Navigácia

Obsah

Farská charita 

 

Náplň činnosti Farskej charity v Likavke:

 • pomoc starým a chorým (ošetrovanie, opatrovanie, podávanie injekcií, meranie krvného tlaku)
 • pomoc osamoteným a opusteným
 • pomoc postihnutým živelnými pohromami a mimoriadnymi udalosťami
 • sociálna pomoc mnohodetným rodinám
 • upratovanie nevládnym a starým (brigády, pomoc v záhrade)
 • poskytovanie poradenskej služby v sociálnej oblasti
 • pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí
 • doprovod k lekárovi, do kostola a pod.
 • duchovná pomoc, sprostredkovanie duchovnej obnovy
 • zbierky šatstva a odevov
 • príprava a realizácia akcií pre starších (besedy, prednášky a kultúrne programy)
 • spolupráca s misijným centrom na podporu pápežských misijných diel
 • zorganizovanie návštevy našich farníkov v domove dôchodcov
 • spolupráca s pastoračnou radou

Ak by túto alebo podobnú pomoc potreboval niekto z Vašich blízkych alebo z Vášho okolia, informujte ktorúkoľvek z členiek Farskej charity v Likavke!

Zoznam členiek Farskej charity:

 1. Homolová Edita, Ing. Likavka 459 – koordinátor FCH (044/4328251)
 2. Brožová Ľudmila, Likavka 333
 3. Brtková Eva, Likavka
 4. Hradská Petronela, Likavka 336
 5. Fajtová Margaréta, Likavka 586
 6. Fűzyová Marta, Likavka 880
 7. Javorková Anna, Likavka 518
 8. Kurucová Eva, Likavka 437
 9. Krutáková Anna, Likavka 673
 10. Lacová Elena, Likavka 656 - pokladník
 11. Lauková Oľga, Likavka 160
 12. Lauková Oliva, Likavka 350 - animátor
 13. Magová Zuzana, Likavka 808
 14. Martonová Lýdia, Likavka 348
 15. Mastišová Viera, Likavka 171
 16. Trabalíková Ľudmila, Likavka 196