#

Navigácia

Obsah

Rok 2020

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 10.02.2020 Stiahnuté: 29x

Rok 2019

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 27.08.2019 Stiahnuté: 75x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 26.06.2019 Stiahnuté: 109x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 24.04.2019 Stiahnuté: 135x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 27.02.2019 Stiahnuté: 215x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 18.09.2019 Stiahnuté: 58x

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 11.12.2019 Stiahnuté: 30x

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 13.11.2019 Stiahnuté: 22x

Rok 2018

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 21.2.2018 Stiahnuté: 216x

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 25.04.2018 Stiahnuté: 223x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 04.07.2018 Stiahnuté: 178x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 20.06.2018 Stiahnuté: 199x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 26.9.2018 Stiahnuté: 107x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 7.11.2018 Stiahnuté: 142x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 5.12.2018 Stiahnuté: 88x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 20.8.2018 Stiahnuté: 86x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 17.9.2018 Stiahnuté: 76x

Zápisnica OZ 14.12.2018 Stiahnuté: 266x

Rok 2017

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 8.11.2017 Stiahnuté: 198x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 15.12.2017 Stiahnuté: 172x

Stránka