Navigácia

Obsah

Správy

Ukrajina vlajka

Oznam - komplexný infoleták pre odídencov z Ukrajiny

Krízový štáb vytvoril komplexný informačný leták pre odídencov z Ukrajiny ubytovaných na Slovensku, v ktorom nájdu sústredené potrebné informácie k ich pobytu. celý text

ostatné | 22. 4. 2022 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
ukrajinská vlajka

Informácia k spôsobu vyplácania sociálnych dávok utečencom z Ukrajiny

V súvislosti s blížiacim sa termínom výplaty dávok a príspevkov v hmotnej núdzi si Vás dovoľujeme informovať o postupe Slovenskej pošty pri výplate predmetných dávok odídencom z Ukrajiny. celý text

ostatné | 13. 4. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
ubytovanie

Ministerstvo dopravy SR zverejnilo informácie o poskytnutí finančného príspevku za ubytovanie odídenca

Na príspevok za ubytovanie môžu žiadať fyzické alebo právnické osoby poskytujúce ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa osobitného predpisu (§10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov). celý text

ostatné | 5. 4. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
ubytovanie

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. celý text

ostatné | 5. 4. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
uplakaná žena

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľudmi!

V prílohe uvádzame plagáty, kde nájdete dôležité informácie a kontakty, kde sa môžete telefonicky poradiť. celý text

ostatné | 17. 3. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
ubytovanie

Odporúčanie pre ubytovacie zariadenia v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19

Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR informujú o odporúčaniach týkajúcich sa zabráneniu možného šírenia nákazy COVID-19 pre ubytovacie zariadenia, ktoré sa rozhodli pomôcť vojnovým utečencom z Ukrajiny. celý text

ostatné | 15. 3. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
srdce v ukrajinských farbách

Psychologická podpora v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Regionálny úrad školskej správy v Žiline prostredníctvom intervenčných tímov poskytuje psychologickú podporu v súvislosti so situáciou na Ukrajine.

celý text

ostatné | 15. 3. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
ukrajinská vlajka a ruky

Bezplatné právne poradenstvo a asistencia pre cudzincov z krajín mimo EÚ

Migračné informačné centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) poskytuje bezplatné právne poradenstvo a asistenciu pre cudzincov z krajín mimo EÚ (štátnych príslušníkov tretích krajín) v slovenskom alebo anglickom jazyku v oblastiach pobytu, dobrovoľného návratu do krajín pôvodu, celý text

ostatné | 15. 3. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
ukrajinské farby v srdci s objímajúcimi rukami

Poskytnutie psychologickej podpory a pomoci v súvislosti so situáciou na Ukrajine

V súvislosti so vzniknutou krízovou situáciou v dôsledku vojny na Ukrajine, boli vytvorené „intervenčné tímy“ pre región Ružomberka organizované v CENTRUME PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE RUŽOMBEROK, I. Houdeka 2351, 034 01 Ružomberok. celý text

ostatné | 15. 3. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
ukrajinská vlajka

Oznam – evidencia pobytu osôb z Ukrajiny

Na základe výzvy Okresného úradu žiadame občanov o nahlásenie počtov a miesta ubytovania utečencov z Ukrajiny a 3. krajín prostredníctvom všetkých dostupných komunikačných prostriedkov. celý text

ostatné | 15. 3. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
utečenci z Ukrajiny

Oznam – pomoc Ukrajine – ubytovanie žien a detí

Vážení občania, vzhľadom na vážnu situáciu na Ukrajine, v prípade že by ste mali záujem o poskytnutie pomoci formou ubytovania žien a detí, je nutné sa zaregistrovať na webovej stránke: https://pomocpreukrajinu.sk/.
celý text

ostatné | 15. 3. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
číslo účtu

Združenie miest a obcí Slovenska zriadilo transparentný účet na pomoc Ukrajine

Transparentný účet je verejne prístupná a otvorená peňaženka, z ktorej bude zrejmé, kto finančne prispel na pomoc samosprávam v zvládaní humanitárnej pomoci. celý text

ostatné | 15. 3. 2022 | Autor: Mária Slašťanová