Navigácia

Obsah

Pripomenuli sme si 103. výročie vzniku Československej republiky

Typ: Oznamy OcU | ostatné
Oslavy vzniku ČSRV našej obci zodpovedne reagujeme na spoločenské dianie a s úctou si pripomíname dôležité momenty histórie našej vlasti. Oslavy 103. výročia vzniku Československej republiky neboli v tomto smere výnimkou.

Organizátorom týchto osláv, ktoré sa uskutočnili dňa 28.10.2021, bola okrem Obce Likavka aj Základná organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov Likavka na čele s predsedom oblastného výboru zväzu p. Robertom Fajtom.

Oslavy boli usporiadané na mieste Pamätného hája v lokalite Kramariská, ktorý bol vybudovaný na počesť 10. výročia vzniku ČSR vtedajšou Lesnou správou, a ktorý bol na počesť osláv 100. výročia od vzniku ČSR obnovený a jeho okolie zrevitalizované.

Na úvod odzneli štátne hymny Slovenskej a Českej republiky. Starosta obce následne privítal prítomných hostí, medzi ktorými nechýbali: riaditeľ ZŠ s MŠ Likavka Mgr. Ľuboš Birtus, historik dr. Stanislav Chytka, tajomníčka obl. výboru SZPB Bc. Alžbeta Špirková, predseda klubu Zväzu vojakov SR – posádka Ružomberok pplk. v.v. Ing.  Ján Chyla, niektorí zamestnanci a obyvatelia obce Likavka.

Udalosti roku 1918, ktoré vyvrcholili vznikom Československej republiky a prijatím Martinskej deklarácie a ich význam pre samourčenie nášho národa vo svojom príhovore všetkým prítomným priblížil starosta obce Ing. Marián Javorka. Následne sa k účastníkom osláv prihovoril p. Róbert Fajta, a p. dr. Stanislav Chytka v rodnej češtine. Slávnostnú akadémiu ukončila hymnická pieseň. Slávnostný rámec podujatia dotvárala čestná stráž.

Po oficiálnej časti oslavy pokračovali v príjemnej atmosfére krátkym posedením s malým občerstvením.


Vytvorené: 8. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 8. 11. 2021 14:16
Autor: Mária Slašťanová