO2. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 27. 6. 2022 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
požiar

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Ružomberok od 24.06.2022 od 15:00 do odvolania. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 24. 6. 2022 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
farebné kontajnery

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov.

celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 16. 6. 2022 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
farebné kontajnery

Len STLAČENÝ odpad je dobrý odpad!

Len stlačený odpad je dobrý odpad. Platí to hlavne pre kartónové krabice, plastové obaly, ale aj pre nápojové kartóny z mlieka či džúsov. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 16. 6. 2022 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
#

Čistý revír - čistá príroda

Dňa 23.4.2022 organizovali členovia Poľovného združenia LIKAVA - CHOČ tradičnú brigádu zameranú na vyčistenie katastra obce a zároveň poľovného revíru od odpadkov. Aktivita sa konala v súvislosti s pripomenutím si Dňa Zeme, ako významného medzinárodného sviatku. celý text

ostatné | 2. 5. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
seniori

Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť a nepoučiteľnosť stávajú často obeťami podvodov a krádeží. celý text

ostatné | 25. 4. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
vyzbieraný materiál

Likavčania opäť nesklamali

Na ťažkú situáciu súvisiacu s vojnovým konfliktom na Ukrajine reagujú tisícky subjektov. Aj Obec Likavka je jedným z nich. celý text

ostatné | 31. 3. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
prilietajúca sýkorka do vtáčej búdky

O vtáčikoch, letáčikoch

Všeobecne platí, že najväčšie efekty sa dosahujú pri jednoduchých a nenáročných aktivitách. Táto skutočnosť platí aj v prípade realizácie projektu výroby a umiestnenia vtáčích búdok v centre našej obce. celý text

ostatné | 31. 3. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
Oznam - ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU ZO ZÁHRAD 1

Oznam - ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU ZO ZÁHRAD

Vážení občania, informujeme Vás, že od 04.04.2022 sa bude KAŽDÝ PONDELOK uskutočňovať zber bio odpadu zo ZÁHRAD. Žiadame občanov aby odpad ukladali do hrubostenných vriec pred svoj dom rovnako ako pri vývoze komunálneho odpadu. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 24. 3. 2022 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
Liptov 2030

Liptov 2030: Už teraz sa rozhodne o čerpaní 24 miliónov eur z eurofondov v najbližších rokoch

Začali sa prípravy strategického dokumentu Liptov 2030, ktorý určí, ako budú mestá Ružomberok a Liptovský Mikuláš spolu s ďalšími 16 liptovskými obcami čerpať eurofondy v najbližších siedmich rokoch. celý text

ostatné | 10. 3. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
obedáre pri rozvoze v Likavke

Reportáž na Rádiu Regina o poskytovaní stravy dôchodcom

Obec Likavka zabezpečuje obedy pre dôchodcov už niekoľko desiatok rokov. S výnimkou krátkeho obdobia počas pandémie obedy celý čas poskytuje Centrum sociálnych služieb Likava. Informácia o tejto službe sa dostala k redaktorom Rádia Regina, ktorí o nej spracovali reportáž formou dvoch živých vstupov. celý text

ostatné | 18. 2. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
Čo kam patrí? Tieto kovové obaly nezálohujeme 1

Čo kam patrí? Tieto kovové obaly nezálohujeme

Od 1. januára 2022 sme na Slovensku začali zálohovať niektoré jednorazové plastové a kovové obaly na nápoje. Niekto by si mohol myslieť, že teraz nadobro zmiznú žlté a červené vrecia a kontajnery. Pravda je však taká, že musia zostať, pretože stále do nich budeme mať čo vhadzovať. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 14. 2. 2022 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
Čo kam patrí? Záhada blistrov na lieky nie je až takou záhadou 1

Čo kam patrí? Záhada blistrov na lieky nie je až takou záhadou

Lieky musíme správne vytriediť najprv do jednotlivých dní v týždni a obaly z nich potom aj do triedeného zberu. Môže sa to zdať komplikované, ale nie je. Pri blistroch na lieky platí to isté, čo aj pri obale zo zubnej pasty - obal zložený z viacerých zložiek triedime podľa väčšinovej zložky. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 7. 2. 2022 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
Kramariská

Nezabúdame

Blížiaci sa front od východu a postupné oslobodzovanie Slovenska vyprovokovalo trestné oddiely jednotky fašistickej armády Sonderkommando 7a snahu zahladiť svoje beštiálne zločiny. celý text

ostatné | 2. 2. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
zálohovanie

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek bude možné aj v predajni CBA VEREX Likavka

Od 1.2.2022 sa v predajni CBA VEREX Likavka spúšťa prevádzka flaškomatu, ktorý bude slúžiť na výkup zálohovaných plastových a plechovkových obalov z nápojov. celý text

ostatné | 31. 1. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
ZVOZOVÝ DEŇ KOMUNÁLNEHO ODPADU BUDE V ROKU 2022 VŽDY V STREDU 1

ZVOZOVÝ DEŇ KOMUNÁLNEHO ODPADU BUDE V ROKU 2022 VŽDY V STREDU

V roku 2022 sa zber komunálneho odpadu bude uskutočňovať v pravidelných intervaloch každý NEPÁRNY TÝŽDEŇ, avšak teraz to bude vždy V STREDU (nie v utorok, ako to bolo doteraz). Najbližší termín pripadne na stredu 05.01.2022, nezabudnite preto vtedy prichystať svoje zberné nádoby na miesto vývozu. celý text

ostatné | 3. 1. 2022 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
Čo prinesie zálohovanie? NAJČASTEJŠIE OTÁZKY 1

Čo prinesie zálohovanie PET fliaš a plechoviek? NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Máte otázku ohľadne zálohovania PET fliaš a plechoviek? Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 3. 1. 2022 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
Čo kam patrí? Ako často meníš zubnú kefku? 1

Čo kam patrí? Ako často meníš zubnú kefku?

O svoje zuby sa treba starať, to snáď už vieme všetci. Vieš však ako často treba zubnú kefku meniť? A keď ju už vymeníš, vieš čo s ňou robiť? Nie je to taká sranda, pretože zubné kefky sa skladajú z viacerých materiálov. Ale čo o tom budeme vypisovať, pozri si ďalšie video zo série Čo kam patrí. celý text

ostatné, náš tip, Aktuality | 7. 12. 2021 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
prvá prechádzajúci
z 3
posledná