Navigácia

Obsah

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Likavka

Typ: Oznamy OcU | ostatné | Aktuality
Vážení občania, informujeme Vás o "Systéme nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Likavka" a s "Opatreniami zavedenými na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce Likavka".

V zmysle § 81 ods. 7 písm. h) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, obec Likavka zverejňuje systém nakladania s komunálnymi odpadmi.  Táto príručka je určená obyvateľom obce a jej cieľom je oboznámiť pôvodcov odpadu so systémom zberu komunálneho odpadu a tiež triedených zložiek komunálneho odpadu v obci Likavka.

V sekcií "Odpadové hospodárstvo" nájdete vždy aktuálne informácie týkajúce sa odpadov v obci.

V prípade otázok kontaktujte obecný úrad:

správa miestnych daní a poplatkov

Obecný úrad Likavka

Tel.: 044/4300244


Prílohy

Vytvorené: 12. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2021 07:59
Autor: Mgr. Mária Žerebáková