Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

bioodpad

Oznam - zber bio odpadu zo záhrad

Vážení občania, upozorňujeme Vás, že od 03.04.2023 (Pondelok) sa bude vykonávať zber bioodpadu zo záhrad. Prosíme občanov, aby odpad vkladali do hrubostenných vriec pred svoj dom rovnako ako pri vývoze komunálneho odpadu. Vývoz sa bude uskutočňovať každý pondelok. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ..." | 27. 3. 2023 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
futbal

Pozvánka na futbalový zápas

Obecný športový klub Likavka pozýva všetkých priaznivcov futbalu na majstrovský futbalový zápas, ktorý odohrajú naši futbalisti nasledovne:
celý text

ostatné | 8. 6. 2023 | Autor: Mária Slašťanová
siréna

Skúška sirény

V súlade s usmernením "Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2023" vám oznamujeme, že v piatok 09.06.2023 o 12:00 hod. bude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej sirény umiestnenej na budove bývalého obecného úradu hlasitou skúškou.
Ďakujeme za pochopenie.
celý text

ostatné | 7. 6. 2023 | Autor: Mária Slašťanová
kôš

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov.
Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

celý text

Oznamy OcU, Aktuality | 6. 6. 2023 | Autor: Zuzana Halušková
meranie tlaku

Súkromná ambulancia pre dospelých - MUDr. Martina Lastičová - OZNAM

Súkromná ambulancia pre dospelých - MUDr. Martina Lastičová oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky v dňoch:
22.6.2023,
26.6. - 7.7.2023,
7.8. - 18.8.2023
nebude ordinovať.
Počas čerpania dovolenky akútne prípady ošetrí MUDr. Daniela Rázgová v Likavke. celý text

ostatné | 6. 6. 2023 | Autor: Mária Slašťanová
zub

Zubná ambulancia - Dr. Yullia Leshchyk - OZNAM

Zubná ambulancia - Dr. Yullia Leshchyk oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky v čase od 5.6.2023 do 9.6.2023 nebude ordinovať. celý text

ostatné | 2. 6. 2023 | Autor: Mária Slašťanová
právo

Kancelária Centra právnej pomoci v Liptovskom Mikuláši

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, celý text

ostatné | 1. 6. 2023 | Autor: Mária Slašťanová
ľudia

Erasmus pre mladých podnikateľov

Využite príležitosť bezplatne vycestovať do zahraničia na platenú stáž do firmy podľa vlastného výberu, kde získate podnikateľské zručnosti od skúsených a inovatívnych podnikateľov. Program Erasmus pre mladých podnikateľov vám prináša možnosť rozbehnúť svoj vlastný biznis. celý text

ostatné | 31. 5. 2023 | Autor: Mária Slašťanová
koše

Harmonogram vývozu separovaného odpadu v mesiaci JÚN/2023

PAPIER - 06.06.2023, PLASTY + KOV - 16.06.2023, SKLO - 12.06.2023 a 30.06.2023. celý text

Oznamy OcU, ostatné, Aktuality | 25. 5. 2023 | Autor: Zuzana Halušková
listy

Pošta Likavka - ponuka práce

Slovenská pošta, a.s. ponúka prácu na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o brigádnickej práci študentov - POŠTOVÝ DORUČOVATEĽ. celý text

ostatné | 25. 5. 2023 | Autor: Mária Slašťanová
#

Na svoje mamy nezabudli ani deti z Materskej školy v Likavke

„Jar svet kvetnou vôňou prebohato krášli, aby sme v tej kráse sviatok matiek našli. Aj to slnko milé krajšie hreje, svieti, lebo nesie mamkám zlaté verše v sieti. Preto aj my deti ľúbime si matky a slávime s vďakou tieto milé sviatky.“ celý text

Oznamy školy, ostatné, Kultúra | 16. 5. 2023 | Autor: Mária Slašťanová
deti

Pozvánka na eRko tábor

Aj tento rok eRko Likavka organizuje detský letný tábor v Bojničkách s témou "Vpred za víťazstvom". Zúčastniť sa môžu všetky deti od 6 do 12 rokov. Viac info nájdete na našom plagáte nižšie. Prihlášky je možné si vytlačiť z našej facebookovej stránky eRko Likavka. Počet miest je obmedzený. celý text

ostatné | 10. 5. 2023 | Autor: Mária Slašťanová
#

Máj, máj, máj zelený...

Zachovávanie ľudových zvykov a tradícií je súčasťou života detí v našej materskej škole, a tak po „Vynesený Moreny“ a privítaní jari si v piatok 29.04.2023 deti a zamestnanci našej materskej školy spolu s pánom riaditeľom ZŠ s MŠ Likavka pripomenuli ďalší zo zvykov nášho kraja „Sadenie mája“. celý text

ostatné | 5. 5. 2023 | Autor: Mária Slašťanová
úrad

Stavebný úrad v Likavke ukončil činnosť

Od 1.5.2023 skončil Stavebný úrad v Likavke svoju činnosť. Všetky úkony, ktoré súvisia s výkonom štátnej správy v oblasti stavebného poriadku bude pre našu obec vykonávať Mesto Ružomberok - stavebný úrad. celý text

Oznamy OcU | 2. 5. 2023 | Autor: Mária Slašťanová

Oznam o doručovaní rozhodnutí na daň z nehnuteľností a komunálny odpad

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v priebehu mesiaca máj - jún, Vám budú doručované rozhodnutia na daň z nehnuteľností a komunálny odpad na rok 2023. celý text

