Navigácia

Obsah

Zvyšovanie dostupnosti a bezpečnostiNázov projektu: „Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídla prostredníctvom rekonštrukcie chodníkov v obci Likavka“


Kód projektu: IROP-CLLD-Q571-512-001-007
Kód výzvy: IROP-CLLD-Q571-512-001

Vyhlasovateľ výzvy: OZ “Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

Názov prijímateľa: Obec Likavka

Miesto realizácie projektu: Obec Likavka

Výška poskytnutého príspevku: 59 575,93€
Finančná podpora z EÚ: 59 575,93€

Spolufinancovanie oprávnených výdavkov : 3 802,72 €
 

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je „Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti obce Likavka prostredníctvom skvalitnenia dopravnej infraštruktúry v obci“ -  komplexná rekonštrukcia chodníkov pre peších. Výsledkom projektu je zrekonštruovaná sieť chodníkov, ktorá je základným predpokladom na zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti obce.

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

"Investícia do Vašej budúcnosti"

Dokumentácia:

 

praca na projekte

praca na projektepraca na projektepraca na projektepraca na projekte