#

Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN Obce Likavka o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 25. 11. 2019

Dátum zvesenia: 11. 12. 2019

Zodpovedá: Mária Slašťanová

Späť