#

Navigácia

Obsah

Miestne kutúrne stredisko 

 

Kultúrne stredisko obce Likavka
Hviezdoslavova ul. č. 995
034 95   Likavka


Tel.: 0911 315 362
E-mail: raksova@likavka.sk

 

Kultúrne stredisko obce Likavka poriada kultúrno spoločenské akcie rôzneho druhu, napr.:

 • Deň matiek
 • Deň detí
 • Október - mesiac úcty k starším
 • Detský folklórny festival pod hradom Likava
 • obecné plesy
 • divadelné predstavenia
 • tanečné zábavy
 • privítanie novonarodených občanov do života v obci
 • posedenie jubilantov - dôchodcov s kultúrnym programom

Možnosť prenájmu sály a klubu MKS - bližšie informácie na tel. čísle!

 


 

Obecná knižnica
Hviezdoslavova ul. č. 995
034 95  Likavka

Pondelok 13:30 - 17:00
Utorok -
Streda 13:30 - 17:00
Štvrtok -
Piatok -

Knižničný fond k 31. januáru 2011: 7 981 zv.
Výpožičky k 31. januáru 2011: 7 804 zv.
Počet čitateľov k 31. januáru 2011: 230

Obecná knižnica organizuje:

 • rôzne besedy o knihách pre deti
 • bibliograficko-informačné výchovy pre žiakov ZŠ