Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN Obce Likavka o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 27. 11. 2021

Dátum zvesenia: 13. 12. 2021

Zodpovedá: Mgr. Mária Žerebáková

Späť