#

Navigácia

Obsah

Rok 2020

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 10.02.2020 Stiahnuté: 112x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 06.05.2020 Stiahnuté: 101x

Zápisnica z rokovania obecného zasupiteľstva / 12.06.2020 Stiahnuté: 54x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 23.06.2020 Stiahnuté: 72x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 22.09.2020 Stiahnuté: 48x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 27.10.2020 Stiahnuté: 35x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 10.11.2020 Stiahnuté: 45x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 08.12.2020 Stiahnuté: 37x

Rok 2019

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 27.08.2019 Stiahnuté: 132x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 26.06.2019 Stiahnuté: 178x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 24.04.2019 Stiahnuté: 200x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 27.02.2019 Stiahnuté: 333x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 18.09.2019 Stiahnuté: 123x

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 11.12.2019 Stiahnuté: 90x

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 13.11.2019 Stiahnuté: 113x

Rok 2018

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 21.2.2018 Stiahnuté: 271x

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 25.04.2018 Stiahnuté: 282x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 04.07.2018 Stiahnuté: 230x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 20.06.2018 Stiahnuté: 274x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 26.9.2018 Stiahnuté: 160x

Stránka