Navigácia

Obsah

Nezabúdajme na kultúru a tradície svojich predkov, lebo to, čo oni odovzdali nám, môžeme my odovzdať druhým...

Typ: ostatné
Materská škola v Likavke v rámci svojej profilácie obohacuje výchovu a vzdelávanie o regionálnu výchovu, prostredníctvom ktorej sa snaží o uchovávanie a šírenie kultúrneho dedičstva.

Deťom sa tak už od najútlejšieho veku približujú zvyky a tradície, vštepuje sa im láska ku klenotom dávnej minulosti. Deti spoznávajú ľudové piesne, tance, rôzne detské hry, no i prácu a veľké obety. Vyvrcholením tohto posolstva a ukážkou prežívania radosti detí pri poznávaní života našich predkov bol v materskej škole v rámci tohto školského roka týždeň regionálnej výchovy pod názvom „Slovensko, moja vlasť“.

Dedinka Likavka každoročne v júni ožívala spevom a tancom, krásna ľudová pieseň sa rozliehala až popod starobylý svedok dávnych čias – hrad Likava. Detský folklórny festival niesol v sebe posolstvo zachovávania ľudových zvykov a tradícií.

Prežívame ťažkú dobu, no tak ako v každej, aj v nej svieti svetielko nádeje a prináša radosť a pokoj. Pandemická situácia a epidemiologické opatrenia nedovolili tohto roku zorganizovať DFF pod Likavským hradom, no našich najmenších to neodradilo. S chuťou, oduševnením a spevom sa vybrali na „Obchôdzku dedinkou“, aby si pripomenuli toto krásne tradičné podujatie a priniesli radosť a potešenie svojim starým rodičom, rodičom, príbuzným i všetkým obyvateľom dediny. Krátkym programom sa predstavili aj na troch stanovištiach – v areáli ZŠ s MŠ Likavka, pred obecným úradom a na Družstevnej ulici - tradičnej ceste pod Likavský hrad.

Aj touto cestou by som sa chcela poďakovať našim starým rodičom, rodičom a zaslúžilým folkloristom za ich pomocnú ruku, rady a nezištnosť, obetavým kolegyniam za lásku a trpezlivosť pri práci s deťmi, za ich srdečnosť a nadšenie, pánu riaditeľovi ZŠ s MŠ za podporu, ochotu a ústretovosť, no a v neposlednom rade všetkým, ktorí naše deti akoukoľvek formou podporili.

Verím, že svojim príkladom a žitím tých pravých hodnôt budú aj naše deti nádejou do budúcnosti.

 

PaedDr. Renáta Mudičková

Materská škola Likava

 

https://www.youtube.com/watch?v=DkABC04S1Gc&t=60s

https://www.youtube.com/watch?v=JuZfTvTSyOY&t=24s


Vytvorené: 29. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 6. 7. 2021 12:38
Autor: Mária Slašťanová