Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obecné zastupiteľstvo

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Hatala Vladimír, MVDr. Obecné zastupiteľstvo - poslanec
Komisia na ochranu verejného poriadku - predseda
Komisia na prešetrovanie sťažností na verejných funkcionárov - predseda

Mobil: 908 160 050

E-mail: vladimir.hatala@likavka.sk

Krížo Daniel Komisia životného prostredia a výstavby - predseda
Obecné zastupiteľstvo - poslanec

Mobil: 905 490 114

E-mail: daniel.krizo@likavka.sk

Marton Igor Obecné zastupiteľstvo - poslanec
Komisia na ochranu verejného poriadku - člen
Komisia na prešetrovanie sťažností na verejných funkcionárov - člen

Mobil: 0903451239

E-mail: igor.marton@likavka.sk

Mudičková Renáta, PaedDr. Obecné zastupiteľstvo - poslanec
Komisia pre školstvo, kultúru, šport a voľnočasové aktivity - člen
Komisia sociálnych vecí - predseda

Mobil: 0911731234

E-mail: renata.mudickova@likavka.sk

Nemček Jozef Obecné zastupiteľstvo - poslanec
Komisia pre školstvo, kultúru, šport a voľnočasové aktivity - predseda
Komisia na prešetrovanie sťažností na verejných funkcionárov - náhradník

Mobil: 0908930691

E-mail: jozef.nemcek@likavka.sk

Solár Adrián Obecné zastupiteľstvo - poslanec
Finančná komisia - člen
Komisia na prešetrovanie sťažností na verejných funkcionárov - náhradník

Mobil: 0907825766

E-mail: adrian.solar@likavka.sk

Strnátka Patrik Obecné zastupiteľstvo - poslanec
Komisia životného prostredia a výstavby - člen
Komisia na ochranu verejného poriadku - člen

Telefón: 0905503002

E-mail: patrik.strnatka@likavka.sk

Švento Michal, Ing. Obecné zastupiteľstvo - poslanec
Finančná komisia - predseda
Komisia na prešetrovanie sťažností na verejných funkcionárov - člen

Mobil: 918 967 153

E-mail: michal.svento@likavka.sk

Vrabko Roman, Mgr. Obecné zastupiteľstvo - poslanec
Finančná komisia - člen
Komisia sociálnych vecí - člen
Komisia na prešetrovanie sťažností na verejných funkcionárov - náhradník

Mobil: 0905749852

E-mail: roman.vrabko@likavka.sk