Navigácia

Obsah

UPOZORNENIE MAJITEĽOM PSOV !!!

Typ: Oznamy OcU | ostatné | náš tip | Aktuality
Upozorňujeme všetkých majiteľov psov, že pri pohybe so psom na verejných priestranstvách obce, sú povinní zbierať psie exkrementy!!! Túto povinnosť ukladá majiteľom psov zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Odstraňovať psie výkaly je okrem estetického hľadiska nutné aj z hľadiska hygienického. Zabránime tak prenosu infekčných ochorení na ľudí a nákaze medzi samotnými psami.

Za nerešpektovanie tejto povinnosti, môže byť osobe, ktorá psa vedie, uložená pokuta!!!

V súčastosti je platné VZN obce Likavka č. 02/2020 o niektorých podmienkach držania psov, ktoré upravuje podrobnosti o vodení psov a podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.

"DRŽITEĽ PSA, ALEBO TEN KTO PSA VEDIE, JE POVINNÝ MAŤ PRI SEBE VHODNÚ POMÔCKU NA ODSTRÁNENIE PSÍCH VÝKALOV, PO ZNEČISTENÍ TIETO BEZODKLADNE ODSTRÁNIŤ Z VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA."

VZN č. 02/2020 O niektorých podmienkach držania psov


Príloha

Vytvorené: 14. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 14. 4. 2021 09:16
Autor: Mgr. Mária Žerebáková