#

Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Budova MŠ a ŠJ Likavka

Informácia o prevádzke ZŠ s MŠ Likavka v dňoch 18. - 22. 1. 2021

V súlade s rozhodnutím Vlády SR o zavedenom lockdowne a s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 8.1.2021, Obec Likavka, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, 034 95 Likavka 480 rozhodol o prevádzke a organizácií školy v školskom v týždni od 18.1.2021 do 22.1.2021. celý text

ostatné | 15. 1. 2021 | Autor: Ing. Marián Javorka
list

Pošta Likavka - obmedzenie hodín pre verejnosť

Pošta Likavka oznamuje, že v dňoch 13.1.2021 a 20.1.2021 (stredy) bude z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu otvorená v čase od 07:30 - 11:00, 13:00 - 16:00 hod. celý text

ostatné | 12. 1. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
#

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Likavka

Vážení občania, informujeme Vás o "Systéme nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Likavka" a s "Opatreniami zavedenými na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce Likavka". celý text

Oznamy OcU, ostatné, Aktuality | 12. 1. 2021 | Autor: Mgr. Mária Žerebáková
zasnežené autá

Upozornenie na nevhodné parkovanie v čase zimnej údržby miestnych komunikácií

Vážení občania, v aktuálnom týždni sa očakáva výdatná snehová nádielka, ktorá si vyžiada dôkladnú údržbu. V tejto súvislosti vás žiadame, aby ste svoje motorové vozidlá neparkovali na miestnych komunikáciách a chodníkoch a taktiež, aby ste sneh z dvorov nevyvážali na odpratané miestne komunikácie. celý text

Oznamy OcU, ostatné | 11. 1. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
Budova MŠ Likavka

Návrat do škôl 2021 v podmienkach Obce Likavka

Obec Likavka, ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Likavka a vedenie tejto školy vydávajú v súvislosti s organizáciou a podmienkami výchovy a vzdelávania v Základnej škole s materskou školou v Likavke od 11.1. do 29.1.2021 pokyn, ktorého cieľom je zabezpečenie nariadených hygienicko-epidemiologických opatrení a udržanie bezpečnej prevádzky školy. celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: Ing. Marián Javorka
Daň z nehnuteľností – povinnosť podania daňového priznania na rok 2021 1

Daň z nehnuteľností – povinnosť podania daňového priznania na rok 2021

(Nezabudnite na svoju povinnosť, podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.01.2021) celý text

Oznamy OcU, ostatné, Aktuality | 5. 1. 2021 | Autor: Mgr. Mária Žerebáková
rozhlas

Obec Likavka sa zapojila do súťaže o elektrickú zvonkohru

Od 1.1.2021 do 31.1.2021 prebieha hlasovanie v súťaži o elektronickú zvonkohru DEVANA od spoločnosti HUGOTECH, s.r.o. v hodnote 800€. Prihlásených je 178 obcí. celý text

ostatné | 5. 1. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
Obecný úrad bude dočasne zatvorený z dôvodu zákazu vychádzania 1

Obecný úrad bude dočasne zatvorený z dôvodu zákazu vychádzania

Vážení občania, oznamujeme Vám že obecný úrad bude dočasne zatvorený z dôvodu zákazu vychádzania do 24.01.2021. Obecný úrad bude dostupný len pre nevyhnutné prípady, preto Vás prosíme aby ste obecný úrad kontaktovali buď telefonicky, alebo e-mailom. celý text

Oznamy OcU, ostatné, Aktuality | 4. 1. 2021 | Autor: Mgr. Mária Žerebáková
stetoskop

Detská ambulancia Likavka - OZNAM

Detská ambulancia Likavka - MUDr. Ivona Gubalová oznamuje, že od 5.1.2021 do 8.1.2021 bude ordinovať v čase od 08:00 do 12:00 hod. Dňa 7.1.2021 (štvrtok) nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Koreňová v Liptovských Sliačoch do 11:00 hod. (len po telefonickom dohovore, na tel. čísle: 0905 437 450). celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
oznam o zmene vývozu komunálneho odpadu 1

oznam o zmene vývozu komunálneho odpadu

Vážení občania upozorňujeme Vás na zmenu vývozu komunálneho odpadu. Najbližší vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v PONDELOK 04.01.2021. Ostatné zberové dni budú v utorky, každý NEPÁRNY TÝŽDEŇ.celý text

