Navigácia

Obsah

Kultúrne stredisko obce Likavka
Hviezdoslavova ul. č. 995, 034 95 Likavka

Otváracie hodiny :

Deň Kultúrne stredisko Obecná knižnica
Pondelok 1200 - 1700            1300 - 1700
Utorok  8 00 - 1300      Zatvorená
Streda   900 - 1700  900 - 1700
Štvrtok  800 - 1300       Zatvorená
Piatok  800 - 1300       Zatvorená

 

Vedúca Kultúrneho strediska obce Likavka: Miroslava Raksová

Tel.kontakt: 0911 315 362, e -mail: raksova@likavka.sk
V čase od 10,30 hod. do 13,00 hod. vydávam obedy pre dôchodcov.                        

Kultúrne stredisko obce Likavka  poriada kultúrno spoločenské akcie rôzneho druhu, napr.:

 • Obecné plesy
 • Privítanie novonarodených občanov do života v obci
 • Deň matiek
 • Deň detí
 • Divadelné predstavenia
 • Tanečné zábavy
 • Detský folklórny festival
 • Likavskú rozlúčku s letom
 • Slávnostné posedenie jubilantov
 • Vianočné trhy
 • Príchod Mikuláša
 • Vítanie Nového roka
 • Poskytuje dovoz obedov pre dôchodcov
 • Prenajíma priestory v KD - sála, klub na 1. poschodí s kapacitou 20 osôb, klub na 3. poschodí s kapacitou 50 osôb

Prílohy:

objednávka nebytových priestorov

Žiadosť na poskytovanie stravovania.docx (22.21 kB)

 

 1. poschodí pre 20 osôbsála so svadobnou výzdobou

 sála KD

foto klub na 3. poschodí

klub na 3. poschodí pre 50 osôb


Obecná knižnica
Hviezdoslavova ul. č. 995 , 034 95 Likavka

 

Knihovník: Miroslava Raksová

Kontakt: 0911 315 362, obecnakniznicalikavka@gmail.com

Výpožičky k 31.decembru 2021:      1875 zv.
Výpožičky k 31. decembru 2020:     1256  zv.

Počet čitateľov k 31. decembru 2021: 101
Počet čitateľov k 31. decembru 2020 : 86

knižničný a výpožičný poriadok obce 2020 (22.76 kB)

zoznam kníh k 3.3.2021 (423.01 kB)

Prevádzka Obecnej knižnice počas pandemických opatrení  funguje podľa COVID AUTOMATu.

 

Obecná knižnica organizuje:

 • rôzne besedy o knihách pre deti
 • bibliograficko-informačné výchovy pre žiakov ZŠ
 • foto