#

Navigácia

Obsah

Rok 2020

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 10.02.2020 Stiahnuté: 64x

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 06.05.2020 Stiahnuté: 67x

Zápisnica z rokovania obecného zasupiteľstva / 12.06.2020 Stiahnuté: 23x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 23.06.2020 Stiahnuté: 27x

Rok 2019

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 27.08.2019 Stiahnuté: 100x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 26.06.2019 Stiahnuté: 135x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 24.04.2019 Stiahnuté: 163x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 27.02.2019 Stiahnuté: 254x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 18.09.2019 Stiahnuté: 90x

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 11.12.2019 Stiahnuté: 58x

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 13.11.2019 Stiahnuté: 64x

Rok 2018

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 21.2.2018 Stiahnuté: 238x

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 25.04.2018 Stiahnuté: 249x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 04.07.2018 Stiahnuté: 200x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 20.06.2018 Stiahnuté: 229x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 26.9.2018 Stiahnuté: 131x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 7.11.2018 Stiahnuté: 166x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 5.12.2018 Stiahnuté: 109x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 20.8.2018 Stiahnuté: 115x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 17.9.2018 Stiahnuté: 98x

Stránka