Navigácia

Obsah

Likavčania opäť nesklamali

Typ: ostatné
vyzbieraný materiálNa ťažkú situáciu súvisiacu s vojnovým konfliktom na Ukrajine reagujú tisícky subjektov. Aj Obec Likavka je jedným z nich.

Konkrétna podoba pomoci sa realizovala najprv organizovaním zbierky zdravotníckeho materiálu dňa 1.3.2022 dobrovoľnými hasičskými zbormi obcí okresu Ružomberok so základňou v Likavke, kde sídli oblastné riaditeľstvo DPO. Následne v dňoch 21. a 22.03.2022 pokračovala formou zbierky materiálnych vecí a potravín pre utečencov v prihraničných obciach, ktoré trpia najväčším náporom utečencov.

Impulzom pre organizovanie zbierky bola informácia mladého Likavčana Adama Trepáňa, ktorý sa angažoval ako dobrovoľník v slovensko-ukrajinskom pohraničí v obciach Choňkovce a Inovce, že tieto obce trpia nedostatkom základných komodít pre utečencov, o ktorých sa starajú. Starosta obce kontaktoval zástupcov oboch obcí, ktorí vyšpecifikovali konkrétne druhy chýbajúcich tovarov a potravín a tieto boli predmetom spomínanej zbierky.

Odozva na vyhlásenú zbierku bola vynikajúca. Vestibul kultúrneho domu postupne zapĺňali darované produkty -  trvanlivé potraviny, čistiace prostriedky, hygienické potreby, lieky a niektoré druhy oblečenia. Likavčania sa zachovali srdečne a prejavili veľkú spolupatričnosť.

Vyzbieralo sa zhruba 1,5 t komodít. Tieto bol starosta obce osobne odovzdať dňa 23.3.2022 predstaviteľom oboch spomínaných obcí. Prepravu zabezpečila sponzorsky spoločnosť AUTO – EKONOM PARTNER, s.r.o., s vodičom - priamo konateľom spoločnosti p. Petrom Marenčíkom.

Obe obce s veľkou vďakou a dojatím pomoc prijali a vyslovili obci Likavka a jej obyvateľom úprimné poďakovanie, ktoré týmto s radosťou tlmočíme.

Pre lepšiu ilustráciu situácie sa žiada dodať, že v Choňkovciach, ktoré majú niečo cez 500 obyvateľov bolo v čase návštevy starostu obce 17 utečencov umiestnených v nevyužívaných priestoroch miestnej školy. V tejto obci zároveň zhromažďujú komodity z potravinových zbierok pre okolité obce v podobnej situácii. 23.3.2022 bola Obec Likavka dvanástym subjektom, ktorý v ten deň prispel materiálnou pomocou.

V Inovciach, ktoré majú necelých 200 obyvateľov bolo v tom čase v zariadení Košického územného celku ubytovaných 34 utečencov. Vzhľadom na pomer obyvateľov obce ku počtu utečencov to predstavuje situáciu, akoby do Likavky zavítalo 512 utečencov.

Osobné zážitky získané priamou konfrontáciou s nezávideniahodnou realitou zanechali silnú stopu a potrebu odkázať všetkým Likavčanom nasledovné:

V prvom rade veľké poďakovanie Adamovi - iniciátorovi zbierky, účastníkom zbierky, zamestnancom obce, majiteľovi špedičnej spoločnosti p. Marenčíkovi, našim dobrovoľným hasičom a Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR a všetkým podporovateľom dobrých myšlienok v akejkoľvek forme (zbierky, finančné príspevky, poskytnutie ubytovania, všeobecné dobrovoľnícke aktivity a pod.).

V druhom rade obrovské uznanie hŕstke dobrovoľníkov z oboch navštívených obcí, ktorá 24 hodín denne a 7 dní v týždni pomáha a stará sa o potreby utečencov – varí im, poskytuje základné rady a usmernenia a supluje úlohy dôverníkov, psychológov a pod. Ide najmä o starostov oboch obcí (Radoslav Hvožďak a Ján Chrapovič) s ich rodinnými príslušníkmi a pravoslávneho farára z Inoviec p. Nováka s manželkou. Napriek enormnej únave zo všetkých dobrovoľníkov sálala po celý čas srdečnosť, obetavosť, úsmev a ochota pomáhať dovtedy, pokiaľ to bude potrebné. Za všetko hovoria dve vyjadrenia p. farára Nováka: „Keď ktokoľvek povie prijmite ďalších utečencov, urobíme tak.“ „Z pomoci, ktorú ste nám doniesli, dovezieme väčšiu časť za hranice do obcí, kde je situácia podstatne horšia, ako u nás.“

Aj táto aktivita potvrdila pravidlo, že najmä v núdzi sa prejaví ľudské dobro a láska.

ĎAKUJEME.


Vytvorené: 31. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 31. 3. 2022 15:39
Autor: Mária Slašťanová