Navigácia

ObsahÚradná tabuľa

Verejné vyhlášky

Voľby

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Delegovanie člena do Špeciálnej volebnej komisie v Likavke 03.10.2022 30.10.2022
Oznámenie o miestach na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022 03.10.2022 19.10.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Zastupiteľstva ŽSK podľa obvodov 30.09.2022 30.10.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK 30.09.2022 30.10.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci ŽSK - volebný obvod č. 8 30.09.2022 30.10.2022
Oznámenie o čase a mieste konania volieb - Voľby do orgánov samosprávnych krajov pre obyvateľov s trvalým pobytom Likavka (bez čísla domu) 22.09.2022 30.10.2022
Oznámenie o čase a mieste konania volieb - Voľby do orgánov samosprávy obcí pre obyvateľov s trvalým pobytom Likavka (bez čísla domu) 22.09.2022 30.10.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Likavka 12.09.2022 30.10.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Likavke 12.09.2022 30.10.2022
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre kandidátov 05.09.2022 30.10.2022
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie 05.09.2022 30.10.2022
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov 05.09.2022 30.10.2022
Oznámenie adresy k doručovaniu oznámení o delegovaní členov do komisií pre voľby 2022 05.08.2022 30.10.2022
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 04.08.2022 30.10.2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie 20.07.2022 30.10.2022
Zverejnenie počtu obyvateľov obce Likavka 19.07.2022 30.10.2022
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Volebný obvod č. 8 - Ružomberok 19.07.2022 30.10.2022
Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov, aký sa v nich má voliť, o sídle Volebnej komisie Žilinského samosprávneho kraja -ŽSK a o sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov ŽSK 19.07.2022 30.10.2022
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - zoznam miest a obcí podľa jednotlivých volebných obvodov Žilinského samosprávneho kraja 19.07.2022 30.10.2022
Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 04.07.2022 30.10.2022
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 16.06.2022 30.10.2022
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 16.06.2022 30.10.2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 16.06.2022 30.10.2022