Oznamy OcU, ostatné, Aktuality | 30. 12. 2020 | Autor: Mgr. Mária Žerebáková
Oznam o zákaze výkonu bohoslužieb. Program online bohoslužieb 1

Oznam o zákaze výkonu bohoslužieb v interiéroch kostolov. Program online bohoslužieb

Vážení občania na základe vyhlášky RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši sa od 23.12.2020 zakazuje výkon bohoslužieb, spovedí, v interiéroch kostolov, s výnimkou konania, pohrebného obradu, krstu, sobášneho obradu a bohoslužieb za účelom online vysielania ako aj spovedí osobám v nebezpečí smrti a v rizikových prevádzkach. V zmysle uvedeného budú zabezpečené online prenosy sv. omší z nášho farského kostola nasledovne:
24.12.2020 o 24:00 hod
25.12.2020 o 09:00 hod
27.12.2020 o 09:00 hod. celý text

Oznamy OcU, ostatné, Aktuality | 23. 12. 2020 | Autor: Mgr. Mária Žerebáková
Zmena vo vývoze komunálneho odpadu 1

Zmena vo vývoze komunálneho odpadu

Zmena vo vývoze komunálneho odpadu v mesiaci január, prvý zvozový deň bude PONDELOK 04.01.2021 a ostatné vývozy v priebehu celého roka 2021 sa budú uskutočňovať v UTORKY každý NEPÁRNY TÝŽDEŇ. celý text

Oznamy OcU, ostatné, Aktuality | 22. 12. 2020 | Autor: Mgr. Mária Žerebáková
SSD logo

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby

Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces. celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
Oznam o zmenách v systéme nakladania s komunálnym odpadom v obci Likavka 1

Oznam o zmenách v systéme nakladania s komunálnym odpadom v obci Likavka

Vážení občania informujeme Vás o zmenách v systéme nakladania s komunálnym odpadom v obci Likavka. Obecné zastupiteľstvo obce Likavka schválilo nové VZN č. 06/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom. celý text

Oznamy OcU, ostatné, Aktuality | 17. 12. 2020 | Autor: Mgr. Mária Žerebáková
ZÁKAZ UKLADADNIA ODPADU PRI PEKÁRNI 1

ZÁKAZ UKLADANIA ODPADU PRI PEKÁRNI

Upozorňujeme na zákaz ukladania odpadu pri pekárni!!! NELEGÁLNYM ULOŽENÍM ODPADU SA DOPÚŠŤATE PRIESTUPKU, ZA KTORÝ JE MOŽNÉ ULOŽIŤ SANKCIU.
OBJEMNÝ ODPAD MÔŽU OBYVATELIA OBCE LIKAVKA ODOVZDAŤ BEZPLATNE NA ZBERNOM DVORE LIKAVKA.
celý text

Oznamy OcU, ostatné, Aktuality | 14. 12. 2020 | Autor: Mgr. Mária Žerebáková
ničenie bateriek

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom (viď príloha). celý text

ostatné | 25. 11. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
Odberový tím v ZŠ s MŠ Likavka

Plošné testovanie v Likavke - zhodnotenie

Druhé kolo plošného testovania COVID-19 sa nieslo vo veľmi podobnom duchu ako kolo prvé. Sprevádzala ho vysoká disciplína a zodpovedný prístup všetkých zainteresovaných, výborná organizácia, plynulý priebeh, dodržiavanie pravidiel, dostatok kapacít, permanentný monitoring odberových miest kamerovým systémom. celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Ing. Marián Javorka
Odberový tím v základnej škole v Likavke

Prvý deň II. kola testovania dáva jasné odpovede

Bez akýchkoľvek problémov, v pokoji, disciplinovane a s porozumením pristupovali obyvatelia našej obce 7. novembra k odberovým miestnostiam na vykonanie druhého kola plošného testovania COVID-19. Odberové miesta sa oproti prvému kolu nezmenili a aj monitoring druhého kola testovania kamerovým systémom zostal zachovaný. celý text

ostatné | 8. 11. 2020 | Autor: Ing. Marián Javorka
Zberný dvor Likavka

Zberný dvor Likavka je znovu otvorený

Obecný úrad Likavka oznamuje, že otváracie hodiny na zbernom dvore v Likavke budú znovu v pôvodných hodinách. Podmienkou vstupu je však preukázanie sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19. celý text

ostatné | 4. 11. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
ÚPSVaR Ružomberok

