Navigácia

ObsahÚradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením 27.07.2021 12.08.2021
Oznam o uložení zásielky - René Kušnír 20.07.2021 10.08.2021
Záverečný účet Obce Likavka za rok 2020 14.07.2021 14.08.2021
Rozpočtový harmonogram 2021 29.09.2020 15.10.2021

Verejné vyhlášky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby

Názov Vyvesené Dátum zvesenia