Navigácia

Obsah

Rok 2021

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 21.01.2021 Stiahnuté: 67x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 25.02.2021 Stiahnuté: 28x

Rok 2020

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 10.02.2020 Stiahnuté: 125x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 06.05.2020 Stiahnuté: 114x

Zápisnica z rokovania obecného zasupiteľstva / 12.06.2020 Stiahnuté: 66x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 23.06.2020 Stiahnuté: 89x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 22.09.2020 Stiahnuté: 73x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 27.10.2020 Stiahnuté: 54x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 10.11.2020 Stiahnuté: 69x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 08.12.2020 Stiahnuté: 72x

Rok 2019

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 27.08.2019 Stiahnuté: 144x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 26.06.2019 Stiahnuté: 189x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 24.04.2019 Stiahnuté: 214x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 27.02.2019 Stiahnuté: 357x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 18.09.2019 Stiahnuté: 137x

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 11.12.2019 Stiahnuté: 101x

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 13.11.2019 Stiahnuté: 133x

Rok 2018

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 21.2.2018 Stiahnuté: 288x

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 25.04.2018 Stiahnuté: 302x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 04.07.2018 Stiahnuté: 242x

Stránka