Navigácia

ObsahÚradná tabuľa

Verejné vyhlášky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením 08.10.2021 24.10.2021

Voľby

Názov Vyvesené Dátum zvesenia