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok - Úradné hodiny od 02. novembra 2020

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok oznamuje, že od 02. novembra 2020 sú úradné hodiny v nezmenenom režime, to znamená: celý text

ostatné | 3. 11. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
Odberový tím v ZŠ s MŠ Likavka

Testovanie COVID 19 - prvé kolo úspešne zvládnuté

Dušičkový víkend prežilo Slovensko inak, ako tomu za bežných okolností býva. Svet zasiahla zákerná choroba, s ktorou zvádzame neľahký zápas. Prvé kolo celoplošného testovania, ako súčasť tohto zápasu, je za nami, zvládnuté, naplnené disciplínou a u drvivej väčšiny testovaných aj dobrými správami. celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor: Ing. Marián Javorka
 ZS Likavka - vstup do budovy

Testovanie COVID-19 - prvý deň

Obec Likavka prijala určenie plošného testovania na pandémiu vírusu Covid-19 s maximálnou mierou zodpovednosti a profesionality. Vysoká účasť a príkladný prístup všetkých občanov boli príznačné pre prvý deň tejto aktivity. Likavčania dali v sobotu 31.10.2020 jednoznačný signál svojej vysokej zainteresovanosti v zápase so zákernou chorobou. celý text

ostatné | 1. 11. 2020 | Autor: Ing. Marián Javorka
Ilustratívna ukážka testovanej vzorky na COVID-19

Celoplošné testovanie COVID-19 - príhovor starostu obce

Vážení občania,
čaká nás celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Neprináleží nám hodnotiť, či toto testovanie je opodstatnené a či nie, či určená forma je tá najsprávnejšia. Prijmime ho ako všeobecne prospešnú nevyhnutnosť a postavme sa mu čelom.
S disciplínou, pokojom a trpezlivosťou. S rešpektom. Podmienky sú nastavené tak, aby sa za dva dni aj s rezervou podarilo pretestovať všetkých obyvateľov našej obce. celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: Ing. Marián Javorka
remeselník

Pripravuje sa katalóg lokálnych výrobcov a remeselníkov zo Žilinského kraja

Si remeselník zo Žilinského kraja alebo máš u nás svoju dielničku? Vyrábaš tradičný výrobok? Máš farmu? Si včelár, farmár, košikár, garbiar, šperkár, rezbár, drotár alebo sa venuješ inému remeslu? Alebo niekoho takého poznáš? celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
prasiatko

Registrácia chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš Vás vzhľadom na šírenie afrického moru ošípaných (AMO) v SR informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných. celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
plasty

Čo nepatrí do triedeného zberu - Pozor na časté chyby

Ak správne triedime, svet je krajší!
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
zubárka

Zubná ambulancia Likavka - MUDr. Marta Halásová - OZNAM

Ambulancia zubného lekárstva - MUDr. Marta Halásová oznamuje zmenu ordinačných hodín, ktoré sú platné od 1.9.2020 nasledovne: celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
pani so žltým sáčkom

Harmonogram vývozu triedeného odpadu v mesiaci september 2020

Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače a Združenie obcí EKOLÓG, prostredníctvom ktorých zbierame a likvidujeme v našej obci niektoré povinne triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty a kovy) informuje občanov Likavky o termínoch vývozu jeho jednotlivých zložiek v mesiaci september 2020. celý text

ostatné | 25. 8. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
covid - 19

Informácia o možnosti testovania na ochorenie COVID19

Základné informácie ale aj podrobnosti o tom, kedy je občan po návrate z dovolenky povinný ísť do domácej izolácie, ako aj o podmienkach testovania na ochorenie COVID19, odberných miestach a tiež o tom kedy je toto vyšetrenie bezplatné sú k dispozícii na: celý text

ostatné | 11. 8. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
dieťa v triede

Rozhodnutie zriaďovateľa o rozšírení prevádzky základnej školy s materskou školou od 22. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020

V súvislosti s ďalším uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia Covid – 19 a aktuálnym rozhodnutím MŠVVaŠ SR, Obec Likavka v spolupráci s riaditeľstvom školy stanovila podmienky a režim pre prevádzku Základnej školy s materskou školou do konca školského roka 2019/2020. celý text

Oznamy školy, ostatné | 18. 6. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
prvá prechádzajúci
z 6
posledná