#

Navigácia

Obsah

Rok 2019

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 27.08.2019 Stiahnuté: 68x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 26.06.2019 Stiahnuté: 99x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 24.04.2019 Stiahnuté: 127x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 27.02.2019 Stiahnuté: 204x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 18.09.2019 Stiahnuté: 51x

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 11.12.2019 Stiahnuté: 19x

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 13.11.2019 Stiahnuté: 10x

Rok 2018

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 21.2.2018 Stiahnuté: 210x

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 25.04.2018 Stiahnuté: 217x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 04.07.2018 Stiahnuté: 171x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 20.06.2018 Stiahnuté: 194x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 26.9.2018 Stiahnuté: 99x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 7.11.2018 Stiahnuté: 134x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 5.12.2018 Stiahnuté: 78x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 20.8.2018 Stiahnuté: 79x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 17.9.2018 Stiahnuté: 71x

Zápisnica OZ 14.12.2018 Stiahnuté: 247x

Rok 2017

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 8.11.2017 Stiahnuté: 193x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 15.12.2017 Stiahnuté: 168x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 22.2.2017 Stiahnuté: 212x

Stránka