Oznamy OcU, ostatné, Aktuality | 28. 4. 2023 | Autor: Zuzana Halušková
bežci

XLII. ročník Behu oslobodenia o putovný pohár Obce Likavka - výsledky

Podujatie sa obnovilo po trojročnej pauze a tešilo sa veľkej účasti bežcov aj divákov. Prialo mu aj počasie. Napriek tomu, že nie všetko sa vydarilo podľa plánu, takmer 80 organizátorov urobilo pre úspech podujatia všetko, čo bolo v ich silách. Patrí im za to veľké poďakovanie. celý text

ostatné | 26. 4. 2023 | Autor: Mária Slašťanová
dobrovolnici

ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA

Na základe výzvy Slovenskej poľovníckej komory zapojiť sa do projektu Čistý revír = čistá príroda a taktiež v rámci vyhlásenia 22. apríla ako Dňa zeme, ktoré v súčasnosti predstavuje najväčšie environmentálne hnutie na svete zorganizovali členovia Poľovného združenia LIKAVA- CHOČ... celý text

ostatné | 25. 4. 2023 | Autor: Mária Slašťanová
graf

Zisťovanie IKT

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom EÚ realizuje v roku 2023 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcami (IKT). Cieľom je zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií. celý text

ostatné | 24. 4. 2023 | Autor: Mária Slašťanová
horiaca lúka a hasiči

Vypaľovanie tráv a porastov je zakázané

S príchodom jari hasiči veľmi často zápasia so spaľovaním suchej trávy, lístia a vetví z poorezávaných stromov. V tomto období sa zvyšuje výskyt požiarov, ktoré vznikajú plošným vypaľovaním porastov, drevín a biologického odpadu. celý text

ostatné | 19. 4. 2023 | Autor: Mária Slašťanová
#

Oslavy 78. výročia oslobodenia obce

Oslavy 78. výročia oslobodenia obce sa konali dňa 5.4.2023 za účasti členov Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, žiakov ZŠ s MŠ Likavka a obyvateľov obce. celý text

ostatné | 6. 4. 2023 | Autor: Mária Slašťanová
farebné kontajnery

VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O PLASTOCH

Množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšuje vďaka obyvateľom, ktorí zodpovedne pristupujú k triedeniu. Aby percento vytriedeného odpadu rástlo, pokračujeme v osvete. Prostredníctvom letákov nielen vzdelávame, ale aj motivujeme občanov k zodpovednejšiemu a uvedomelejšiemu triedeniu. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ..." | 25. 3. 2023 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
človek s grafom

Informácia o realizácii Zisťovania o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu pre rok 2023 v obci Likavka

Štatistický úrad SR v roku 2023 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR). celý text

ostatné | 16. 3. 2023 | Autor: Mária Slašťanová
IOMO

Zrušenie služby IOMO

Novelou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), sa ruší inštitút integrovaných obslužných miest. Novela bola schválená Národnou radou SR s účinnosťou od 1. novembra 2022. celý text

ostatné | 15. 3. 2023 | Autor: Mária Slašťanová
#

Metenícky fašiang

"Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti, starie dievky plačú"... Aj túto pieseň bolo počuť v sále
kultúrneho domu v Likavke v sobotu 18.februára. Členovia folklórnej skupiny Likava zorganizovali v poradí už piaty ročník populárnej ľudovej zábavy s príznačným názvom
"Metenícky fašiang". celý text

ostatné, Kultúra | 7. 3. 2023 | Autor: Mária Slašťanová
#

Staň sa dobrovoľným hasičom

Dobrovoľný hasičský zbor obce Likavka prijíma nových členov do svojich radov. Náš hasičský zbor patrí medzi najstaršie a najaktívnejšie zbory v okrese Ružomberok, no i on pociťuje nedostatok nových a mladých členov. Preto pozývame všetkých záujemcov, aby sa stali našimi členmi. celý text

ostatné | 2. 2. 2023 | Autor: Mária Slašťanová
humana

Oznam - kontajnery na zber šatstva

Vážení občania upozorňujeme Vás na zber šatstva a textílií, ktorý sa v našej obci uskutočňuje prostredníctvom zberných nádob HUMANA, ktoré sú umiestnené na stojiskách v obci: pred kultúrnym domom a za obecným úradom Likavka. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ..." | 10. 1. 2023 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
kuka nádoba

Rozpis vývozov komunálneho odpadu v obci na rok 2023

Vážení občania, informujeme Vás o rozpise vývozov komunálneho odpadu v roku 2023. Vývozy sa budú uskutočňovať každý nepárny týždeň v stredu. V prípade, že vývoz komunálneho odpadu pripadne na deň pracovného pokoja (sviatku), bude termín upresnený. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ..." | 9. 1. 2023 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
voda

Usmernenie pre vlastníkov malých, domových čistiarní odpadových vôd

Na základe novely vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov bol doplnený § 80f, podľa ktorého vlastník malej ČOV je povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o zosúladenie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do termínu 1.1.2024. Viac informácií v prílohe. celý text

ostatné | 30. 12. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
zberný dvor

Zmena otváracích hodín zberného dvora

Vážení občania informujeme Vás o zmene otváracích hodín zberného dvora platných od 01.01.2023, ktoré budú upravené nasledovne:
STREDA: 12:00 - 16:00
SOBOTA: 08:00 - 12:00 celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ..." | 23. 12. 2022 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
popolnica

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ..." | 9. 12. 2022 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
prvá prechádzajúci
z 3
posledná