Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2013, ktorým sa určuje školský obvod pre školu

img-103123127.pdf Stiahnuté: 859x

Rok 2012

Všeobecne záväzné nariadenie obce 2/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN_2-2012_1.pdf Stiahnuté: 563x

Všeobecne záväzné nariadenie obce 4/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN č. 4-2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby_1.pdf Stiahnuté: 515x

Všeobecne záväzné nariadenie obce 8/2012 o záväznej časti Územného plánu obce Likavka

VZN č. 8-2012 o záväznej časti Územného plánu obce Likavka_1.pdf Stiahnuté: 586x

Všeobecne záväzné nariadenie obce 9/2012, ktorým sa mení VZN 1/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

img-Z03085554.pdf Stiahnuté: 537x

Rok 2011

Všeobecne záväzné nariadenie obce 1/2011

VZN_1_2011.pdf Stiahnuté: 392x

Všeobecne záväzné nariadenie obce 8/2011

VZN_8-2011_0.pdf Stiahnuté: 418x

Rok 2009

Všeobecne záväzné nariadenie obce 1/2009

VZN_1_2009.pdf Stiahnuté: 318x

Rok 2008

Všeobecne záväzné nariadenie obce 3/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN 3-2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.pdf Stiahnuté: 283x

Rok 2007

Všeobecne záväzné nariadenie obce 2/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN 2-2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.pdf Stiahnuté: 353x

Rok 2006

Všeobecne záväzné nariadenie obce 3/2006

VZN_3_2006.pdf Stiahnuté: 561x

Rok 2003

VZN č.8/2003 o zákaze predaja, podávania alebo používania alkoholických nápojov v určitých dňoch

vzn 8-2003.pdf Stiahnuté: 240x

Neplatné

Príloha č. 1 / zástupca na podanie daňového priznania

priloha_1 zástupca na podanie daňového priznania.pdf Stiahnuté: 346x

Príloha č. 10 / vznik, zánik poplatkovej povinnosti FO

priloha_10 vznik, zánik poplatkovej povinnosti FO.pdf Stiahnuté: 358x

Príloha č. 2 / prihlásenie psa do evidencie

priloha_2 prihlásenie psa do evidencie.pdf Stiahnuté: 341x

Príloha č. 3 / oznámenie verejné priestranstvo

zrušené novým VZN č. 1/2016

priloha_3 oznámenie verejné priestranstvo.pdf Stiahnuté: 293x

Príloha č. 4 / ubytovanie

priloha_4 ubytovanie.pdf Stiahnuté: 310x

Príloha č. 5 / oznámenie predajné automaty

priloha_5 oznámenie predajné automaty.pdf Stiahnuté: 278x

Príloha č. 6 / oznámenie nevýherný automat

priloha_6 oznámenie nevýherný automat.pdf Stiahnuté: 338x

Príloha č. 7 / zástupca na vyberanie poplatku za KO

priloha_7 zástupca na vyberanie poplatku za KO.pdf Stiahnuté: 270x

Stránka