#

Navigácia

Obsah

Rok 2020

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 10.02.2020 Stiahnuté: 83x

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 06.05.2020 Stiahnuté: 83x

Zápisnica z rokovania obecného zasupiteľstva / 12.06.2020 Stiahnuté: 38x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 23.06.2020 Stiahnuté: 52x

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 22.09.2020 Stiahnuté: 21x

Rok 2019

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 27.08.2019 Stiahnuté: 115x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 26.06.2019 Stiahnuté: 161x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 24.04.2019 Stiahnuté: 185x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 27.02.2019 Stiahnuté: 301x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 18.09.2019 Stiahnuté: 108x

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 11.12.2019 Stiahnuté: 76x

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 13.11.2019 Stiahnuté: 90x

Rok 2018

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 21.2.2018 Stiahnuté: 252x

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva / 25.04.2018 Stiahnuté: 263x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 04.07.2018 Stiahnuté: 213x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 20.06.2018 Stiahnuté: 248x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 26.9.2018 Stiahnuté: 143x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 7.11.2018 Stiahnuté: 180x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 5.12.2018 Stiahnuté: 122x

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva / 20.8.2018 Stiahnuté: 130x

Stránka