Navigácia

Obsah

Veterná smršť a prietrž mračien zasiahli Likavku

Typ: ostatné
Po výdatných atmosférických zrážkach spojených s krupobitím sa dňa 21.06.2021 o 17.30 sa na na okolité cesty a rodinné domy vylial potok Kopanica – Žabovo.

Vodná hladina sa vzdula po dosiahnutí spodného okraja mostného objektu cestu III/2229 v tesnej blízkosti obecného úradu. Voda s vysokým obsahom blata a splavenej zeminy z okolitých polí sa vyliala po oboch stranách toku a zaplavila cestu III/2229 a miestnu komunikáciu – ul. Š. Janovčíka v úseku cca 200 m. Zároveň sa vyliala do dvorov 27 rodinných domov rodinných domov. U šiestich rodinných zatopila pivničné priestory.

Vyššie v smere toku pri rodinnom dome 650 došlo k vyliatiu tohto toku a zaplaveniu dvora  uvedeného rodinného domu. Vodná hladina sa tu vzdula rovnako na mostnom objekte k rodinnému domu a to aj vplyvom prítoku vody z miestnej komunikácie ul. Š. Janovčíka, ktorá odvádzala vodu z priľahlých polí a táto sa do potoka Kopanica odrazila práve pri RD č. 650.

Voda z polí sa prevalila aj dvorom Poľnohospodárskeho dvora Likavka a cez mostný objekt ponad potok Likavčianka na vstupe do družstva sa vyliala na miestnu komunikáciu - Školskú ulicu, z ktorej sa gravitačne preliala cez dvor rodinného domu č. 473 do koryta uvedeného potoka.

Hladina potoka Likavčianka kulminovala tesne pod brehovou čiarou, kritické vzhľadom na vyliatie potoka boli úseky pri pekárni na ul. J. Mikuštiaka, pri obecnom úrade v úseku kde končí regulácia potoka, poniže vodného mlyna a na bočnom ramene potoka Likavčianka pri lekárni Tilia, kde taktiež končí regulácia tohto bočného ramena.

Starosta obce Likavka vyhlásil preto o 18.15 hod. tretí stupeň povodňovej aktivity na  povrchové vody v obci Likavka a vodné toky kopanica a Likavkčianka.

Prívalové dažde sprevádzala aj verená smršť spojená s krupobitím prostredníctvom ktorej došlo k vyvalenie ihličnatého stromu aj s koreňovým systémom na ulici Pod hradom rastúceho pod brehovou čiarou potoka Likavčianka. Tento strom bol podmytý zvýšenou hladinou potoka.

Došlo tiež k zlomeniu 5 ks stromov javor nízkokmenný v areáli ZŠ s MŠ Likavka a k zlomeniu 3 ks stromov na ulici Za ihriskom. Dva stromy vietor narušil aj pri rodinných domoch č. 646 a 647 a zakliesnil do seba. Okrem toho došlo k ulomeniu množstva vetiev stromov prakticky na všetkých uliciach v obci. Viacero týchto vetiev padlo aj do vodných tokov v obci.

Prehľad vykonaných opatrení

Po vyhlásení III. SPA bolo obyvateľstvo obce vyrozumené o ohrození všetkými dostupnými prostriedkami - miestnym rozhlasom. Ďalej boli realizované záchranné práce v rozsahu:. Na všetkých miestach zasahovali členovia DHZ obce Likavka. Začali na najviac zasiahnutom mieste povyše obecného úradu, kde v prvom rade prečistili upchaté priepusty, čerpali vodu zo zatopených pivníc rodinných domov. Následne odstraňovali nánosy naplavením z dvorov domov zasiahnutých lokálnou povodňou.

Ďalej boli realizované zabezpečovacie práce v rozsahu: Dobrovoľní hasiči ale aj obyvatelia zasiahnutých rodinných domov a iní dobrovoľníci z koryta potoka Žabovo po prvotnom opadnutí hladiny odstraňovali naplavené prekážky - konáre, menšie kusy dreva a pod. Zriadili tiež vodné koridory na odvádzanie vôd z povodňou zaplaveného územia a pomocou tlakového hadicového vedenia hasičských cisterien odstraňovali nánosy zeminy z cesty III. triedy. Používali pritom mechanické náradie – metly, lopaty, odhŕňače, háky na odstraňovanie naplavením z vodného toku, ale hlavne zásahovú techniku: vozidlo IVECO Daily 3000 na prepravu zásahového oddielu a uvedeného náradia a dve cisternové vozidlá: Praga V3S špeciál a Tatra 138 CAS.

Záchranné a zabezpečovacie práce boli prerušené o 22.00 hod.

Dňa 22.06.2021 pokračovali záchranné a zabezpečovacie práce prostredníctvom zamestnancov obce odstraňovaním naplavením na miestnych komunikáciách, zberom a odvozom opadaných vetiev stromov a ošetrením narušených a vyvalených stromov. Úpravu korýt vodných tokov do plného prietočného profilu prostredníctvom kolesového bagra realizovala obec dodávateľsky.

Touto formou starosta obce vyslovuje úprimné poďakovanie dobrovoľným hasičom, ktorí odborne a rýchlo situáciu dostali pod kontrolu, dobrovoľníkom z radov obyvateľov obce, majiteľom zasiahnutých rodinných domov, zamestnancom Okresného úradu Ružomberok a Slovenského vodohospodárskeho podniku za poskytnutú metodickú pomoc.

Uvedenú situáciu v obci Likavka opisuje aj článok z portálu iMeteo.sk, ktorý nájdete TU.

Na záver prosíme občanov, ktorí disponujú zábermi zachytávajúcimi situáciu počas povodne a krátko po nej, aby ich pre potrebu dokumentácie celkového stavu zaslali na adresu: starosta@likavka.sk.


Prílohy

Vytvorené: 22. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 6. 2021 13:08
Autor: Mária Slašťanová