Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Neplatné

VZN č.5/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2017

účinné od 1.1.2017 platnosť do 31.12.2017

vzn_05_2016_o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2017.pdf Stiahnuté: 530x

VZN Obce Likavka č. 01/2020 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka školy a školského zariadenia zriadených na území obce pre rok 2020

účinné od 28.5.2020 platné do 7.10.2020

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Likavka č. 01_2020-1-1.pdf Stiahnuté: 118x

VZN Obce Likavka č. 02/2019 o určení výšky príspevku zák. zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ a na činnosť školských zariadení

účinné od 1.9.2019 neplatné do: 1.1.2021

VZN Obce Likavka č. 02_2019 o určení výšky príspevku zák. zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ a na činnosť školských zariadení.pdf Stiahnuté: 224x

VZN Obce Likavka č. 03/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia zriadených na území obce pre rok 2019

účinnosť VZN 4.10.2019 platné do:31.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Likavka č. 03_2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia zriadených na území obce pre rok 2019.pdf Stiahnuté: 139x

VZN OBCE LIKAVKA č. 05/2019 O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA MZDY A PREVÁDZKU NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKA ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA, ZRIADENÝCH NA ÚZEMÍ OBCE PRE ROK 2020

účinnosť od 1.1.2020 zrušené VZN 1/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Likavka č. 05_2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školy a školského zariadenia, zriadených na území obce pre rok 2020.pdf Stiahnuté: 134x

VZN OBCE LIKAVKA č. 07/2019 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM

platnosť od 1.3.2020 neplatné od: 1.1.2021

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Likavka č. 07_2019 o nakladaní s komunálnym odpadom.pdf Stiahnuté: 250x

VZN Obce Likavka č.03/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školy a školského zariadenia, zriadených na území obce pre rok 2020

účinné od 8.10.2020 neplatné od 1.1.2021

VZN 03_2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školy a školského zariadenia, zriadených na území obce pre rok 2020.pdf Stiahnuté: 125x

Stránka