Navigácia

Obsah

Farský úrad 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Likavka, Hollého 116, 034 95 LikavkaFarský úrad

 

 

Telefón: 044 / 432 97 05
Mobil: 0908 853 715

E-mail:

rkfu.likavka@gmail.com
Farár: Mgr. Pavol Ondrík
Kaplán: Mgr. Ján Grivalský
Diecéza: Spišská
Diecézny administrátor:

Mons. ThDr. ICLic. Ján KUBOŠ, PhD.

Emeritný pomocný biskup: Mons. PaedDr. Andrej Imrich