Navigácia

Obsah

Pastoračná rada

 

Členovia Farskej Pastoračnej rady:

Zvolení členovia

 1. Pavol Turan
 2. Mgr. Peter Brtko
 3. Ing. Edita Homolová
 4. Ing. Marián Majka
 5. Bc. Mária Šubjaková
 6. Magdaléna Drapáčová
 7. Ing. Alojz Hrčka
 8. Zuzana Durdíková
 9. Juraj Mravec
 10. Mária Hrčková

Menovaní členovia

 1. Anna Krutáková
 2. Mária Mravcová st.
 3. Anna Slašťanová
 4. Mgr. Marta Majková
 5. Mgr. Milan Pudiš
 6. Zuzana Kováčová
 7. Edita Konfálová
 8. Mária Mliečková st.

Voľby do Farskej pastoračnej a hospodárskej rady

Pastoračná rada Dňa 18.októbra  2009 prebehli v našej farnosti voľby do Farskej Pastoračnej a Farskej Hospodárskej rady. Volieb sa mohol zúčastniť každý člen farského spoločenstva, ktorý dovŕšil vek kresťanskej dospelosti (prijal sviatosť birmovania) a má trvalé bydlisko v našej farnosti.

V nedeľu 11. októbra boli pri sv. omšiach rozdané volebné lístky (odovzdaných 528 lístkov), na ktoré počas nastávajúceho týždňa mohli voliči navrhnúť po troch vhodných kandidátov do každej rady. Pri samotných voľbách nasledujúcu nedeľu sa k volebným urnám pristupovalo vždy 1/2 hodinu pred svätou omšou. Možnosť voliť využilo presne 240 farníkov, z toho však platných volebných lístkov bolo odovzdaných 237. Pastoračná rada Keďže tento krát si veriaci nevyberali z už vopred navrhnutých kandidátov, celkový počet odovzdaných hlasov sa vyšplhal až na 1191 hlasov.

Volebnú komisiu tvorili štyria členovia: predseda volebnej komisie vdp. Valentín Kokoruďa a členovia Mgr. Peter Brtko, Pavol Turan a Ing. Marián Majka.

Novozvolená Pastoračná i Hospodárska rada bude mať svoje ustanovujúce slávnostné zasadnutie v sobotu 21. 11. 2009 na farskom úrade v Likavke.

Člen Farskej hospodárskej a pastoračnej rady farnosti by mal:

 • byť katolíkom
 • mať trvalé bydlisko vo farnosti
 • aktívne sa zúčastňovať na živote farnosti
 • nemal by byť členom súčastnej Farskej hospodárskej rady
 • podľa Kódexu kanonického práva nie je vylúčený z eucharistického spoločenstva
 • prijal sviatosť birmovania a plní si svoje krstné záväzky
 • dovŕšil 18 rokov života
Príloha Veľkosť
Stanovy pastoračnej rady