#

Navigácia

Obsah

Likavčania na slávnosti Vinobrania v Bodonoši

Typ: ostatné
Domov – domov je miesto, ktoré nosíme vo svojom srdci, v myšlienkach, v celom svojom bytí. Domov sú ľudia, ktorí nás majú radi, sú nám blízki, ale je to aj miesto, kde sme sa narodili, vyrastali, prežívali chvíle radosti i smútku. Domov sú spomienky, súčasnosť, ale i nádej do budúcnosti. Domov je všetko okolo nás, čo nám je blízke a drahé. Domov je láska, spolupatričnosť, pocit hrdosti.

Likavčania domov našli aj u našich krajanov v slovenskej dedinke Bodonoš, ktorá je partnerskou dedinou Likavky a nachádza sa na severe Rumunska v župe Bihor.

Slovenská obec Bodonoš žije bohatým kultúrnym životom. Organizujú sa tu rôzne kultúrne podujatia. Jednou z najväčších udalostí pre miestnych obyvateľov je Vinobranie – slávnosť poďakovania za úrodu sprevádzaná vystúpeniami a prehliadkami folklórnych súborov, spojená so súťažami o najchutnejšie víno, najväčší strapec hrozna a pod.

Na 17. ročník tohto podujatia, organizovaného pod záštitou Demokratického zväzu Čechov a Slovákov v Rumunsku, sa s radosťou vybrala aj Dedinská folklórna skupina Likava sprevádzaná predstaviteľmi Obce Likavka.

Na ďalekú cestu ku krajanom sme vycestovali v prvý októbrový piatok. V sobotu ráno sme dorazili do Oradei, kde nás už očakával slovenský kňaz Ján Mlynarčík, ktorý nás zaviedol do Katedrály Nanebovzatia Panny Márie. S hrdosťou nás ňou sprevádzal a rozprával nám o jej výstavbe, histórii i o súčasnom stave. Po prehliadke katedrály sme pokračovali v ceste do Bodonošu, kde sa nás po srdečnom uvítaní ujali prof. Mária Peniaková, pán František Peniak, prof. Alexander Mlynarčík - školský inšpektor a predseda miestneho Demokratického zväzu Čechov a Slovákov v Rumunsku a miestny pán farár Jaroslav Frnka. Sobotný deň sa niesol v priateľskej, rodinnej atmosfére, plnej pohody, rozprávania, spomínania, no i varenia kotlíkového gulášu, športových aktivít, obhliadkou miestnej bane na ťažbu uhlia, návštevami známych i rodiny. Spoločný prvý večer sme strávili veselou zábavou, spevom, tancom, hrou, rozprávaním.  Nedeľu sme začali účasťou na sv.omši, ktorú spolu s miestnym pánom farárom slúžil aj náš likavský pán farár Pavol Ondrík. Do liturgie sme sa zapojili čítaniami aj spevom piesní. Slzám dojatia sa neubránil hádam nikto, keď v závere sv. omše rodák z Bodonoša a náš brat, člen obecného zastupiteľstva Obce Likavka Jožko Peniak odovzdal pánu farárovi finančný dar v čiastke tritisíc šesťsto euro na opravu miestneho organu zostavený z príspevkov Likavčanov, Slovenských Rumunov žijúcich na Slovensku, Obce Likavka, Dedinskej folklórnej skupiny Likava i zo zbierok v rámci členov Dedinskej folklórnej skupiny Likava a likavských farníkov v kostole.

Popoludnie a samotné slávnosti Vinobrania začali radostným privítaním hostí, domácich, všetkých účinkujúcich i odovzdávaním darov, pamätných listín a plakiet. Za Obec Likavka odovzdával hodnotný dar pán Michal Švento, zástupca starostu Obce Likavka a za ZŠ s MŠ Likavka riaditeľ školy pán Ľuboš Birtus. Slávnosť pokračovala vystúpeniami domácich slovenských folklórnych súborov, medzi ktorých sa zapojila a svojím bohatým programom - pásmom piesní a tancov Dolného Liptova sa prezentovala Dedinská folklórna skupina Likava pod vedením umeleckého vedúceho Jána Mudičku st., vedúceho Jána Mudičku ml. a organizačného vedúceho Juraja Pšenu. Svoj program otvorili tancom „Faktorský“, kde námetom je prevedenie ukážky, ako to bolo na oslave u Faktorov, keď sa zišla veselá partia. Ukážka herectva a tanečnosti s dobrou hlasovou interpretáciou sólistov – faktora a jeho ženy a taktiež šikovnosť tanečníkov zvládnutia určitých napodobenín plte, hradnej panej ako i ďalších tanečných kreácií.

Likavčania pokračovali tancom „Pod borovinou“, v ktorom predviedli zábavu u krčmára Páračku, kde sa stretli tanečníci, aby parodovali zábavu hradných pánov na hrade Likava.

Nedali sa zahanbiť ani mládežníci Dedinskej folklórnej skupiny Likava a predstavili sa odzemkovým tancom s valaškami. Záver patril pásmu „Hej od sobáša idú“, kde poukázali na zvyky a tradície svadobného obradu a zábavy. Tanečníkov doprevádzala a program dopĺňala svojím vystúpením ľudová hudba Dedinskej folklórnej skupiny Likava pod vedením primášky Miriam Birtusovej. Vydarený program sprevádzalo nadšené publikum svojim potleskom a neraz sa pridali aj spevom k im známym piesňam. Ocenenia, pamätný list i dary nám všetkým budú pripomínať tie krásne chvíle prežité v kruhu našich krajanov v Rumunsku. Večerný program zakončila výborná opekačka a vydarená dedinská zábava.

Rozlúčka s drahými býva vždy ťažká. Inak tomu nebolo ani v pondelňajšie ráno, kedy sme ďakovali a lúčili sa s našimi krajanmi, priateľmi, bratmi, príbuznými, kedy sme domovu v ďalekom Rumunsku opäť dávali zbohom. Srdcia naplnené vďačnosťou, slza stekajúca po líci... Ďakujeme za srdečné prijatie, pohostinnosť, láskavosť, starostlivosť a priateľskosť, ktoré nás sprevádzali celým pobytom v Bodonoši. Osobitne ďakujeme pani kuchárkam, ktoré s láskou a ochotou pripravovali pre nás chutné miestne špeciality. Dovolím si za všetkých Likavčanov vysloviť veľké ďakujem Jožkovi Peniakovi, ktorý nám tento krásny pobyt zariadil a sprostredkoval, Márii Peniakovej, Františkovi Peniakovi, Alexandrovi Mlynarčíkovi, miestnemu pánu farárovi Jaroslavovi Frnkovi, poslancom Bodonošu,  ktorí nás s láskou prijali a starali sa o nás. Ďakujeme aj sponzorom - Obci Likavka, Pohostinstvu – Peter Žáčik, Dušanovi Štefaničiakovi – PD Lisková,  Milanovi Rabinskému – Paprisvet, s.r.o. Likavka, Jozefovi Dovcovi – autobusová doprava, ktorí prispeli k úspešnej reprezentácii Obce Likavka, ale aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o tento náš krásny pobyt v Bodonoši.

Zažiť tú srdečnosť v Bodonoši je niečo úžasné.

Renáta Mudičková


Vytvorené: 31. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 27. 1. 2020 09:09
Autor: Mária Slašťanová