Navigácia

Obsah

Rok 2021

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 21.01.2021 Stiahnuté: 99x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 25.02.2021 Stiahnuté: 83x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 20.05.2021 Stiahnuté: 58x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 28.06.2021 Stiahnuté: 64x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 08.09.2021 Stiahnuté: 17x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 28.09.2021 Stiahnuté: 6x

Rok 2020

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 10.02.2020 Stiahnuté: 159x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 06.05.2020 Stiahnuté: 152x

Zápisnica z rokovania obecného zasupiteľstva / 12.06.2020 Stiahnuté: 94x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 23.06.2020 Stiahnuté: 129x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 22.09.2020 Stiahnuté: 111x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 27.10.2020 Stiahnuté: 81x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 10.11.2020 Stiahnuté: 97x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 08.12.2020 Stiahnuté: 113x

Rok 2019

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 27.08.2019 Stiahnuté: 177x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 26.06.2019 Stiahnuté: 219x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 24.04.2019 Stiahnuté: 243x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 27.02.2019 Stiahnuté: 437x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 18.09.2019 Stiahnuté: 170x

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 11.12.2019 Stiahnuté: 126x

Stránka