#

Navigácia

Obsah

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Ružomberok
IBAN: SK8856000000008338720001
SWIFT KOMASK2X